Na bo dewllet, na bo ceng, bellê bo serbexoyî û şorrşî komellayetî

Bangewazî be pele bo hawrrêyanî enarkîst û azadîxwaz le her kwêyekî cîhan hen

Bangewazêkî rastewxo û taybet bo hawrrêyanî enarkîst û azadîxwazî ‘erebî-zman

Na bo dewllet, na bo ceng, bellê bo serbexoyî û şorrşî komellayetî

Çend sall û mang û hefte û rojî raburdû ême enarkîstan û azadîxwazanî herêmî “kurdistan” be hellwêst û drûşmî (bellê bo serbexoyî hemû şwênêk û hemû komellêk, bellam na bo dewllet) dengî xoman djî dewlletandinî em herême lejêr perdey sînaryoy “rîfrandom bo serbexoyî” hellbrrî û bedillnyayîşewe hawrrê ‘erebî-zman û turkmanî-zman û aşûrîy û ewanî dîkeş hellwêstêkî lew coreyan hebuwe û debêt û heman çawerrwanîman le hawrrêyanî enarkîst û azadîxwazî sertaserî cîhan heye, ke le djî hellgîrsanî cengî newt û dewlletgerayî (berey nasîwnalîstan û çepe prro-faşîstekan), le (berey dje-cengî xellkî ‘îraq be hemû pêkhatekanîyewe) piştîwanîbken û le her şwênêk delwêt, xonîşandanî hawpiştî û djî ceng berrêbxen.

Ême dje-dewlletîn, leberewey djî sîstemî ramyarîn, djî partîyayetî û djî aydyolocîye desellatixwazîye çep û rasetekanîn, leberewey ke djî serwerîy çînayetîn, djî karî krêgirte û djî darayî taybetîn, ke hemû cengekanî mêjûy serwerîy çînayetî lepênaw parastinî ew sêkuçkeye bûn; serwerî çînayetî, darayî taybetî, karî krêgirte!

Ême djî ceng û çek û kînedozîy nêwan êtnîyekan û bazne kultûrekanîn, çunke ceng û çek û kînedozîy tenya ceng û merg û koyletî berencamdehênin û hergîz serencamî hîç cengêk, şorrşî komellayetîy nebuwe û hemû kat ceng lenêwberî wze û twanayî şorrşigêrrane û lawazkerî bzûtnewe cemawerîy û komellayetîye azadîxwazekan buwe û le beranberîş gerimkerî bazarî çekifroşî û dabînkerî newt bo karxanekanî çeksazîy û otomebêlsazîy û wêrangerî jînge û hejartirkirdnî hejaran û drêjkerewey temenî serwerîy çînayetî buwe!

Ême hawkatî dje-ceng bûn, xwazyarî ronanî xoberrêweberîy serbexoy komellekanîn le her şwên û hemû kat; xwazyarî ronanî xoberrêweberîy nawçe û herêmekan  leser bnemay herewezîye azadekan û komun û encumene serbexokanî şwênî kar û jyan heyn û azadî tak û birryarî serbexoyaney tak be bnaxey azadî û serbexoyî hemû komellêk dezanîn û beboçûnî ême le her şuynêk dewllet hebêt, lewê azadî bûnî nîye, le her şwênêk partîyayetî hebêt, lewê serbexoyî kesîy û awez û bîrkirdnewe bûnî nîye, le her şwênêk xawenkar û dara hebêt, lewê kesî beşmeynet û koyle heye. Her awa beboçûnî ême lenêwan fermandarîy bîst û şeş (26) salley borcwazîy herêmî “kurdistan” û cyabûnewey dewlletîyaney herêmî “kurdistan” cyawazî nîye û beşî ême nedaran û bêdesellatan her drêje û zyatribûnî bedbextîyekanî pêşûtir  debêt û dîwekey dîkeşî her dewlletmendtirbûn û behêztirbûnî ramyaran û sermayedaran û frawantirbûnî meydanî terratênî kompanîye cîhanxorekan û nêwendekanî wek sindûqî nêwdewlletîy draw û bankî cîhanî û bankî nêwendîy ewrupa û dewllete zilhêzekan debêt.

Ême enarkîstan, djî dewllet û djî ceng û djî serkutîn û bo ew mebesteş hemû hawderd û hawçîn û hawamanc û hawbîr û hawrrêkanî xoman le sertaserî cîhan bo piştîwanî le berey djî ceng û bergirtin le hellgîrsandinî cengî nasîwnalîstîy nêwan êtnîyekanî ‘îraq û nawçeke bangewazdekeyn; raste erkî rastewxo û xocêy û serekîtrîn çalakî rastewxoy djî ceng leser şanî kesanî azadîxwazî nêw ‘îraq û erkî rastewxoy kesanêk debêt, ke be zmanî êtnîyekanî nêw ‘îraq dedwên, bellam erkî êwe her azadîxwaz û enarkîstêk le her şwênêkî cîhan hen û be her zmanêk dedwên û le her şuynêk ledaykbûn, le erkî serşanî ême kerimtir nîye û nabêt, çunke hellxirrandin û rêkxistinî dengî narrezayetî şeqamî komellekanî xotan djî ceng, tewawker û msogerkerî serkewtinî denge dje-cengekanî nêwxoy ‘îraq û kemtirkerewey metrisî merg û awarebûnî mindallanî ‘îraqe.

Ême enarkîstanî kurdî-zman be dyarîkrawîy hawrrê (enarkîste ‘erebî-zmanekan û farsî-zmanekan û turkî-zmanekan) bo westanewe djî ceng û hawpiştîkirdin û yekêtî letek xoman djî (plan û birryarekanî serweran û sermayedaranî kurdî-zman û ‘erebî-zman û farsî-zman û turkî-zmanekan) bangewazdekeyn û her xogêlkirdin û her kemterxemîyek û xodûrgirtnêk lew barewe, be rezamendibûn letek ceng û ramyaran û sermayedaran û kompanîye cîhanxorekan dezanîn. Ême bêcge le dje-ceng bûn û hewll û pagendey bîst û çwar sate djî ceng, hîç hellbijêr û umêd û çareyekî dîkeşknabeyn, êweş xotan û wîjdan û erkî mêjûîy serşantan; ême le êwe daxwazîy piştîwanî û hawdengî dekeyn, nek birryar û sepandin û naçarkirdnî êwe, çunke bo kesî enarkîst dje-ceng bûn û çalakî xocêy û hawpiştî cîhanî elf û bay têkoşanî azadîxwazanen. Ême çawerrêy hellwêst û piştîwanî çalakî hawrrêyaney êweyn, mindallan û pîr û pekkewtan û nedaran û bêdesellatanî hemû beşekanî ‘îraq çawerrêy hellwêst û piştîwanî û xonîşandanî êwen!

Na bo ceng

Na bo dewllet û serwerîy

Na bo netewe û wllat û alla

Na bo sîstemî çînayetî

Bellê bo hawpiştî û yekrrîzî djî ceng

Bellê bo têkoşanî komellayetî

Bellê bo xorrêkxistinî komellayetî

Bellê bo şorrşî komellayetîy

Bellê bo raperrînî komellayetîy

Bellê bo xoberrêweberîy komellayetî

Sekoy Enarkîstanî kurdîy-zman

15î oktoberî 2017

Saytî  Sekoy Enarkîstan

www.anarkistan.com

Peycî Facebookî Enarkîstan

www.facebook.com/sekoy.anarkistan

Sekoy Enarkîstan le Twitter

https://twitter.com/anarkistan

Îmeyl Adresî Enakîstan

anarkistan@riseup.net

Ku-Latini

وەڵامێک بنووسە

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.