Bangewaz bo yekemîn Kobûnewey Enarkîstanî Xorhellatî nawîn, Azarî 2015

Bangewaz bo yekemîn Kobûnewey Enarkîstanî Xorhellatî nawîn, Azarî 2015

Beşî: Nûsîn û Babet

Rêkewtî: 24î Dêsemberî 2014

Nûsraw lelayen: Hawbeşîy Azadîxwaz, Fêdrasyonî Enarkîstanî Ferensî-zman, Fêdrasyonî Nêwneteweyî Enarkîst

 wene

Xorhellatî nawîn weku nawçeyek le cîhanda le êstada berdewam le raperrîn û derbrrînî narrezayî cemawerîydaye. Le bakurîyewe bo başûrî tengjey abûrîy û drawîy cîhanî tengî pêhellçinîwe, emaneş bûnete hoy ptirbûnî naaramî û birsêtî û hellkendranî sedan hezar kes leşwênî xoyan.

Egerçî barudoxeke le nawçeyekewe bo nawçeyekî dîke cyawazîş bêt, hêşta danîştuwanekey lejêr bezeyî sermayedaran û dost û hawkaranyanda demênnewe. Dway bedway qeyranî abûrî cîhanda zincîreyek le raperrînî cemawerîy nawçekey girtewe û le (tunis)ewe destîpêkrid û nazanîn lekwêda beserincamdegat. Em rûdaw û raperrînane ke nawçey xorhellatî nawînyan girtuwetewe, umêd û birrwabexobûnî gorranî jyanyan bexudî xellkî bexşî.

Herçende xroşanekan cemawerîy bûn, bellam barudoxeke le sê sallî rabûrdûda le tunis û le (mîsrî)şi bexêrayî berew xrapbûn royişt. Le rastîda mîlîşyakanî RiDCî rjêmî pêşûy tunis û herweha hêzî serbazî (cêneta)î mîsr le paş serdemî şorrş kewtne kney çepawllî desellat le rêgey harîkarî û hawpiştîy endaman pêşûy xêllekanewe. Êsta le şwêne serekîyekanî desellatdarîy û samanda, destêkî ballayan heye, emeş jyanî xellkî berew naaramî û nehametî birduwe.

Herweha lebarey barudoxeke le surya û (lîbya)ş, grupe îslamîye bekrêgîrawekan, ke lelayen hendêk le ‘erebekanî îmarat û yaxud êranewe komekî drawîy dekrên, xoyan beser têkoşanî xellk djî dîktatorîy û serkutgerîy sepand û xistyane berjewnidî xoyan. Betaybet xellkekanî surya bekirdewe xoyan leberdem ceng djî serkutgerîy beşar esed û cengaweranî xelafetî îslamî dîtewe.

Egerçî çîne desellatdarekanî ew wllatane kewtne tirsandin û serkutkirdnî xoênawîyaney xonîşandanekan û raperrînekanyan, bellam cemawer le myaneyda enarkistekan, leser berengarîkirdin û cengîn lepênaw xorrizgarbkirdin û xorrêkxistin û pêkhênan û ptewkirdnî hawpiştî û allwêrkirdnî harîkarîy xoyan berdewambûn.

Leber roşnayî weha gyanêkî hawpiştîy û harîkarîyî beranberaneda, ême bangihêştî hemû enarkistan û kesanî djedesellat dekeyn, ta le pêkhênanî torrêk bo allwêrrkirdin û hawbeşîykirdnî zanyarîyekan û projekan û hawpiştî lenêwan enarkistanî xorhellatî nawînda, beşdarîy û harîkarîman bken.

Bo em mebeste, grupî azadîxwazanî tunis ” hawbeşîy azadîxwaz” , fîdrasêonî enarkist û fîdrasyonî nêwneteweyî enarkist (IAF-IFA ) bo kobunewey enarkistanî xorhellatî nawîn, bangihêştandekat, ke le tunis le mawey rojanî 27- 29î azarî 2015, berpadekrêt. Em bangihêşte bo hemû hawrrêyanman, ewaneş ke hî ew nawçeye nîn, kraweye .

Kobûneweke lebarey barudoxêkewe debêt, ke têyda xellkekanî xorhellatî nawîn lenêw qeyranî abûrîy û narrezayye cemawerîyekanda bo ruxandinî rjêmgelêk, ke xellkyan deçewsandewe û hewllî parastinî ew behrekêşîyeyan deda, letekîda rûberrû bûn .

Hawbeşîy azadîxwaz, fêdrasyonî enarkîste ferensî-zmanekan û fêdrasyonî nêwneteweyî enarkîst (IAF-IFA)

Fêdrasyonî Enarkîste Ferensî-zmanekan (FR AF) : relations-internationales@federation-anarchiste.org

Hawbeşîy Azadîxwazî (Tunis) : commun.anar.lib@gmail.com

Fêdrasyonî Nêwneteweyî Enarkîst (IFA) : secretariat@i-f-a.org

وەڵامێک بنووسە

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.