جان باختگان آنارشیست شیکاگو و منشاء روز اول ماه مه, و معرفی تشکلات و مطالبات آنارکوسندیکالیستی

جان باختگان آنارشیست شیکاگو

و منشاء روز اول ماه مه

anarcosyndicalisem-farsi

همراه با نوشته ای از

نستور ماخنو

و معرفی تشکلات و مطالبات آنارکوسندیکالیستی

 ترجمە از

ن. تیف

آنلان ورژن برای خواندن

anarcosyndicalisem-farsi-online-version

ورژن چاپی برای دانلود

anarcosyndicalisem-farsi-print-version

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.