Sêyemîn hawînekempî nêwneteweyy enarkîstekan (A-Camp2008)

emsall sêyemîn kempî nêwneteweyy enarkîstekan, rêkewtî 18.07.2008 – 27.07.2008 bo mawey 10 roj lewlatî nemsa berpa dekirêt.

bîrokey em hawînekempe, pişû û dûrkewtnewelekar nîye, bellku yekitrinasîn û pêkewejyan û bîrurra gorrînewew pêşinyar û pilanrrêjîyebo kar û çalakîyekanî dahatû.

Amanic lem hawînekempe, pişû û dûrkewtnewe lekar û beserbirdinî katî betallî nîye, bellku amanic hewlldanebo pêkewejyanêkî bê serwerî û kirdeyykirdinî xewnekanmaneboazadî. Hewllêkebo azadanejyan û rengidanewey lekarubarekanmanda, leqsewbasekanmanda, lepirojew pilanekanmida, herçendebo maweyekî kurtîş bêt.

beşdarî û hatin bo em hawînekempe, pabendî şarezayî tyorî ya endambûn legirup û kolêkitîvîkda nîyew hatin bo her kesêke, kedijî desellat û behrekêşî bêt.

lew şwêneda dar û dirext, sewzayî, rubarêkî giçkew agirdan û şwênî pêwîst bo çadirhelldan heye. Herweha aşpezxaneyek û jûrêk û pêdawîstî dermanî û herweha kompîwterêk bo weşandinî rojnamey kempekew workişop û peywendîyeynternêtîyekan leberdestdaye. Lew nizîkaneş gomêk bo melewanî heye. Aşpezî hawbeş heye, bewcorey kebo hemûan xiwardenî bêt (lewanerrwekîyekan, kesanêk keelêrcyan beştigelêk heye û jinanî şîrder). Herweha hawkarî lekarubarî rojanew rotînî wek bazarkirdin û çêştilênan û xawênkirdinewew rêkupêkirdin, dekirêt û beherewezî encam dedirên.

ewey lem kempeda debêt, rûbdat, peywestebewey kebeşdaran deyanewêt çî biken û nyazî çîyan heye. Bo em mebestexiştey lêdiwan û worşopekan amadenakirêt, bepêy ezmûnî kempeenarkîstîyekanî pêşû, lewane qisewbas û karkirdin leser babetî corawcorî wek sîks, jênder, hawsîksibazî, koçkirdin, rênwênî yasayî, enarkosendîkalîzim û pirvey supay sêrkî kele kempî 2007 firetir karyan leser kirawe, babetî qisewbasekan bin.

Rêwşwên û firelayenî siruştî kempeke, bwarî ewededat kekar leser têrrwanîn û kirde(theory and praxis), workişop, yarî, muzîk, derbirrîn û qisewbas, aşpezî, fîlim û semakirdin bikrêt.

pêkhênanî kempî nêwneteweyy enarkîstî, bew watayenîye, khêmenakokî û cyawazîman nîye, bellku amanic xistinerrûy nakokîyekan û qisekirdineleseryan, gorrînewey ezmûn û boçûnî cyawazelegişt bwarekanî jyan wixebatda. Girng nebûnî cyawazî nîye, bellku bûnî rêz û amadeyyebo gwêgirtin leberamberekanman.

zor pêwîst û girngeger lerrêgey acamp@lnxnt.org leweagadarman bikeytewe, kebo mawey çendêk detewêt bimênîtewew benyazî beç şêweyek beşdarî bikeyt. Eger betemay pirsêk bideyteber lêdiwan ya workişoêk pêşkeş dekeyt.

şiwênî kampekelewllatî nemsa, lenzîk şarî vîyena dbêt. Mangêk pêş destipêkirdinî kampeke, nexişew pilanî gwastinewew hatuçoy giştî ewênderêt pêdegat. Natwanrêt tirumbêl lekempekeda rabgîrêt. Bellam lew nizîkaneşwînî ragirtinî tirumbêl heye.

nirxêkî dyarîkiraw bo beşdarîkirdin lekempekeda nîye. Lewaneye rojane8 yuro bo kirêy serekî şwînekew xiwardin bo takekesêk bes bêt. Eger kesêk twanay bijardinî em birrepareyey nebêt, ewa nabêterrêgir lehatin û beşdarîkirdinî lekempekeda. Lelayekî tireweeger lew birrezyatir twanay bijardinit heye, ewa karêkî şaysteyebo hawkarî û piştîwanî. Wêrray çadir û pêxef û kîsexew, pêwîsteqap û kewçik legell xot bhênît, çunkelem şwêneew ştaneleberdestda nîn.

Herweha leber ewey kerrojanêk ew nawegerim bêt, ewa şewanehewa sard debêt, boyeclubergî estur û baranî pêwîstelebîr nekeyt. Bûnî bayskîlîş zor guncawe, betaybet eger bitewêt bo melewanî ya lew dewruberegeşt bikeyt.

Bo ewaney kelewlatanî allmanî ziman dejîn, detwanin lem serçawanewezanyarî zyatir bedest bhênn:

http://ainfos.ca/cgi-bin/mailman/listinfo/a-infos-de

http://ainfos.ca/de

A-infos-de@ainfos.ca

Bo kasanêk kelewllatanî tir dejîn, detwanin lem sercawanewezanyarî zyatir bedest bhênn:

http://www.a-camps.net/AST

info@a-camps.net

Bo ewaney ke bew dû zimane nadiwên, detwanin be peywendî girtin be beşî kurdîyewe, zanyarî zyatir bedest bhênn:

http://SAKurdistan.kurdblogger.com

SAKurdistan@gmail.com

نووسەر: Anarchistan ئەنارکیستان

Kurdistan Anarchists Forum - KAF سەکۆی ئەنارکیستان

وەڵامێک بنووسە

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: