اصول اتحاد گرایی انقلابی(IWA)

اصول اتحاد گرایی انقلابی(IWA)

1- اتحاد گرایی انقلابی , در مرتبه ای از مبارزه قرار می گیرد , که هدفش متحد کردن تمامی کارگران در یک سازمان اقتصادی است , مبارزه ای که آنها با آن خودشان را از یوغ سرمایه دار و دولت , آزاد کنند. هدف اینست که دوباره سازی از زندگی اجتماعی بر اساس آزادی کمونیستی از طریق فعالیت های انقلابی طبقه کارگر , صورت گیرد. تنها سازمان اقتصادی پرولتری می باشد که قادر است این موقعیت را بدست آورد. اتحاد گرایی انقلابی به کارگران نشان می دهد که چگونه جایگاه خود را در تولید کنندگان بیابند , از وزنه های اجتماعی باشند , اصولشان را بدست آورند و آنها را در میان خود بسط دهند , بر خلاف احزاب جدید کارگری که اظهار می کنند دوباره- سازی وضعیت اقتصادی جامعه غیر ممکن است.

2- اتحاد گرایی انقلابی دشمن ثابت قدم تمامی جوامع و اقتصادهای انحصارگرا می باشد , و هدفش برانداختن آنها بوسیله برپایی اقتصاد مونیستی و ارگانهای اجرایی که توسط کارگران در مزارع و کارخانه ها اداره می شود , است. شکلی از یک سیستم مجلسی آزاد فاقد حالت مرئوسی معطوف به قدرت یا جناح سیاسی صاحب قدرت. در شقی دیگر و در مقابل سیاست های دولت و احزاب , اتحاد گرایی انقلابی دوباره سازی اقتصادی تولید را قرار می دهد. جایگزین کردن نقش رئیس و مرئوس با مدیریت مجلسی درباره مسائل. نتیجتا هدف اتحاد گرایی انقلابی پیروزی در قدرت سیاسی نیست , لیکن براندازی تمامی قوانین دولتی در زندگی اجتماعی مد نظر است. اتحاد گرایی انقلابی به محو کردن انحصارگرایی سرمایه و دارایی می اندیشد , چیزی که با از میان برداشتن انحصارگرایی تملک محقق خواهد شد ؛ و نه بواسطه دولت , اگرچه هنوز مستتر است (رخ نداده است). همیشه وسیله ای می تواند برای آزادی انسان موجود باشد , ولی بر خلافش , این [امر] بوجود آورنده همیشگی انحصارگرایی مدرن و امتیازات جدید است.

3- اتحاد گرایی انقلابی یک عملکرد دو منظوره دارد : پیشبرد روز به روز مبارزه انقلابی به لحاظ اقتصادی , ارتقای شان اجتماعی و عقلانیت طبقه کارگر متابق با محدودیت های اجتماع امروزی , و آموزش به توده ها در جهت آمادگی برای اداره مستقل مراحل تولید و توزیع در زمانی که تمامی عناصر زندگی اجتماعی را در دست دارند. اتحادگرایی انقلابی با این ایده موافق نیست که سازمان یک سیستم اجتماعی تنها بر پایه طبقه تولید کننده می تواند توسط تصمیمات بسیط و پایای دولتی که فقط می تواند از میان فعالیت ها و تلاشهای عمومی تمامی کارگران فهیم , به دست آید , اداره شود. در هر بخشی از صنعت توسط یک خود سامان بخشی [اداره کردن توسط اعضاء -م.] بوسیله کارگران اداره می شود , همانند هر گروه , کارخانه یا بخشی از صنعت که یک عضو مستقل از یک ارگانیسم اقتصادی بزرگتر و سیستماتیک تر می باشند , می توانند مراحل تولید و توزیع را بر حسب نیازهای جامعه با توافق در طرح و مبانی بین دو طرف به پیش برند.

4- اتحادگرایی انقلابی بر ضد تمامی سازمانهای قائل به مرکزگرایی دولت و کلیسا , می باشد. چراکه اینان تنها می توانند در به تاخیر انداختن بقای دولت و قدرت و خاموش سازی سیستماتیک روحیه ابتکاری و نوآوری و عقاید مستقل, کارآمد باشند. مرکزگرایی اینگونه است و سازمانهای ساختگی که اینگونه طبقات پایین را تحت سلطه آن کسانی که اظهار می کنند که برتر هستند درمی آورند, و مسائل مربوط به یک جامعه را در دست یک عده محدود قرار می دهند -اشخاص تبدیل به یک ربات با حرکات کنترل شده می شوند. در سازمانهای متمرکزگرا , خیر اجتماع به علایق عده خاصی محدود می شود, گوناگونی اتحاد و مسئولیت شخصی جای خود را به دستوالعمل های تخطی ناپذیر می دهد. در نتیجه, اتحادگرایی انقلابی دیدگاه اجتماعی اش را بر روی یک سازمان گسترده فدرالی بنا نهاده است؛ به عنوان مثال یک سازمان از پایین تا به بالا, اتحاد تمامی نیروها را برای حمایت از گرایشها و تفکرات معمول سازماندهی می کند.

5- اتحادگرایی انقلابی تمامی فعالیتهای پارلمانی و هرگونه همکاری با ارگانهای پشتیبانی کننده را رد می کند؛ زیرا مطلع است که حتی آزادانه ترین نوع رای گیری نمیتواند مشخص ترین تناقض هسته اجتماع امروز را از میان بردارد, از آنجائیکه نظام پارلمانی فقط یک هدف دارد و آن ارائه یک تظاهر به درستی و حقانیت در محدوده خطا و بی عدالتی اجتماعی می باشد.

6- اتحادگرایی انقلابی تمامی مرزهای سیاسی و ملی که به طور اتفاقی ایجاد شده اند را رد می کند, و بیان می دارد که آن به اصطلاح ملی گرایی تنها کیش و آئین حالت کنونی محسوب می شود, که در پشت آن نیازهای مادی قشر مرفه پنهان شده است. اتحاد گرایی انقلابی فقط تفاوتهای اقتصادی را خواه منطقه ای باشد یا ملی درمی یابد, چراکه موجب پدید آمدن سلسله مراتب , بی عدالتی و هر نوع دیگر ظلم می شود( به خاطر نژاد, جنسیت, و هر تفاوت درست یا غلط دیگر), و در ماهیت انحصارادعا می کند که حق تصمیم گیری در مورد خود را به گروه های اقتصادی می دهد.

7- به خاطر برهان برابری, اتحادگرایی انقلابی برضد جنگ و ارتش سازی مبارزه می کند. اتحادگرایی انقلابی از بیانیه های ضد جنگ و جایگزینی ارتش زمینی که تنها ابزار ضد انقلاب در خدمت سرمایه دار هستند به جای ارتش های کارگری که در هنگام انقلاب توسط اتحادیه های کارگری کنترل می شوند, حمایت می کند؛ که به این خاطر خواستار تحریم تمامی مواد اولیه و محصولات مورد نیاز جنگ است, به استثناء کشوری که کارگران آن درگیر انقلاب اجتماعی هستند که در این حالت ما باید به آنها در پیروزی کمک کنیم. در پایان, اتحادگرایی انقلابی از اعتصابهای بازدارنده و انقلابی به منظور اعتراض به جنگ حمایت می کند.

8- اتحادگرایی انقلابی نیاز محصولی را که به محیط آسیب نمی رساند در می یابد, و سعی می کند مصرف منابع تجدید نشدنی را به حداقل برساند, و هرگاه که امکانپذیر باشد از منابع تجدیدشدنی استفاده می کند. جهالت را به عنوان سرچشمه بحران های محیط امروزی قبول نمی کند بلکه به عنوان خواستی برای کسب درآمد می داند. تولید کنندگان سرمایه دار همیشه به دنبال کاهش قیمت در راستای به دست آوردن درآمد بیشتر برای بقا هستند و این امر ناتوان از حفاظت از محیط زیست است. در مجموع بحران اقتصادی جهانی سرعت تمایل به برداشت مالی را به گزند معاش زراعتی افزایش می دهد. این حقیقت باعث ایجاد تخریب جنگلهای استوایی, گرسنگی و بیماری شده است.

مبارزه برای نجات سیاره باید همراه با مبارزه برای براندازی سرمایه داری باشد در غیر این صورت هردو شکست خواهند خورند.

9- اتحادگرایی انقلابی بیان می دارد که یکی از حامیان روش واکنش صریح است, وبه تمامی تلاش هایی که با هدفش تضاد ندارند همکاری خواهد کرد. روشهای مبارزه این موارد هستند: اعتصابات, تحریمها و غیره. واکنش صریح در اعتصابات به عمیق ترین تعاریفش می رسد, که همچنین باید از نقطه نظر اتحادگرایی انقلابی مقدمه ای برانقلابی اجتماعی باشد.

10- در حالی که اتحادگرایی انقلابی با تمامی خشونتهای سازماندهی داده شده به غیر از آنهایی که بر ضد حکومت اعمال می شوند مخالف است, درمی یابد که خشونتهای فراوانی در حین تلاش های مابین سرمایه داری امروز و کمونیسم آزاد فردا صورت می گیرد. در نتیجه, به درستی درمی یابد خشونتی که ممکن است توسط طبقات حاکم به عنوان وسیله ای دفاعی علیه روشهای خشن به کار گرفته شود در حین مبارزاتی که به توده های انقلابی منجر می شود, املاک و ابزار تولید را از آنها سلب کند. همانطور که این سلب مالکیت تنها می تواند توسط مداخله مستقیم سازمانهای اقتصادی انقلابی کارگری رفع شود, همچنین دفاع از انقلاب نیز باید وظیفه اینگونه سازمانهای اقتصادی باشد و نه وظیفه ارتش یا یک شبه ارتش که به طور مستقل از آن شکل می گیرد.

11- تنها در سازمانهای اقتصادی و انقلابی قشر کارگر نیروهایی موجود هستند که قادر به برقراری آزادی وایجاد انرژی لازم برای سامان بخشی دوباره جامعه براساس کمونیسم آزادی خواه می باشند.

نام سازمان بین المللی

پیمان بین المللی مبارزه و همبستگی که سازمانهای اتحادگرای انقلابی جهان را متحد می سازد به نام انجمن بین المللی کارگران معروف است.

اهداف و مقاصد سازمان IWA

سازمان اهداف زیر را در برنامه دارد:

الف) ساز مان دادن وانعکاس مبارزات انقلابی در تمامی کشورها با هدف از بین بردن یکباره تمامی رژیمهای سیاسی و اقتصادی حاضر و ایجاد کمونیسم آزادی خواه.

ب) دادن پایگاهی به سازمانهای اتحاد گرای اقتصادی و در جاهایی که از پیش وجود داشتند, قدرتمند ساختن اینگونه سازمانها که تصمیم به مبارزه برای براندازی سرمایه داری دارند.

ج) جلوگیری از نفوذ هر حزب سیاسی به سازمانهای اتحادگرای اقتصادی و نتیجتا مبارزه با هرگونه تلاش برای کنترل اتحادیه ها.

د) درهر کجا که شرایط محیطی خواستار آن باشد, که درمیان یک سری از فعالیتهایی که در تضاد با موارد الف, ب, و ج هستند, اتحادی موقت با سایر پرولترها, اتحادیه ها, سازمانها, با هدف طرح ریزی و برطرف کردن فعالیتهای معمول بین المللی به نفع قشر کارگر برقرار سازند.

اینگونه اتحادها هیچگاه نباید بوسیله احزاب سیاسی صورت پذیرد, به عنوان مثال؛ با سازمانهایی که دولت را به عنوان یک سیستم سازمانی اجتماعی قبول دارند. اتحادگرایی انقلابی همکاری طبقاتی را که توسط شرکت جستن در انجمنهای سازمان یافته تحت اشکال متحد دولتی بوجود آمده اند(مانند انتخابات اتحادیه ای برای انجمن های اقتصادی) و توسط قبول یارانه, وهمچنین اتحادیه های حرفه ای که به آنها پول پرداخت می شود و سایر مواردی که می توانند آنارشیسم صنفی را درخطر بیاندازند, رد می کند.

ه) پرده برداری و مبارزه با خشونت بی اساس تمامی دولتها علیه انقلابیون وقف شده به دلیل انقلاب اجتماعی.

و) مورد بررسی قرار دادن تمامی مشکلات مربوط به ایجاد پرولترجهانی به منظور قدرتمندساختن و توسعه حرکات, در یک یا چندین کشور, که کمک به دفاع از حقوق و دستاوردهای جدید قشر کارگر یا سازمان دادن به منظور انقلاب برای رستگاری خویش, می کند.

ز) قبول مسئولیت کردن فعالیت های یاری متقابل در مواقع مبارزات اقتصادی مهم یا مبارزات حیاتی علیه دشمنان نهان و آشکار قشر کارگری.

ح) دادن کمک های مادی و معنوی به فعالیتهای قشر کارگری در همه کشورهایی که رهبری مبارزه در دستان سازمان ملی اقتصادی پرولتری می باشد.

مداخله جهانی در مناسبات اتحادیه یک کشور فقط زمانی که سازمان الحاقی در آن کشور درخواست آنرا می دهد یا زمانی که سازمان الحاق شده اصول کلی بین المللی را زیرپا می گذارد, موجه می باشد.

Translated by Iranian anarchists
http://cnt-ait.info
contact@cnt-ait.info

بیانیه آنارکوسندیکالیست‌ها و آنارشیست‌های روسیه در مورد وضعیت قزاقستان

ما آنارکوسندیکالیست‌ها و آنارشیست‌های روسیه همبستگی کامل خود را با اعتراضات اجتماعی زحمتکشان قزاقستان اعلام می‌کنیم و درودهای رفیقانه به آنان می‌فرستیم.

انفجار کنونی اعتراضات اجتماعی در قزاقستان یکی از برجسته‌ترین و درخشان‌ترین‌ها از آغاز سده جدید است و به اوج‌گیری مبارزه اعتصابی کارگران نفت و سایر کارگران این کشور تبدیل شده است. اعتراضات از تابستان گذشته آغاز شده است. زحمتکشان قزاقستان پس از کشتار وحشتناک پرولتاریا سال ۲۰۱۱* توسط رژیم دیکتاتوری نظربایف دوباره خود را سازماندهی کردند و پیوسته برای افزایش دستمزدها و حق ایجاد اتحادیه‌های کارگری و سایر انجمن‌های کارگری مبارزه کردند. فقر اکثریت مردم، استثمار بی‌رحمانه نیروی کار، افزایش قیمت‌ها، ظلم و ستم روزانه و بی‌حقوقی، موقعیت کارگران را غیرقابل تحمل کرده و آنان را به سمت اقدامات اعتراضی برده است.

آخرین ضربات اخراج ده‌ها هزار کارگر نفت در دسامبر ۲۰۲۱، برقراری یک دیکتاتوری «بهداشتی» به بهانه «مبارزه با بیماری دنیاگیر» و افزایش شدید قیمت گاز بود. در ۳ ژانویه اعتصاب عمومی کارگران در منطقه مانگیستاو آغاز شد که سریعا به سایر مناطق کشور گسترش یافت. در آلماتی، پایتخت سابق قزاقستان، درگیری‌هایی بین معترضان و نیروهای سرکوبگر آغاز شدند. ده ها یا حتی صدها نفر کشته و زخمی شده‌اند. افراد محروم که عمدتاً جوانان بیکار و مهاجران داخلی هستند به خلع مالکیت از پایین دست زدند و بسیاری از مراکز خرید، مغازه‌ها و شعب بانک‌های بزرگ را ویران کردند. در تعدادی از موارد، سربازان از گشودن آتش بر روی شورشیان خودداری کردند.

اعتراضات در کشور خودجوش و ناهماهنگ هستند، لذا معترضان شعارها و مطالبات گوناگون و اغلب متناقض مطرح می‌کنند. ما به عنوان آنارشیست، قبل از هر چیز از کسانی حمایت می‌کنیم که جهت گیری اجتماعی مشخص و واضحی دارند و اعتصاب و قیام در قزاقستان را از اعتراضات انتخاباتی و کودتاهای سیاسی متعدد سال‌های اخیر متمایز می‌کنند. این مطالبات در جریان تجمعات اعتراضی و در شبکه‌های اجتماعی پخش شدند: لغو افزایش قیمت بنزین، افزایش صد درصدی دستمزدها، لغو افزایش سن بازنشستگی، اتخاذ تدابیری برای مبارزه با بیکاری، لغو واکسیناسیون اجباری علیه COVID-19، قرنطینه و اقدامات تبعیض آمیز جداسازی و غیره.

رژیم وحشت زده و در تلاش برای پایان دادن به شورش اجتماعی و زمان خریدن مجبور شد امتیازاتی بدهد: اعلام کاهش قیمت بنزین، توقف افزایش قیمت کالاهای «مهم اجتماعی» به مدت ۱۸۰ روز، برکناری دولت و حذف نظربایف میلیاردر از سمت رئیس شورای امنیت قزاقستان. اما هیچ کدام از اینها کمکی نکرد. شرکت‌های نفتی غربی مصرانه از رئیس‌جمهور توکایف خواستند از نظم سرمایه داری پاسداری کند. حاکمان کشور وضعیت اضطراری و مقررات منع رفت و آمد اعلام کردند. تجمعات و اعتصابات ممنوع شدند و سرکوب معترضان با خونریزی و دستگیری هزاران نفر همراه شد.

رژیم قزاقستان از نیروهای کشورهای بلوک نظامی – سیاسی به ریاست فدراسیون روسیه خواست برای سرکوب اعتراضات اجتماعی وارد کشور شوند. این نیروها نقش ژاندارم سرمایه جهانی را دارند و موظف هستند تا شعله‌های شورش اجتماعی را در قزاقستان خاموش کنند تا شعارها و مطالبات به کشورهای دیگر سرایت نکند و اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای علیه دیکتاتوری گسترده «بهداشتی» و تبعیض‌ها صورت نگیرند.

ما آنارکوسندیکالیست‌ها و آنارشیست‌های روسیه هرگونه سرکوب اعتراضات کارگران قزاقستان و مداخله شرم‌آور ضدانقلاب خارجی را به رهبری کرملین به شدت محکوم می‌کنیم. ما هر گونه تلاش سیاستمداران از هر جناحی را برای سوءاستفاده از اعتراضات اجتماعی کارگران قزاقستان به منظور صعود به قله قدرت و توزیع مجدد اموال به نفع خود محکوم می‌کنیم. ما قاطعانه، مصمم و بدون کوچکترین تردیدی در کنار شورش اجتماعی کنونی در قزاقستان ایستاده‌ایم و از زحمتکشان روسیه و کل جهان می‌خواهیم که با آن همبستگی عملی نشان دهند.

مطالبات اجتماعی کارگران قزاقستان را برآورده کنید

سرکوب شرکت کنندگان را در اعتراضات قزاقستان متوقف کنید

آزادی برای همه معترضان دستگیرشده

نه به دخالت خارجی

شرم بر مداخله‌گران

کمیسیون اطلاعات KRAS عضو انجمن بین‌المللی زحمتکشان (https://www.iwa-ait.org) در منطقه روسیه

*دولت قزاقستان روز ۱۶ دسامبر ۲۰۱۱ به اعتصاب کارگران نفت شهر جاناوزن حمله کرد و دست‌کم هفتاد کارگر را کشت. (توضیح مترجم)

ترجمه از متن انگلیسی: نادر تیف

نگاهی به گواهی‌های‌نامه‌های واکسن کووید و کدهای QR

نگاهی به گواهی‌های‌نامه‌های واکسن کووید و کدهای QR

می‌خواهیم از منظر آنارشیستی نگاهی به وضعیت فعلی سوئیس (و به طور مشابه در برخی از نقاط اروپا) در مورد اقدامات COVID، گواهی COVID، و همچنین علم و واکسن‌ها بیندازیم.

مدت‌های طولانی‌ست که‌ فقدان صداهای انتقادی از سوی محافل آنارشیست یا ضد استبدادی در سوئیس وجود دارد. اکنون وقت حرف زدن و عمل کردن رسیده است. فرض کنیم که دولت این اطمینان را به ما بدهد که راه حلی برای بازگشت به حالت عادی وجود دارد. اما شاید فراموش کرده‌ایم که مدت‌ها پیش برای خیلی‌ها لنگرهای این امنیت، این عادی بودن، مانند زنجیری احساس می‌شد که باید شکسته می‌شد تا کشتی را به سوی هرج‌و‌مرج هدایت کند. درحقیقت دریای طوفانی موجود به‌پیش رفته‌ایم، اما به سوی افقی ناشناخته از آزادی. درواقع شرایط پاندمی باعث شده خیلی‌ها خودشان را به قایق‌های نجات دولتی بندازد، پارو بزنند و حتی عادی بودن پیشنهادات دولت را بپزیرند.

درباره همبستگی و نفاق

از زمان شیوع ویروس کرونا، به نظر می‌رسد «همبستگی» کلید واژه جدید در جامعه سرمایه‌داری باشد. همبستگی‌ای که از سوی همان دولت‌هایی خواسته می‌شود که جنگ می‌کنند، مردم را در دریای مدیترانه می‌کشند، در مرزها و زندان‌ها شکنجه می‌کنند، قلعه‌های رفاهی می‌سازند که مردم فقیر باید از آن‌ها دور نگه داشته شوند.

این همبستگی توسط همان شرکت‌های داروسازی که همیشه سود را بالاتر از جان انسان‌ها قرار می‌دهند، تبلیغ می‌شود. کسانی که آنقدر آشفتگی در دستانشان است که «عمل خیرشان» کتاب‌ها و خبرها را پر می‌کند. همه «حواریون اخلاقی» ریاکار که از ترس از دست دادن زندگی راحت خود بر سر ما فریاد می‌زنند و از همبستگی می‌گویند، در حالی که در تمام زندگی خود بی‌تفاوت گرسنه‌ها، استثمارشده‌ها، شکنجه‌شده‌ها و جنگ‌زده‌ها نگاه کرده‌اند. همه آن‌هایی که می‌گویند فقط ما باید بتوانیم هر زمان که بخواهیم همه چیز را در مناطق غنی اروپا مصرف کنیم و با حداکثر راحتی ممکن به هر کجا که می‌خواهیم سفر کنیم حالا فریاد همبستگی سر می‌دهند.

این دیگر چه نوع همبستگی است؟ همبستگی با جامعه‌ای مبتنی بر ظلم و استثمار؟ اصلا همبستگی با چه کسی، برای چه کسی؟ این همبستگی نمی‌تواند همان نوع همبستگی باشد که ما می‌خواهیم جامعه‌ را روی آن بنا کنیم. همبستگی نمی‌تواند توسط دولت‌ها تجویز شود یا ناشی از فشار اخلاقی و اجتماعی باشد. این همبستگی تبدیل به ریا شده است. همبستگی واقعی بستگی به جهان‌بینی و ایده‌هایی دارد که مردم به اشتراک می گذارند.

حتی بخش‌هایی از «چپ رادیکال» که خود را به سمت سوسیال دموکرات‌ها سوق می‌دهند، همان ایده «همبستگی» را که توسط ایالت‌ها تبلیغ می‌شود پیش گرفته‌اند و خواهان همبستگی در زمینه استفاده از گواهی‌نامه‌های کووید و واکسن‌ها هستند. واکسیناسیون در این فراخوان‌های همبستگی صرفا برای انزوا، خالی گذاشتن خیابان‌ها و استفاده از کدهای QR و گواهی‌های کووید، برای اقداماتی کنترلی ارتباطات مظلوم و ستمدیدگان است. در این همبستگی برنامه‌های عملی روزانه برای اجرای ایده‌ها و عملکردهای پراگرسیو وجود ندارد و تنش‌ها و درگیری‌های اجتماعی موجود، در لحظه بحران یا بازسازی جامعه سرمایه داری همچنان پابرجا خواهد ماند.

مثلا در حالی که مادر خانه می‌مانیم، دولت با مدیریت وضعیت و سازماندهی همبستگی با رضایت ضمنی خود ما به‌تنها راه‌های جایگزین برای خروج از قرنطینه را ارائه می‌دهد. از چه زمانی آنارشیست‌ها اقدامات عملی برای سامان‌دهی اجتماعی را به دولت‌ها واگذار کرده‌اند؟ خلأی که ​​«چپ رادیکال» با انتقاد نکردن از اقدامات دولتی یا مخالفت با آنها ایجاد می‌کند، حالا بیشتر با تبلیغات فاشیستی و دیگر چرندیات ارتجاعی پر شده است.

این سوال پیش می‌آید که آیا افراد محافل «چپ رادیکال» از پیامدهای واقعی شعارهایی که برای ترغیب به این نوع عمبستگی استفاده می‌شود آگاه هستند؟ در چنین فضایی اصلا جایی برای شعارهای علیه سرمایه‌داری” “علیه مقامات” “تلاش برای یک زندگی خودسازمانده و خودمختارو حتی تخریب مرزها و زندان‌ها باقی می‌ماند؟ آیا قرار است این شعارها تنها کلمات توخالی‌‌ای باشند که روی استیکرها یا تی‌شرت‌ها جالب به نظر می‌رسند و فقط بخشی ضروری از یک خرده فرهنگ هستند؟

فراموش نکنیم مبارزه برای یک دنیای دیگر، یک انقلاب یا لحظات انقلابی، در زندگی واقعی، احتمالاً بسیار زیبا و پر از احساسات خواهد بود. البته پر از رنج، لحظات سخت و تلفات. برای همین هم مجبور خواهیم بود که از منطقه امن خود خارج شویم. پیشنهاد #درخانه ماندن یا منزوی کردن خود و تکیه بر تدابیری که دولت تجویز می‌کند، به نظر ما شروع خوبی نیست اگر بخواهیم یاد بگیریم چگونه مبارزه کنیم، زندگی مستقل و خودسازمان‌دهی داشته باشیم و چگونه با یکدیگر رفتار کنیم باید بتوانیم در «زمان بحران» هم خودمان از خودمان حمایت کنیم.

اینجا مهم است که به نحوه واکنش محافل چپ رادیکالبه اعتراضات فعلی علیه اقدامات دولت برای کووید اشاره کنیم. «انقلاب اجتماعی»، «جنبش‌های اجتماعی» یا دیگر لحظات درگیری اجتماعی در برخی از سخنرانی‌ها، متن‌ها و ایده‌های ما نقش‌آفرینی می‌کنند، اما اکنون مردم به خیابان‌ها می‌آیند و ما به دلیل حضور احمق‌های فاشیست یا ناسیونالیست نمی‌توانیم در آن شرکت ‌کنیم. ما باید با هم فکر کنیم که چگونه می‌توانیم با این موضوع برخورد کنیم. آیا تا به حال به معنای تعارض «اجتماعی» فکر کرده‌ایم؟ از نظر ما اجتماعتنها مجموع افراد کامل، ایده‌آل و انقلابی که همه مفاهیم، ​​ایده‌ها و دیدگاه‌های مشابهی دارند نیست. کشمکش‌های مختلفی در جامعه‌ای که ما در آن زندگی می‌کنیم، با تمام تضادهایش و خارج از حباب‌هایی که دوست داریم برای خود ایجاد کنیم، به وجود می‌آیند. اما در بحران‌ها متوجه می‌شویم که برخورد درست با این تضادها را بلد نیستیم. این یک بن‌بست است، مانعی که می‌خواهیم بر آن غلبه کنیم تا ایده‌ها، انتقادات و عملکردمان را در خیابان، بین مردم گسترس بدهیم.

از تظاهرات Gilet Jaunes در فرانسه گرفته تا قیام‌های Gezi در ترکیه، تعداد زیادی از مردم در این مبارزات شرکت کردند و هنوز هم شرکت می‌کنند. در بسیاری از تجمعات نیروهای فاشیست، بورژوازی و محافظه‌کار نفوذ دارند اما حضور و عزم رفقای انقلابی در خیابان‌ها در این مبارزات به عقب راندن و انزوای این نیروها کمک کرده است.

در سوئیس نیز شاهد حضور ضد فاشیست‌ها در خیابان هستیم. آنها بدون اتخاذ موضع انتقادی نسبت به محدودیت‌ها و اقدامات دولت، تظاهرات و اقداماتی را علیه اقدامات ضدکرونا و اعتراضات ضدواکسیناسیون سازماندهی می‌کنند که منجر به نظارت و کنترل بیشتر می‌شود. این «ضد فاشیست‌ها» تمایل دارند تعمیم دهند و ادعا کنند که هرکسی که با فاشیست‌ها برای اعتراض به محدودیت‌های کرونایی همراهی می‌کند، خودش هم فاشیست است. یا دست‌کم «نظریه‌پردازان توطئه غیرمنطقی» را باور دارد. با این کلی‌گویی‌ها و انگ‌ها و بی‌اهمیت جلوه دادن همه افرادی که در این تظاهرات شرکت می‌کنند، این تظاهرات که به طرز ناراحت‌کننده‌ای شبیه به دولت است، نوعی موضع تقابلی برداشت می‌شود. از دید ما باید در مقابل فاشیست‌ها بایستیم و در عین حال نسبت به اقدامات تحمیلی دولت هم موضع انتقادی داشته باشیم.

ما فکر می کنیم که باید امکان حضور در این اعتراضات را ایجاد کنیم یا حداقل ابتکارات خود را برای افشای مرتجعین و فاشیست‌ها داشته باشیم. ما می‌خواهیم بتوانیم دیدگاه آنارشیستی خود را در مورد وضعیت در اشکال مختلف درگیری و عمل اعمال کنیم. نمی‌خواهیم فقط اعتراضات را دنبال کنیم و منتظر گروه‌ها و مردم بمانیم تا کاری را برای ما درخواست کنند یا انجام دهند. ما می‌خواهیم واکنش نشان دهیم، اما با استفاده از دانشی که در اختیار داریم و استفاده از روشن ساختی که طرفدار آن هستیم. ما باید شیوه‌ها و مواضع خود را درمقابل محدودیت‌های کرونایی داشته باشیم. این کار می‌تواند ما را در موقعیتی قرار دهد که به وضوح مشخص شود چه کسانی را می‌توانیم به عنوان همدست و چه کسانی را به عنوان مخالف درمقابل خود داشته باشیم.

بی‌طرفی علم

ایده بی‌طرفی علم داستانی خائنانه است. علم تحت شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی معینی رشد می‌کند. به‌طوری که به‌هیچ وجه نمی‌تواند بی طرف باشد. در منطق علمی و در طب غربی پارادایم استاندارد شده‌ای وجود دارد که افراد را به اشیا قابل اندازه‌گیری تبدیل می‌کند و همه تفاوت‌ها، داستان ها، احساسات و شرایط و محیطی را که در آن زندگی می‌کند نادیده می گیرد. علم غربی توانسته خود را به عنوان حقیقت عمومی، خنثی و تنها ممکن تثبیت کند. تنها با تغییر رویکردهای جایگزین دانش می‌تواند تسلط خود را حفظ کند.

علم ثابت نیست و دائماً در حال تغییر است. اینکه چه کسی تحقیق را با چه هدفی و در چه مقطع زمانی تامین مالی می‌کند مهم است؟ همه شرکت‌هایی که در تحقیق و توزیع واکسن‌ها، بیوتکنولوژی‌ها، مهندسی ژنتیک، فناوری نانو و دیجیتال و روباتیک نقش دارند، به‌هم پیوسته هستند، پول و منابع را دراختیار دارند و منافع خود را با پیروی از قوانین اقتصاد سرمایه‌داری دنبال می‌کنند. این موضوع البته چیز جدیدی نیست! و در واقع یک داستان قدیمی است. اساسا پیشرفت علم و پزشکی زیستی با استثمار، استعمار، سلطه غرب، و شیوه‌های امپریالیستی مردسالار گره خورده است. یافتن این ارتباطات در تاریخ اصلا دشوار نیست، همانطور که یافتن تاریخ مقاومت و خرابکاری در برابر آنها دشوار نیست.

چیزی که شاید برای ما جدید باشد این واقعیت است که به انتقاد از واکسیناسیون کرونا یا مهندسی ژنتیک بلافاصله برچسب غیرانتقادی شکاک کرونا، تئوریسین توطئهزده می‌شود که هرگونه امکان مقاومت احتمالی در برابر آن را از بین می‌برد. این برخورد یک دوگانگی و دسته‌بندی خطرناک جدید در جامعه ایجاد می‌کند و تضادهایی را باعث می‌شود که فقط برای دولت کارکرد دارد. زیرا این تضادها به‌جای عمودی شدن، افقی باقی می‌مانند. هر انتقادی که علیه محدودیت‌های کرونایی مطرح می‌شود، صرف نظر از اینکه چه کسی و از چه محافلی ان را می‌گوید سریع زیر چتر شکاکان کرونا، توطئهو دارای افکار فاشیستی، ارتجاعی و ناسیونالیستی قرار می‌گیرد. این دسته‌بندی توسط دولت و رسانه‌ها هم دامن‌ زده می‌شود و متاسفانه چپ خارج از پارلمان هم آن را ادامه می‌دهد!

امروز جنگ علیه ویروسفرصت مناسبی برای آزمایش فناوری‌های جدید، پیشبرد دیجیتالی شدن، کنترل و نظارت، بستن مرزها و گسترش دسترسی دولت و سرمایه‌داری با بدن انسان است. ابهامات و ترس‌های ناشی از این «بحران» و تشویق دولت‌ها، رسانه‌ها و کارشناسان باعث می‌شود مردم به آرامی به شرایطی عادت کنند که بسیاری از ما دست‌کم برای چند ماه تصور می‌کردیم ادامه آن ناممکن است.

علاوه بر این، جنبه اقتصادی نیز وجود دارد. بسیاری از شرکت‌هایی که در تحقیق، تولید و توزیع واکسن‌ها، آزمایش‌ها، داروها و توسعه راه‌حل‌های دیجیتال برای «محافظت» از ویروس سرمایه‌گذاری کرده‌اند مقدار زیادی از این وضعیت سود می‌کنند. درواقع پول و منابع زیادی دوباره به آن‌ها بازگردانده می‌شود و ناگهان همه این فرصت‌ها به روی فناوری‌هایی باز می‌شوند که می‌توانند ما را بیشتر از قبل کنترل و محدود کنند. یکی دیگر از جنبه‌های اقتصادی موضوع این است که تمام این فناوری و تحقیقات باعث توسعه بخش‌های جدیدی می‌شود که به تحریک رشد اقتصادی و بازگرداندن وضعیت عادی به جامعه سرمایه‌داری کمک می‌کند.

همان جامعه سرمایه‌داری مضری که با کشت‌های انحصاری، جنگل‌زدایی، کشاورزی فشرده، جهانی شدن، استثمار افراطی از زندگی انسان‌ها، طبیعت و همه موجودات زنده را نابود کرده است. نابودی‌ای که پایه و اساس کاملی را برای توسعه این ویروس (و بسیاری از بیماری‌های دیگر) باعث می‌شود. همه این تحولات را باید همیشه با شک و تردید و انتقاد سالم نگاه کنیم. منظور ما از انتقاد رادیکال این است که باید از موضوع واکسن فراتر بریم و درباره شرایطی که در آن زندگی می‌کنیم اظهار نظر کنیم.

سوالاتی مانند: ما می‌خواهیم در چه دنیایی زندگی کنیم؟ تا زمانی که ما زنده‌ایم، بیماری، ویروس و مرگ وجود خواهد داشت. چگونه می‌خواهیم با آن کنار بیاییم؟ آیا دنیایی که می‌خواهیم در آن زندگی کنیم، دنیایی است که در آن همه فقط به‌عنوان یک خطر دیده می شوند و می‌خواهیم بیشتر و بیشتر از هم جدا شویم و فاصله بگیریم؟ می‌خواهیم مدام مشکوک باشیم و یکدیگر را کنترل و نظارت کنیم؟ فراموش نکنید تماس بین‌فردی برای زندگی و بقا ضروری است و انصراف از آن یعنی دست کشیدن از زندگی.

واکسیناسیون علیه ویروس کرونا با به اصطلاح واکسن‌های mRNA یا وکتور انجام می‌شود که در دسته واکسیناسیون‌های ژنتیکی قرار می‌گیرند. بنابراین ما با تحقیقات ژنتیک، مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی سر و کار داریم. تحقیقات در این زمینه چندین سال است که ادامه دارد. با این حال، این واکسن‌های mRNA برای اولین بار در سال 2020 به دلیل «فوریت» یافتن واکسنی که در برابر ویروس کووید19 محافظت می‌کند، تأیید شدند. زمان بررسی و آزمایش چنین فناوری‌هایی به شدت کاهش یافته و امکان دفاع قانونی در برابر پیامدهای احتمالی درازمدت وجود ندارد.

اینکه مردم به چنین واکسن‌هایی مشکوک باشند یا نگرش انتقادی داشته باشند چندان هم پوچ نیست. جای تعجب نیست که بسیاری از افراد از محافل آنارشیست و ضد استبدادی موضعی انتقادی در رابطه با تحقیقات ژنتیکی، بیوتکنولوژی یا پیشرفت فنی و پزشکی دارند. هدف پیشرفت علم بیومدیکال افزایش عمر تا بی نهایت، به هر قیمتی است. مردم در حال تبدیل شدن به مصرف‌کنندگان راه‌حل‌های پزشکیفنی هستند و کم‌کم ارتباط خود را با بدن خود و طبیعت از دست می‌دهند.

تحقیقات ژنتیکی و بیوتکنولوژی از نیاز دنیای مردسالار و سرمایه‌داری برای کنترل، استانداردسازی و کامل کردن همه چیز ناشی می‌شود. در حال حاضر، مانند سایر لحظات تاریخ، یک بحران ادعایی، یک تهدید، به‌عنوان فرصتی برای آزمایش فناوری‌های جدید بر روی بدن انسان و اجتماعات انسانی و بسیاری از زمینه‌های زندگی است. در شرایط دیگر، آزمایش این فناوری‌ها با مقاومت بیشتری مواجه می‌شد و زمان بیشتری می‌برد. اما حالا انگار پذیرش این فناوری‌ها اجباری است.

با این حال، اختیار اینکه آیا یک فرد تصمیم به واکسینه شدن دارد یا نه مهم است. ما همچنان بر این ایده ایستاده ایم که هر فرد حق دارد تصمیم بگیرد که چه اتفاقی برای بدنش بیفتد. هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا افراد باید از اختیار تصمیم‌گیری در مورد بدن خود محروم شوند. مخصوصا توسط یک دولت یا به دلیل فشارهای اجتماعی.

مسائل مربوط به کنترل بدن ما و سلامت‌مان از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند و باید در محافل آنارشیستی تبادل نظر و بحث شود. ما همچنین فکر می‌کنیم که می‌خواهیم تلاش کنیم و دریابیم که چگونه می‌توانیم با این مسائل به روشی خودمختار برخورد کنیم. قرار نیست ما هم بگوییم افراد فاقد گواهی کووید اجازه ورود یا اقامت در حمایت‌خانه‌های ما را ندارند. نامیدن این اعمال با همبستگی یا مسئولیت تا حدی گمراه‌کننده است. بازتولید و اجرای قوانین مصوب دولت به ویژه وقتی پای ثبت، طبقه‌بندی، کنترل بیشتر، انزوا در میان باشد مسئولیتی بر عهده دولت است که می‌تواند صرفاً به‌عنوان اطاعت نیز تلقی شود.

فن‌آوری‌های جدید برای نظارت و کنترل

گواهی کووید آخرین مرحله پیشرفت در فرآیندی است که در نهایت می‌تواند نظارت کامل بر کل گروه‌ها و مناطق اجتماعی را امکان پذیر کند: نه فقط برای سرکوب، بلکه حتی از نظر اقتصادی . “داده‌های بزرگیا همان داده‌هایی که ما هر روز با کمک ابزارهای دیجیتالی تولید می‌کنیم و مدام دسته‌بندی، تجزیه و تحلیل می‌شوند تا به سودآوری منجر شوند یکی از جدیدترین مواد خاماقتصاد آینده هستند که منافع بسیاری روی آن‌ها متمرکز شده است. تا همین حالا هم جهش‌های عظیمی در زمینه های دیجیتالی سازی، کنترل و نظارت صورت گرفته است.

برنامه‌هایی که همگی باید بر روی گوشی‌های هوشمند ما بارگذاری شوند و داده‌های حرکت و مکان را نشان دهند، امکان رو به رشد انتقال این داده‌ها و ابرداده‌ها هستند. داده‌هایی که امکان نظارت تصویری، ردیابی تماس را به‌عنوان بخشی از یک توسعه گسترده‌تر و استاندارد به دولت‌ها می‌دهد. گواهی COVID هم به‌نوعی امکان کنترل و نظارت بر بخش‌های بزرگی از جمعیت را فراهم می‌کند و انسان‌ها را به مجموعه‌ای از داده‌های قابل کنترل و مدیریت تبدیل می‌کند. مردم هم باید با توجیه تهدید ویروس و فروپاشی اقتصاد تسلیم این کنترل و حتی دچار خودکنترلی و نظارت شوند.

چیزی که رویایی دولت‌ها و همه کسانی است که به اطمینان از کنترل، تجزیه‌و‌تحلیل و سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌های زندگی شخصی ما علاقه‌مند هستند. وقتی پای تهدید یک ویروس، یک بحران یا تروریسم وسط است، این فناوری‌ها می توانند با سرعت و مشروعیت بیشتر و بدون نیاز به رضایت اکثریت جمعیت مورد استفاده قرار بگیرند. یعنی اتفاقا فاشیست‌ها و جناح راست بیشتر از آن استقبال می‌کنند. درست مثل استفاده از این ابزارها علیه مهاجران، گروه‌های «حاشیه» جامعه، افراد و گروه‌های مقاوم و یاغی مشروع. درواقع برای فاشیست‌ها این کنترل‌ها تا زمانی خوب است که علیه خودشان نباشد. به همین دلیل است که ما درخواست‌های آزادی‌خواهی آنها در بحث محدودیت‌های کرونا را فرصت‌طلبانه و ریاکارانه می‌دانیم.

کدهای QR و گواهینامه‌ها، ثبت‌نام و جمع آوری داده‌ها، روند آهسته عادت دادن جامعه به دیجیتالی شدن زندگی‌ها و نظارت همه جانبه و مداوم است. اقدامات کنترلی COVID مثل بسته‌شدن مرزها می‌تواند برای همشه باقی بماند. وضعیت سلامت افراد، مکان و زمان آن‌ها، اینکه با چه کسی سفر می‌کنند، در قالب داده‌های دولتی ثبت می‌شود و قابل کنترل است. برای همین هم گواهی کووید ادامه دخالت آشکار دولت در زندگی ما است.

قسمت اول: یک بیانیه… برای زندگی

اول ژانویۀ سال ۲۰۲۱

خطاب به خلق‌های جهان:

خطاب به افرادی که در پنج قاره مبارزه می‌کنند:

خواهران / برادران و رفقا:

طی ماه‌های گذشته از طرق مختلف رابطهای را ماها بین خودمان بوجود آورده‌ایم. ما زن هستیم، لزبین، هم‌جنسگرای‌مرد، دوجنسگرا، تراجنسیتی، تراوستی (دگرجنسیت‌نما)، ترانسکسوئل (دو جنسیتی)، انترجنسیتی (میان‌جنسیتی)، کوییر (دگرجنسیتی) و غیر از آن، افراد، گروه‌ها، جمع‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌ها، جنبش‌های اجتماعی، خلق‌های بومی، انجمن‌های محلات، همبودهای روستایی و لیستِ بلندی که هویت ما را می‌سازد.

آنچه ما را از یکدیگر متمایز کرده، بین ما فاصله ایجاد می‌کند، سرزمین‌ها، آسمان‌ها، کوهستان‌ها، دره‌ها، اِستپ‌ها، جنگل‌ها، کویرها، اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، جویبارها، کولاب‌ها، نژادها، فرهنگ‌ها، زبان‌ها، تاریخ‌ها، اعصار، جغرافیاها، هویت‌های جنسی یا نبود آن، ریشه‌ها، مرزها، اشکال سازماندهی، طبقات اجتماعی، قدرت خرید، اعتبار اجتماعی، شهرت، محبوبیت، دنبال‌کنندگان، لایک‌ها Likes ، سکه‌های پول، مدارج تحصیلی، نحوه‌های بودن، تکالیف روزمره، فضیلت‌ها، ایرادها، آنچه به نفع‌ها، آنچه به ضررها، امّاها، یقین‌ها، رقابت‌ها، دشمنی‌ها، مفاهیم، استنباطات، استدلال‌ها، بحث‌ها، تفاوت‌ها، افشاگری‌ها، اتهامات، تحقیرها، هراس‌ها، گرایش‌ها، ستایش‌ها، طردها، هوکردن‌ها، کف‌زدن‌ها، ملکوت، اهریمن، دگم‌ها، بدعت‌گذاری‌ها، علائق، اکراه، شیوه‌ها و یک غیره و غیره‌ی طولانی؛ که ما را از یکدیگ متمایز می‌کند و در مواردی نه چندان کم، مخالف یکدیگر.

تنها چیزهای کمی ما را متحد می‌کند:

این که ما دردهای زمین را از آن خود می‌کنیم: خشونت علیه زنان؛ آزار و تحقیر کسانی که درهویت‌های عاطفی، احساسی، جنسیتی دگرگونه‌اند؛ نابودسازی کودکی؛ نسل‌کشی بومیان؛ نژادپرستی؛ نظامی‌گری؛ استثمار؛ غارت؛ نابودی طبیعت.

درک این موضوع که مسئول تمام این دردها، یک سیستم است. جلاد یک سیستم استثمارگر است، یک سیستم مردسالار، هرمی، نژادپرست، دزد و جنایتکار: سرمایه‌داری.

آگاهی به این امر که این سیستم را نمی‌توان اصلاح کرد، آنرا تعلیم داد و تربیت کرد، تعدیل یا تضعیفش کرد، مطیع کرد، انسانی کرد.

تعهد به مبارزه، در هر مکانی و هر ساعتی – هر کسی در محیط خودش – علیه این سیستم تا نابودی کامل آن. ادامۀ بقاء بشریت در گرو نابودی سرمایه‌داریست. تسلیم نخواهیم شد، خودمان را نه می‌فروشیم و نه تسلیم می‌شویم.

یقین داشتن به این امر که مبارزه برای انسانیت امری جهانی‌ست. همانگونه که نابود سازی فعلی نه مرز می‌شناسد، نه ملیت، نه پرچم، نه زبان، نه فرهنگ و نه نژاد؛ به همین شکل هم مبارزه برای بشریت همه جا و همیشه جریان دارد.

اعتقاد به این امر که جهان‌های بسیاری در جهان زندگی و مبارزه می‌کنند و هر نوع قصد همگن‌سازی و اعمال برتری (هژمونی)، سوءقصدی است علیه جوهر انسان یعنی آزادی. برابری انسان‌ها در گرو احترام به تفاوت‌هاست. یگانگی آن در گوناگونی‌اش نهفته است.

درک این امر که آنچه به ما اجازه می‌دهد به پیش‌برویم نه قصد تحمیل کردن نگاه‌مان، گامهای‌مان، همراهی‌مان، راه و هدف‌مان به دیگری، بلکه گوش فرادادن و دیدن دیگری‌ست که متمایز و متفاوت، همان رسالت آزادی و عدالت را حمل می‌کند.

بر اساس این تطابقات، بدون آنکه باورهای‌مان را کنار بگذاریم و یا آنچه هستیم را رها کنیم، با هم پیمان می‌بندیم که:

یکم – کسانی از میان ما که با درک‌های مختلف در عرصه‌های مختلف دست‌اندرکار مبارزه برای زندگی هستند، همایش‌ها و گفت‌وگوهایی برای تبادل افکار، تجربیات، تحلیل‌ها و ارزیابی‌هایمان سازماندهی کنیم. بعد از این، هر یک از ما راه خودش را ادامه خواهد داد، یا نه. دیدن دیگری و گوش‌فرادادن به او ممکن است در مسیرمان به ما کمک کند و یا نکند. اما شناخت اختلافات هم بخشی از مبارزه و تعهدمان نسبت به بشر بودنمان است.

دوم همایش و فعالیت‌های‌مان در پنج قاره بر پا بشوند. که در آنچه مربوط به قارﮤ اروپا می‌شود با شرکت مستقیم یک هیئت مکزیکی متشکل از «کنگرۀ ملی بومیان – شورای بومی دولت» CNI-CIG و «جبهه خلقی در دفاع از آب و زندگی در [ایالات] مورلوس، پوئبلا و تلاکسکالا» و ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی EZLN در ماه‌های ژوئیه، اوت، سپتامبر و اکتبر سال ۲۰۲۱ برگزار شوند و در آینده‌ای که تدقیق خواهد شد و در حد امکانات‌مان یاری برسانیم تا همچنین در آسیا، آفریقا، اقیانوسیه و آمریکا نیز به عمل در بیاید.

سوماز تمام کسانی که همین دغدقه‌ها را دارند و در مبارزاتی مشابه شرکت می‌کنند دعوت به عمل آوریم تا تمام افراد صادق و تمام آنهایی که در گوشه کنار جهان، از اعماق شورش می‌کنند و مقاومت، به این جمع بپیوندند؛ سهمی ادا کنند؛ کمکی برسانند، در این همایش‌ها شرکت داشته باشند و این بیانیه برای زندگی را امضا کنند.

از فراز پُل کرامتی که پنج قاره را به هم پیوند میزند.

ماها،

کره زمین،

اول ژانویۀ ۲۰۲۱

از گوشه کنارهای گوناگون، ناهمسان، مختلف، ناهمگون، نابرابر، دور او هم جهان ( در هنر، دانش و مبارزه ، در مقاومت و شورشگری):

جشنواره جهانی به یاد دیوید گریبر

ترجمە : آراز توفان

این فراخوانی‌ست که نیکا، همسر دیوید و چند تن از دوستانش منتشر کرده‌اند تا به یاد او در سراسر جهان در چارچوب کارناوالی گردهم آییم. دیوید گریبر ناگهان ما را ترک کرد.

دیوید می‌توانست نپسندد که فقط چند دوست نزدیک با لباس‌هایی کدر برای درگذشتش جمع شوند. او برای انقلاب و تغییر جهان و منزلت فردی زندگی می‌کرد و اگر یک خاکسپاری بر اساس گذشته و فقط خودش برگزار می‌گشت، ناراحت می‌شد.

اکنون که جای خالی دیوید در زندگی‌های ما احساس می‌شود، بهترین فرصت است که نظراتش را زندگی کنیم تا یادش را. آنارشیسم برای دیوید «چیزی‌ست که می‌سازیم» تا اینکه هویتی باشد. با همین دید شیطنت‌آمیز عمل‌گراست که ما تصمیم گرفتیم یک جشنواره یادبود برای او برپا کنیم، کاروان شادی که رو به آینده دارد: آینده‌ای اسرارآمیز و شوخ، لبریز از همبستگی. یک محور جشنواره مزاح‌گویی به مرگ خواهد بود که می‌تواند بهترین برخورد به وضعیت دلهره‌آور باشد. همگان می‌دانیم که دیوید دوست داشت شوخی کند و حتا آخرین کلماتی که به زبان آورد یک لطیفه بود.

دیوید مانند یک گربه بود و چندین زندگی داشت. بسیاری از کسانی که او را از طریق توئیتر، خواندن کتاب‌ها یا شرکت در کنفرانس‌هایش ملاقات می‌کردند، دوستش می‌شدند و خانواده و مخاطبانش را بزرگ‌تر می‌کردند. بسیاری از دوستان دیوید او را از نزدیک ندیدند. این دوستان پارچه چهل‌تکه‌ای از ساکنان جاده پورتوبلو، وبلاگ‌نویسان منفرد، استادان دانشگاه، مهاجران بی‌مدرک شناسایی، چندین نسل از فعالان، هنرمندان راک و بی‌شمار جوانان، دانشجویان، شورشیان و اعضای جنبش‌های اجتماعی هستند. همگان احساس می‌کردند که دیوید بخشی از زندگی‌اشان بود و بسیاری می‌خواهند کارش را پی بگیرند و نزدیکش باشند. گویی او ۵۰۰۰۰ برادر و خواهر و ۲۰۰۰۰۰ دوست خوب داشت. بدین جهت کارناوال یادبود برای دیوید همه جا در فضایی باز خواهد شد تا کسانی که می‌خواهند از میان ما بتوانند خود را نزدیک به او احساس کنند.

او در ونیز درگذشت، شهری که اغلب به دیدارش می‌رفت. دیوید همین که می‌توانست لباس مبدل می‌پوشید. او هر بار که از ونیز بازمی‌گشت ماسک و جامه‌های ونیزی می‌آورد. کارناوال ونیز پیش از آن که به یک کالای گردشگردی تبدیل شود یک فضای سیاسی برای دمکراسی رادیکال بود. در آن زمان نه کسی سیاه بود نه سفید، نه پیر و نه جوان، نه زیبا و نه زشت، نه ندار و نه دارا، همه ماسک بودند.

دیوید در جنبش‌های ضدسرمایه‌داری دهه ۹۰ و دوهزار میلادی فعال بود. او تشابهات مقاومت‌ناپذیر بین تجربه‌ی یک کارناوال و یک شورش را می‌شناخت. دقیقاً ۹ سال پیش در چنین روزی، ۱۷ سپتامبر، فراخوانی شنیده و جنبشی زاده شد. دعوت ساده بود:«وال استریت را اشغال کنید – خیمه‌ای بیاورید.» دیوید یکی از ده‌ها هزار نفری بود که سازماندهی شدند و اشغال کردند. مابقی به تاریخ ربط دارد. امروز ما شما را به راه‌اندازی کارناوال یادبود برای دیوید فرامی‌خوانیم، جشنواره‌ای برای یکشنبه ۱۱ اکتبر، هر جا که هستید.

با الهام از جنبش «اشغال وال استریت» و اصل میکروفون باز، ما از شما می‌خواهیم که در هر فضایی کارناوال را برگزار می‌کنید زمانی را در نظر بگیرید که مردم بتوانند حرف بزنند و نظراتشان را مطرح کنند. این تجمعات می‌توانند از زندگی و سخنان دیوید بگویند و آینده‌ای که هم‌اکنون آغاز می‌شود، تصور کنند. دیوید می‌توانست بگوید:«چنان زندگی کنید که گویا همین حالا آزاد هستید.»

هر مکانی می‌تواند تبدیل به محل برپایی کارناوال یادبود شود: خانه خودتان در حالی که بخشی از نوشته‌هایش را که علاقه دارید می‌خوانید؛ جمعی از فعالان که میل دارند خیابان‌ها را تسخیر و مجمع عمومی توده‌ای برپا کنند؛ گروهی از دانشگاهیان در یک سالن سمینار یا مبارزانی که در خط مقدّم هستند؛ شمایی که در یک مکان اشغال‌شده (اسکوات) هستید یا در یک سفر مردم‌شناسی به سر می‌برید؛ کسانی که در یک اردوی اعتراضی هستید یا در موزه‌ای. اصل کارناوال ساده است:«ماسکی بیاورید» (البته بیش‌تر برای کارناوال تا کروناویروس).

چندین مراسم تاکنون برنامه‌ریزی شده‌اند از جمله در پارک زوکوتی نیویورک، در روژآوا، در زاد (منطقه برای دفاع)، در کره، در اتریش، در برلین و در لندن. اگر شما در نظر دارید مراسمی برگزار کنید برای ما ای-میل بفرستید و بنویسید چه می‌خواهید بکنید تا ما بتوانیم آن را منتشر کنیم و مردم بتوانند شرکت کنند. ما قصد داریم پخش مستقیم آنلاینی از کارناوال‌های یادبود سازماندهی کنیم که جزئیاتش را دیرتر در اختیار همگان خواهیم گذاشت. همچنین امکانات هماهنگی اختلاف ساعت را منتشر خواهیم کرد.

ای-میل: carnival4david@riseup.net

دوستدار شما در ماتم و سازماندهی

نیکا و دوستانش

اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی -١٠

اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی ١٠

گـردآوری و بـرگـردان: تـوفـان آراز

اعـلام اصـول 1952 سـازمـان مـرکـزی کـارگـران سـوئـد( اس.آ.ثـی) Sveriges Arbetares Centralorganisation(SAC)

١جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتـی از جـنـبـش کـارگـری بـه صـورت حـافـظ مـنـافـع کـارگـران و بـا هـدف تـغـیـیـر جـامـعـه در سـمـت سـوسـیـالـیـسـتـی آزاد، بـه مـفـهـوم تـدارک بـزرگ تـریـن آزادی مـمـکـن و عـدالـت اقـتـصـادی بـرای هـمـگـان بـرآمـده اسـت.

٢در تـصـویـر دنـیـا بـه ویـژه سـه سـیـسـتـم مـسـلـط هـسـتـنـد: آ) [ سـیـسـتـم] دمـوکـراتـیـک دولـتـی، اخـتـلاطـی از حـق مـالـکـیـت خـصـوصـی، دولـتـی و نـوعـی جـمـعـی، تـوأم بـا دمـوکـراسـی سـیـاسـی بـا بـعـضـی حـقـوق بـرای افـراد و سـازمـان هـا. بـی) سـیـسـتـم دولـتـی مـطـلـقـه، کـه در آن هـم انـحـصـار مـالـکـیـت و هـم انـحـصـار قـدرت بـه طـور کـامـل در یـد دولـت قـرار دارد. ثـی) سـیـسـتـم سـیـاسـی دولـتـی مـطـلـقـه، کـه در آن انـحـصـار مـالـکـیـت غـالـبـاً خـصـوصـی اسـت.

٣اس.آ.ثـی مـخـالـف بـا ایـن سـیـسـتـم هـاسـت، ولـی آن هـا را یـکـسـان نـمـی شـمـارد. آن وضـع اجـتـمـاعـی ای کـه حـقـوق بـشـر را مـحـتـرم دارد، مـسـلـمـاً تـرجـیـح داده مـی شـود. سـنـدیـکـالـیـسـم در ایـجـاد حـقـوق بـشـر و آزادی هـای مـوجـود در جـامـعـۀ دمـوکـراتـیـک سـهـیـم بـوده و آمـادۀ دفـاع از آن هـا در مـقـابـل طـرف داران دیـکـتـاتـوری اسـت.

٤هـر جـا سـرمـایـه داری خـصـوصـی تـسـلـط دارد، در آن جـا انـحـصـار خـصـوصـی بـر غـنـایـم، مـواد خـام و وسـایـل تـولـیـد نـیـز یـافـت مـی شـود. ایـن انـحـصـارات مـانـعـی در بـرابـر دمـوکـراتـیـزه کـردن اقـتـصـادی مـسـتـمـر و ادارۀ فـدراتـیـو مـی بـاشـنـد. زنـدگـی اقـتـصـادی بـه عـوض وسـیـلـۀ سـفـتـه بـازی( مـعـامـلات قـمـاری) بـرای یـک اقـلـیـت صـاحـب امـتـیـازات بـودن، بـایـد در تـعـلـق هـمـگـان بـاشـد. بـه ایـن طـریـق مـهـم تـریـن امـکـان بـهـره کـشـی و تـضـادهـای مـنـافـع اقـتـصـادی بـیـن انـسـان هـا حـذف شـدنـی اسـت.

٥در مـمـالـک صـنـعـتـی بـا دمـوکـراسـی سـیـاسـی امـنـیـت تـوده هـای بـدون مـالـکـیـت در اثـر سـیـا سـت اجـتـمـاعـی مـدرن افـزایـش یـافـتـه اسـت؛ امـا هـمـزمـان قـدرت دولـت نـیـز در اثـر ایـن سـیـاسـت فـزونـی یـافـتـه. طـبـقـۀ کـارگـر بـایـد بـه وسـیـلـۀ نـیـروی سـازمـانـیـش بـه کـوشـد تـا سـیـاسـت اجـتـمـاعـی بـه اشـکـالـی مـجـری گـردد، کـه مـنـاسـب خـوداداری و تـحـت کـنـتـرل سـازمـان هـای مـخـتـلـف بـاشـد.

٦سـنـدیـکـالـیـسـم مـخـالـف بـا درآمـدن زنـدگـی اقـتـصـادی، اجـتـمـاعـی و فـرهـنـگـی در اخـتـیـار دو لـت اسـت. آن بـه هـمـۀ کـسـانـی رجـوع مـی کـنـد، کـه مـخـالـفـیـن هـر نـوع بـهـره کـشـی بـاشـنـد، از امـتـیـازات اقـتـصـادی یـا امـتـیـازات دیـگـر دفـاع نـمـایـنـد و آمـادۀ شـرکـت در مـبـارزه بـرای یـک نـظـام اجـتـمـاعـی بـاشـنـد، کـه در آن جـمـیـع کـارگـران از امـکـان شـرکـت در مـسـئـولـیـت ادارۀ وسـا یـل تـولـیـد از طـریـق پـیـوسـتـن بـه گـروه هـای مـولـد تـعـاونـی بـرخـوردار بـاشـنـد، و هـر عـضـو جـا مـعـه امـکـان شـرکـت فـعـالانـه در یـک زنـدگـی اجـتـمـاعـی غـیـرمـتـمـرکـز بـر اسـاس اشـکـال خـود ادا ری شـهـردارانـه و مـنـطـقـه ای گـسـتـرش یـافـتـه داشـتـه بـاشـد.

٧سـنـدیـکـالـیـسـم بـر ضـد هـر شـکـلـی از دیـکـتـاتـوری مـی سـتـیـزد و کـلـیـۀ اشـکـال سـازمـان مـقـا مـاتـی، کـه تـوسـط مـرکـزیـت دهـی بـه حـق تـصـمـیـم گـیـری سـرکـوبـگـران و سـرکـوب شـدگـان مـی سـازد و مـانـع تـکـامـل خـودمـسـئـولـیـتـی، یـک پـیـش شـرط خـوداداری، مـی گـردد را رد مـی کـنـد. از آن جـا کـه یـک انـسـان دارای حـق طـبـیـعـی تـصـمـیـم گـیـری بـر انـسـان دیـگـری نـیـسـت، و از آن جـا کـه قـدرت فـی الـنـفـسـه حـق نـمـی بـاشـد، لـذا تـنـهـا تـوافـقـات داوطـلـبـانـه تـشـکـیـل دهـنـدۀ هـمـکـاری اجـتـمـاعـی انـسـان هـاسـت. از ایـن واقـعـیـت شـکـل سـازمـانـی فـدراتـیـو ریـشـه مـی گـیـرد. بـنـابـرایـن سـنـدیـکـالـیـسـم در وهـلـۀ نـخـسـت بـنـای سـازمـان هـا بـر اسـاس فـدراتـیـو را تـدارک مـی بـیـنـد، کـه در آن هـا تـصـمـیـم امـور بـه سـازمـان هـای واحـد واگـذار مـی گـردد، ولـی نـه بـه ایـن مـعـنـا کـه واحـدهـا از حـق عـمـل بـرخـلاف تـصـمـیـمـات مـشـتـرکـانـه بـرخـوردار بـاشـنـد.

ایـن سـازمـان بـه ایـن صـورت شـکـل مـی پـذیـرد، کـه کـارگـران مـحـلـی در یـک کـارخـانـه یـک شـعـبـۀ شـرکـت، شـعـبـات شــرکـت کــارخـانـه هــا در یــک رشـتــه و در هــمـان جــا یــک سـنــدیــکـا ( اتـحـادیـۀ صـنـفـی) تـشـکـیـل مـی دهـنـد، و مـجـمـوعـۀ سـنـدیـکـاهـا ( اتـحـادیـه هـای صـنـفـی) سـازمـان مـتـحـد مـحـلـی( سـازمـان مـشـتـرک) را ایـجـاد مـی نـمـایـنـد، کـه در رابـطـه بـا مـنـافـع عـمـومـی و مـشـتـرک بـه تـشـکـیـل واحـد در داخـل سـازمـان مـرکـزی( سـازمـان کـشـوری) مـی پـردازد. جـهـت پـیـش رفـت فـعـالـیـت و تـخـصـص گـروه هـای صـنـعـتـی مـخـصـوص بـه خـود سـنـدیـکـاهـا بـه تـشـکـیـل فـدراسـیـون هـا ( اتـحـادیـه هـا )ی کـشـورشـمـول هـمـت مـی گـمـارنـد، کـه در صـورت مـقـتـضـی در ادارات ( ارگـان هـای هـمـکـاری اتـحـادیـه هـای صـنـعـتـی مـربـوط) جـمـع مـی آیـنـد. ایـن سـازمـان بـایـد بـا نـظـر بـه کـلـیـۀ کـارکـردهـای یـک جـامـعـۀ سـوسـیـالـیـسـتـی آزاد تـکـامـل داده شـود.

٨اس.آ.ثـی شـرکـتـی در سـیـاسـت حـزبـی نـدارد. هـم در مـبـارزۀ روزانـه و هـم در مـبـارزه بـرای نـظـام اجـتـمـاعـی، بـدون طـبـقـات، فـعـالـیـت مـسـتـقـیـم اقـتـصـادی، اجـتـمـاعـی و فـرهـنـگـی حـائـز اهـمـیـت بـه شـمـار مـی آیــد. سـنـدیـکـالـیـسـم تـغـیـیـر شـکـل اجـتـمـاع را از پـایـیـن بـا مـبـدأ در مـحـل کـار و بـا نـظـر سـازنـده در مـورد بـنـای اجـتـمـاعـی تـدارک مـی دهـد و اجـراء مـی سـازد. اس.آ.ثـی بـنـابـرایـن کـلـیـۀ کـارگـران کـه تـکـنـیـسـیـن هـا و اداره جـاتـی هـا از هـر نـوع نـیـز در زمـرۀ آن هـا مـحـسـوب مـی گـردنـد را بـه عـنـوان مـولـدان در یـک سـازمـان مـشـتـرک سـازمـان مـی دهـد، کـه عـلاوه بـر مـبـارزه بـرای مـنـافـع آنـی بـه بـنـای یـک نـظـام اجـتـمـاعـی سـنـدیـکـالـیـسـم عـطـف تـوجـه مـی نـمـایـد.

اعـضـاء اس.آ.ثـی در بـیـرون از جـنـبـش از حـق شـرکـت در اشـکـالـی از فـعـالـیـت اجـتـمـاعـی کـه در تـطـابـق بـا اسـتـنـبـاط سـیـاسـی، فـلـسـفـی و مـذهـبـی شـان بـاشـد، بـرخـوردارنـد، مـشـروط بـه ایـن کـه فـعـالـیـت آن هـا را در یـک مـوضـع خـصـمـانـه در قـبـال جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتی قـرار نـدهـد.

٩سـنـدیـکـالـیـسـم در پـیـدایـش یـک زنـدگـی اقـتـصـادی تـعـاونـی بـه مـفـهـوم سـوسـیـالـیـسـتـی مـؤثـر اسـت و در تـلاش ایـجـاد فـدراسـیـون هـای بـیـن الـمـلـلـی کـارخـانـه هـای تـعـاونـی مـولـدان بـه مـثـابـۀ مـرحـلـۀ آغـازیـن سـوسـیـالـیـسـم آزاد آیـنـده مـی بـاشـد. سـنـدیـکـالـیـسـم کـلـیـۀ اشـکـال فـعـالـیـت تـعـا ونـی، هـم چـنـیـن فـعـالـیــت تـعـاونـی دهـقـانــان و دیـگــر فـعـالــیـت مـسـتــقـلان را کـه دارای جـنـبـۀ سـودکـشـی از نـیـروی کــار دیـگـران و بـی اعـتـنـایـی بـه هـمـبـسـتـگـی نـبـاشـنـد، بـه صـورت جـزیـی از تـکـامـل بـه صـوب جـامـعـه ای مـلاحـظـه مـی کـنـد، کـه در آن هـمـگـان از وابـسـتـگـی اقـتـصـادی نـامـحـقـانـه رهـا مـی گـردنـد، . کـلـیـۀ اشـکـال هـدفـمـنـد کـمـک مـتـقـابـل بـر طـبـق اصـول فـدرالـیـسـم تـنـظـیـم مـی گـردنـد. سـنـدیـکـالـیـسـم تـعـاونـی مـصـرف را نـیـز بـه مـثـابـۀ یـک وسـیـلـۀ قـابـل اسـتـفـاده در مـبـارزه عـلـیـه انـحـصـارات مـلـی و بـیـن الـمـلـلـی در نـظـر مـی گـیـرد.

تـنـظـیـم سـنـدیـکـالـیـسـتـیِ تـولـیـد بـه مـفـهـوم اجـرای کـامـل دمـوکـراسـی صـنـعـتـی اسـت، و بـنـا بـرایـن کـوشـش اس.آ.ثـی در سـمـت ایـن هـدف بـه تـوسـط تـدابـیـر صـنـعـتـی صـنـفـی مـسـتـقـیـم در کـارخـانـه هـا جـهـت پـیـش بـردن نـفـوذ کـارگـران در کـارخـانـه هـای خـصـوصـی، شـهـردارانـه، دو لـتـی یـا در مـالـکـیـت مـصـرف کـنـنـدگـان بـه عـمـل مـی آیـد. سـنـدیـکـالـیـسـم لـذا هـم چـنـیـن مـایـل بـه دادن سـمـت سـوسـیـالـیـسـتـی بـه دمـوکـراسـی نـیـم بـنـد صـنـعـتـی بـا ایـن انـدیـشـه اسـت، کـه ادارۀ وسـایـل تـولـیـد در اخـتـیـار کـلـیـۀ کـارگـران قـرار گـیـرد.

١٠حـدود دولـتـی و مـلـی واحـدهـای اداری در تـبـایـن بـا سـاخـتـار اجـتـمـاعـی سـنـدیـکـالـیـسـم اسـت، کـه از زنـدگـی اقـتـصـادی پـی روی مـی نـمـایـد و از حـیـث فـن اداره بـدون مـلـت مـی بـاشـد. در نـتـیـجـه دولـت بـه مـنـزلـۀ نـمـایـنـدۀ مـلـی گـرایـی و جـنـگ دشـمـن آشـتـی نـاپـذیـر سـنـدیـکـالـیـسـم بـه شـمـار مـی آیـد. سـنـدیـکـالـیـسـم بـنـابـرایـن عـلـیـه نـظـامـی گـری مـی سـتـیـزد و تـبـلـیـغـات ضـدنـظـا مـی گـرانـه را یـکـی از مـهـم تـریـن وظـایـف فـرهـنـگـی خـود بـه شـمـار مـی آورد. آن [سـنـدیـکـا لـیـسـم] ضـمـنـاً در جـهـت یـک عـمـل مـتـحـدانـه بـر ضـد نـظـامـی گـری و جـنـگ از نـاحـیـۀ جـنـبـش هـای خـلـقـی آزاد فـعـال مـی بـاشـد. اسـلـوب هـای مـبـارزۀ ضـدنـظـامـی بـایـد از سـوی وضـعـیـتـی تـعـیـیـن گـردنـد، کـه در هـر مـورد ویـژه حـکـم فـرمـاسـت.

بـه جـای سـیـسـتـم مـوجـود بـا دول مـسـتـقـل سـنـدیـکـالـیـسـم مـشـوق فـدراسـیـون هـای بـیـن الـمـلـلـی، مـنـطـقـه ای و جـهـان شـمـول مـبـتـنـی بـر اتـحـادیـه هـا و مـؤسـسـات اقـتـصـادی و فـرهـنـگـی بـا مـاهـیـت جـغـرافـیـایـی و وظـیـفـه مـنـد مـی بـاشـد. خـوداداری و اشـکـال مـنـاسـب کـنـتـرل در هـمـۀ عـرصـه هـای جـامـعـه بـایـد تـضـمـیـن کـنـنـدۀ یـک تـکـامـل دمـوکـراتـیـک در چـارچـوب نـظـام حـقـو قـی فـدرالـیـسـم مـشـتـرک بـاشـنـد، کـه بـر مـلـی گـرایـی غـلـبـه کـنـنـد و نـظـامـی گـری را بـیـهـوده سـاز نـد.

بـنـابـرایـن سـنـدیـکـالـیـسـم تـابـع یـک هـسـتـی نـگـری بـشـردوسـتـانـه و یـک فـرهـنگ عـالـی تـر بـا روح آزادی و هـمـبـسـتـگـی بـه مـقـصـود نـیـل نـهـایـی بـه هـمـکـاری بـرادرانـۀ جـمـیـع خـلـق هـا و نـژادهـای روی زمـیـن مـی بـاشـد.

[ بـه صـورت خـطـوط اصـلـی مـبـارزه بـرای صـلـح و آزادی، بـر ضـد نـظـامـی گـری، جـنـگ و دیـکـتـاتـوری کـمـیـتـۀ مـرکـزی اس.آ.ثـی در 1953 بـیـانـیـۀ ذیـل را تـصـویـب نـمـود:]

بـیـانـیّـه راهـکـار

قـانـون اسـاسـی مـبـارزۀ اس.آ.ثـی در اعـلام اصـول مـصـوب از طـریـق رأی گـیـری در 1952 قـرار دارد. در آن ذکـر مـی شـود، کـه هـدف سـنـدیـکـالـیـسـم یـک سـاخـتـار اجـتـمـاعـی اسـت، کـه از حـیـث فـن اداری بـدون مـلـت مـی بــاشـد، و لــذا اس.آ.ثـی در سـعـی ایـجـاد یـک نـظـام حـقـوقـی بـیـن الـمـلـلـی

اسـت، کـه بـر مـلـی گـرایـی غـلـبـه کـنـد و نـظـامـی گـری را بـیـهـوده سـازد. اعـلام اصـول هـم چـنـیـن تـأکـیـد دارد، کـه سـنـدیـکـالـیـسـم مـبـارزه بـر ضـد نـظـامـی گـری و جـنـگ را یـکـی از مـهـم تـریـن وظـایـف فـرهـنـگـی خـود بـه شـمـار مـی آورد، و اس.آ.ثـی در جـهـت یـک عـمـل مـتـحـدانـۀ جـنـبـش هـای خـلـقـی آزاد بـر ضـد نـظـامـی گـری و جـنـگ فـعـال مـی بـاشـد.

مـادام کـه مـوضـوع مـربـوط بـه روابـط در عـرصـه هـایـی بـاشـد، کـه خـلـق هـا بـا یـکـدیـگـر و بـه صـورت دیـگـری غـیـر از دخـالـت دول بـرقـرار سـازنـد، اس.آ.ثـی مـبـارزۀ آزادی را بـه روش مـعـمـول مـلاحـظـه خـواهـد کـرد: در صـورت بـروز خـطـر جـنـگ بـیـن دول دمـوکـراتـیـک فـعـالـیـت اس.آ.ثـی در ایـن جـهـت خـواهـد بـود، کـه خـلـق هـا در مـنـاطـق در مـعـرض خـطـر در ارتـبـاط بـا یـکـدیـگـر قـرار گـیـرنـد و از طـریـق مـذاکـرات بـری حـفـظ صـلـح کـوشـا بـاشـنـد. در صـورت بـی اثـر بـودن ایـن کـوشـش، عـمـل مـسـتـقـیـم بـر ضـد جـنـگ در اشـکـال اعـتـصـاب عـلـیـه بـسـیـج، تـحـریـم صـنـعـت جـنـگ و بـه صـورت آخـریـن وسـیـلـۀ مـبـارزه اعـتـصـاب عـمـومـی تـوصـیـه خـواهـد گـردیـد. هـمـه مـشـروط بـه هـمـبـسـتـگـی خـلـق هـا.

بـا سـیـسـتـم مـطـلـقـه، ظـاهـر شـدن سـتـم دولـتـی تـصـویـر عـوض مـی گـردد. فـرق بـسـیـار وضـعـیـت دمـوکـراسـی و دیـکـتـاتـوری بـرای سـنـدیـکـالـیـسـم حـائـز نـهـایـت اهـمـیـت اسـت.

در اثـر سـتـم دولـتـی جـنـبـش هـای خـلـقـی سـرکـوب مـی گـردد، و اسـاس مـبـارزۀ سـنـدیـکـا لـیـسـتـیِ صـلـح از بـیـن مـی رود. حـجـم کـار دیـکـتـاتـوری بـرای صـلـح[ صـحـیـح تـر: بـه اصـطـلاح کـار بـرای صـلـح!] بـه کـار دولـت تـبـدیـل مـی شـود. حـفـظ دمـوکـراسـی پـیـش شـرط نـه فـقـط مـبـارزۀ سـنـدیـکـالـیـسـم در راه صـلـح، امـا کـل فـعـالـیـت آنـسـت. سـنـدیـکـالـیـسـم لـذا بـدون تـأمـل بـه جـانـب داری از دمـوکـراسـی عـلـیـه هـر نـوع دیـکـتـاتـوری مـی پـردازد. ایـن حـتـی در مـواردی صـادق اسـت، کـه سـتـم دولـتـی از حـدود کـشـورخـارج گـردد تـا حـاکـمـیـتـش را گـسـتـرش دهـد و هـر آزادی بـه مـفـهـوم سـنـدیـکـالـیـسـتـی را مـعـدوم سـازد.

بـر ایـن اسـاس اس.آ.ثـی مـبـارزۀ مـداوم خـود بـرای صـلـح را بـرنـامـه ریـزی مـی کـنـد، کـه نـقـطـۀ ثـقـل آن عـرصـۀ اجـتـمـاعـی اسـت؛ زیـرا سـیـسـتـم مـطـلـقـه از بـی عـدالـتـی هـای اجـتـمـاعـی تـغـذیـه مـی کـنـد. عـلاوه بـر تـبـلـیـغـات آرمـانـی بـر ضـد سـتـم دولـتـی، سـنـدیـکـالـیـسـم در تـلاش تـجـد یـد سـازمـان عـرصـۀ اجـتـمـاعـی از طـریـق کـار سـوسـیـالـیـسـتـی آزادانـه اسـت، تـا اسـاس رشـد سـتـم را مـتـزلـزل سـازد. سـنـدیـکـالـیـسـم بـر ایـنـسـت، کـه تـلاش هـای صـلـح جـویـانـه بـایـد در مـیـان مـردم لـنـگـر انـدازد، و اس.آ.ثـی بـه ایـن جـهـت در سـعـی ارتـبـاط بـا کـلـیـۀ گـروه هـای مـردم و اتـحـادیـه هـای دمـوکـراتـیـک مـایـل بـه مـبـارزه بـرای آزادی و صـلـح بـه اتـفـاق جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتـی مـی بـاشـد. در ایـن فـعـالـیـت تـلاش هـا هـم چـنـیـن شـامـل نـوسـازی انـتـرنـاسـیـونـالـیـسـم کـارگـری بـه صـو رت یـک جـزء مـسـلـم اسـت. امـری بـا اهـمـیـت ویـژه هـمـکـاری جـهـت ایـجـاد شـرایـط ا جـتـمـاعـی مـنـاسـب بـرای مـردم در مـمـالـک از حـیـث اقـتـصـادی تـکـامـل نـیـافـتـه و مـنـاطـق مـسـتـعـمـره مـی بـاشـد. مـبـارزه عـلـیـه گـسـتـرش یـابـی امـپـریـالـیـسـم سـرمـایـه داری خـصـوصـی یـکـی از ضـروریـات دفـع تـهـدیـد سـیـسـتـم مـطـلـقـه اسـت.

اس.آ.ثـی اعـلام کـنـنـدۀ آزادی هـا و حـقـوق بـشـر مـی بـاشـد؛ سـنـدیـکـالـیـسـم بـرای تـکـامـل مـسـتـمـر دمـوکـراسـی در دمـوکـراسـی هـا مـبـارزه مـی کـنـد. احـتـرام بـه افــرادی کـه بـه دلـیـل عــذاب

وجـدان از خـدمـت نـظـام اجـتـنـاب مـی نـمـایـنـد، قـویـاً اعـلام مـی گـردد. اس.آ.ثـی قـاطـعـانـه بـر ضـد بـار تـسـلـیـحـات اسـت، کـه تـقـلـیـل دهـنـدۀ سـطـح اقـتـصـادی و اجـتـمـاعـی مـردم و تـحـکـیـم کـنـنـدۀ اسـاس سـیـسـتـم مـطـلـقـه در کـشـور مـی بـاشـد.

هـر نـوع جـنـگ نـتـیـجـۀ بـدویـت حـیـوانـی، نـشـانـۀ تـداوم بـربـریـت اسـت. بـرای اس.آ.ثـی رو شـنـگـری فـرهـنـگ سـتـیـزی جـنـگ حـائـز کـمـال اهـمـیـت مـی بـاشـد. اس.آ.ثـی هـم چـنـیـن تـا نـهـایـت درجـه در راه کـاهـش تـسـلـیـحـات و خـلـع سـلاح مـبـارزه مـی کـنـد.

اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی -١١

اسـنـاد آنـارکـو – سـنـدیـکـالـیـسـتـی ١١

گـردآوری و بـرگـردان: تـوفـان آراز

اعـلام اصـول 1976 اس.آ.ثـی بـا تـفـاسـیـر

١سـازمـان مـرکـزی کـارگـران سـوئـد( اس.آ.ثـی) یـک جـنـبـش کـارگـری سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـا هـدف مـتـحـقـق سـاخـتـن سـوسـیـالـیـسـم آزاد اسـت. تـحـت ایـن[سـوسـیـالـیـسـم آزاد] وسـایـل تـولـیـد بـه تـمـلـک مـشـتـرک هـمـگـان درمـی آیـد و بـه وسـیـلـۀ کـارگـران اداره مـی گـردد. بـه ایـن طـریـق پـیـش شـرط یـک جـامـعـۀ بـدون طـبـقـات ایـجـاد مـی شـود.

٢تـضـاد تـعـیـیـن کـنـنـده تـحـت سـرمـایـه داری بـیـن طـبـقـۀ مـالـک وسـایـل تـولـیـد و طـبـقـۀ انـجـام دهـنـدۀ کـار ارزش زا مـی بـاشـد. ایـن تـضـاد بـه مـبـارزۀ طـبـقـاتـی مـنـجـر مـی گـردد، کـه در آن کـار گـران دسـتـمـزدی تـنـهـا مـی تـوانـنـد بـه خـود اطـمـیـنـان داشـتـه بـاشـنـد.

٣تـحـت سـرمـایـه داری کـلـیـۀ وسـایـل بـرای افـزایـش تـولـیـد سـود بـه کـار بـرده مـی شـونـد. بـا بـهـره کـشـی سـتـمـگـرانـه از انـسـان هـا و مـحـیـط رشـد کـنـتـرل نـشـده صـورت مـی گـیـرد: کـارگـران فـرسـوده و بـه خـارج از زنـدگـی کـار پـرتـاب مـی شـونـد، غـنـایـم طـبـیـعـی جـبـران نـاپـذیـر بـه تـاراج مـی رونـد، وسـایـل تـولـیـد تـخـریـب مـی گـردنـد، و شـکـاف بـیـن جـوامـع مـخـتـلـف تـعـمـیـق مـی شـود.

٤گـفـتـمـان بـورژوایـی دمـوکـراتـیـزه کـردن مـحـدود بـه زنـدگـی سـیـاسـی مـی گـردد. اس.آ.ثـی درصـدد تـعـویـض پـارلـمـانـتـاریـسـم مـیـهـن پـرسـتـانـه بـا یـک دمـوکـراسـی واقـعـی اسـت، کـه هـم چـنـیـن شـامـل عـرصـه هـای اقـتـصـادی، صـنـعـتـی و فـرهـنـگـی بـاشـد. یـک جـامـعـۀ سـوسـیـالـیـسـتـی آزاد تـنـهـا بـه وسـیـلـۀ اکـثـریـت مـردم بـا مـلاحـظـۀ اقـلـیـت هـا ایـجـادپـذیـر اسـت. لـذا از آزادی هـا و حـقـوق تـا کـنـون کـسـب شـده بـایـد دفـاع نـمـود و تـکـامـل شـان داد.

٥سـنـدیـکـالـیـسـم درصـدد خـلـق جـامـعـۀ آزاد اسـت، و اس.آ.ثـی بـرطـبـق اصـول فـدرا لـیـسـتـی بـنـا شـده. ایـن بـدان مـعـنـاسـت کـه کـلـیـۀ کـسـانـی کـه تـصـمـیـمـی شـامـل حـال شـان مـی گـردد، از حـق شـرکـت در اتـخـاذ آن بـرخـوردارنـد. هـیـچ گـروهـی نـبـایـد بـرخـلاف تـصـمـیـمـات مـشـتـرکـانـۀ مـتـخـذ عـمـل کـنـد.

٦گـروه هـای بـزرگ مـردم بـایـد تـصـمـیـمـات را بـه تـوسـط نـمـایـنـدگـان اتـخـاذ نـمـایـنـد. در جـامـعـۀ سـوسـیـالـیـسـتـی انـتـخـاب ایـن گـونـه نـمـایـنـدگـان بـه صـورت گـردنـده، یـعـنـی انـتـخـاب اعـضـاء گـروه بـه نـوبـت اسـت، اخـتـیـارات نـمـایـنـدگـان مـحـدود مـی بـاشـد، و وکـالـت شـان بـایـد از سـوی انـتـخـاب کـنـنـدگـان آن هـا سـلـب شـدنـی بـاشـد، زیـرا نـبـایـد هـیـچ بـرگـزیـده ای بـا مـنـافـع شـخـصـی ویـژه وجـود داشـتـه بـاشـد.

٧سـازمـان سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـایـد بـرای فـراگـرفـتـن جـمـیـع کـارکـردهـای اجـتـمـاعـی تـوسـعـه یـابـد. آن بـایـد دسـتـگـاه اداری کـنـونـی را بـا سـاخـتـار جـامـعـۀ مـطـلـوب خـود تـعـویـض نـمـایـد. نـظـر بـه ایـن اس.آ.ثـی مـتـشـکـل از دو جـزء صـنـفـی و تـشـکـیـلات اجـتـمـاعـی اسـت. رشـد سـازمـان مـبـارزاتـی و تـجـربـه و دانـش افـزایـش یـافـتـۀ اعـضـاء پـیـوسـتـه زایـنـدۀ مـطـالـبـات تـازه ای مـی گـر دد، کـه نـهـایـةً بـه تـصـرف قـطـعـی وسـایـل تـولـیـد مـنـتـهـی مـی شـود.

٨سـنـدیـکـالـیـسـم بـر حـسـب طـبـیـعـتـش بـیـن الـمـلـلـی اسـت و در جـهـت هـمـبـسـتـگـی و هـمـکـاری کـارگـران دسـتـمـزدی در کـلـیـۀ کـشـورهـا کـار مـی کـنـد. آن درصـدد ایـجـاد فـدراسـیـون هـایـی از جـوامـع آزاد اسـت، کـه جـای گـزیـن دولـت هـای مـلـی کـنـونـی گـردنـد.

٩انـسـان نـفـس خـود را در و از طـریـق کـارش مـتـحـقـق مـی سـازد. بـنـابـرایـن اس.آ.ثـی بـرای حـق هـمـگـان بـه اشـتـغـال پـرمـعـنـی کـار مـی کـنـد. فـقـط در چـارچـوب خـوداداری فـرد از امـکـانـات ریـخـت دهـی وضـعـیـت کـارش بـرخـوردار مـی گـردد.

١٠هـمـبـسـتـگـی صـنـفـی، آگـاهـی و سـازمـان یـابـی اسـاس مـبـارزۀ طـبـقـاتـی بـر ضـد اسـتـثـمـار و سـرکـوب اسـت. بـنـابـرایـن اس.آ.ثـی بـه سـازمـان دهـی کـلـیـۀ کـارگـران مـزدگـیـر، بـی تـفـاوت بـه نـامـیـده شـدن بـه صـورت کـارگـران، کـارمـنـدان یـا مـسـتـخـدمـیـن مـی پـردازد.

١١اس.آ.ثـی خـشـونـت نـسـبـت بـه انـسـان را نـاشـایـسـت مـی دانـد و از خـشـونـت اجـتـمـاعـی و فـردی فـاصـلـه مـی گـیـرد. امـا وضـعـیـت هـایـی پـدیـد مـی آیـنـد، کـه کـارگـران مـزدگـیـر مـجـبـور از دفـاع از آزادی و حـقـوق کـسـب کـردۀ شـان [ بـا اِعـمـال خـشـونـت] هـسـتـنـد.

١٢اس.آ.ثـی عـمـل مـسـتـقـیـم را وسـیـلـۀ تـغـیـیـر جـامـعـه و شـرایـط زنـدگـی تـلـقـی مـی نـمـایـد. تـنـهـا بـه ایـن طـریـق مـسـئـولـیـت فـردی کـه پـیـش شـرط سـوسـیـالـیـسـم اسـت، تـکـامـل پـذیـر مـی بـا شـد.[8]

[ هـر نـکـتـۀ اعـلام اصـول 1976 بـا یـک تـفـسـیـر ویـژۀ اس.آ.ثـی بـه قـرار زیـر تـوأم اسـت:]

تـفـاسـیـر اعـلام اصـول

١جـنـبـش کـارگـری بـه مـثـابـۀ سـلاحـی در مـبـارزه عـلـیـه سـرمـایـه داری و قـوانـیـن طـبـقـاتـی پـدیـد آمـده اسـت. آن امـروزه بـه طـور عـمـده شـامـل سـه شـاخـه مـی گـردد:

آ) اتـحـادیـه هـای ذیـنـفـع صـنـفـی، کـه بـه سـازمـان دهـی دسـتـجـات مـحـدودی مـی پـردازنـد و صـرفـاً بــیـانـگــر مـطـالـبـات روزانــۀ آن هــا هـسـتــنـد. نـمـونــه هـای ایـنـان سـازمـان مـرکـزی مـسـتـخـدمـیـن ( تـی.ثـی.او)(Tjenestemændenes Central-Organisation(TCO)) و سـازمـان مـرکـزی اعـضـاء فـرهـنـگـسـتـان سـوئـد( اس.آ.ثـی.او)(Svenske Akademikeres Central-Organisation(SACO)) مـی بـاشـنـد.

بـی) سـوسـیـالـیـسـت هـای مـقـامـاتـی، از قـبـیـل اصـلاح طـلـبـان و انـقـلابـیـون مـبـارزۀ صـنـفـی را تـحـت الـشـعـاع مـبـارزۀ سـیـاسـی حـزبـی مـلاحـظـه مـی نـمـایـنـد. آن هـا بـنـای سـازمـان هـای هـدایـت شـده از بـالا و کـار بـا وسـایـل غـالـبـاً غـیـرمـسـتـقـیـم و قـاعـدةً تـدافـعـی را بـرگـزیـده انـد. اصـلاح طـلـبـان مـقـامـاتی، مـثـلاً سـازمـان کـشـوری حـزب کـارگـران سـوسـیـال دمـوکـرات( ال.اواس.آ.پـی)

(Landsorganisationen – Socialdemokratiska Arbetarepartiet(Lo-SAP))، خـواهــان تـغـیـیـر گــام

بـه گـام جـامـعـه، آن انـدازه بـطـیء و مـحـتـاطـانـه هـسـتـنـد، کـه هـدف در واقـع بـه نـظـر دور مـی رسـد.انـقـلابـیـون مـقـامـاتـی بـر ایـن هـسـتـنـد، کـه تـغـیـیـر جـامـعـه بـدون وجـود بـرگـزیـدگـان هـدایـت کـنـنـده و بـدون تـصـرف دسـتـگـاه دولـت امـکـان پـذیـر نـمـی بـاشـد. آن هـا پـس از تـصـرف قـدرت بـه دولـت و خـشـونـت مـسـلـحـانـه بـرای حـفـظ قـدرت وابـسـتـه مـی گـردنـد و در بـعـضـی مـوارد تـرور و سـرکـوب را حـتـی نـسـبـت بـه یـکـدیـگـر اِعـمـال نـمـوده انـد. در سـوئـد آنـان از سـوی فـراکـسـیـون هـای کـمـونـیـسـتـی مـخـتـلـفـی نـمـایـنـدگـی مـی گـردنـد.

ثـی) سـوسـیـالـیـسـت هـای آزاد سـنـدیـکـالـیـسـت هـا، کـه در سـوئـد بـه وسـیـلـۀ اس.آ.ثـی نـمـایـنـدگی مـی شـونـد. بـه اسـتـنـبـاط سـنـدیـکـالـیـسـتـی سـوسـیـالـیـسـم هـرگـز از طـریـق تـصـمـیـمـات مـرکـزیـت یـافـتـه، چـه بـه صـورت احـکـام رؤسـای شـغـل پـرسـت اتـحـادیـه هـای صـنـفـی و چـه قـوانـیـن دیـوان سـالاران مـرکـزی تـحـقـق پـذیـر نـیـسـت. سـوسـیـالـیـسـم تـنـهـا از پـایـیـن بـه صـورت نـتـیـجـۀ فـعـا لـیـت کـارگـران تـحـقـق یـافـتـنـی اسـت.

حـق مـالـکـیـت کـنـونـی بـر وسـایـل تـولـیـد در یـک جـامـعـۀ سـوسـیـالـیـسـتـی بـایـد جـایـش را بـه حـق مـحـدود بـه بـخـشـد: حـق بـرنـامـه ریـزی مـحـدود، کـه عـبـارت اسـت از حـل مـسـائـل مـربـوط بـه سـطـوح مـخـتـلـف جـامـعـه و بـنـابـرایـن بـایـد بـه وسـیـلـۀ نـمـایـنـدگـان مـحـلـی سـازمـان هـای اشـتـراکـی مـجـری گـردد.

حـق خـوداداری، کـه عـبـارت اسـت از هـدایـت و تـقـسـیـم کـار، هـم چـنـیـن حـل سـائـر مـسـائـل در چـارچـوب مـعـیـن شـده. ایـن قـبـل از هـمـه مـربـوط بـه کـارگـران مـی گـردد و بـنـابـرایـن بـایـد بـه وسـیـلـۀ آن هـا از طـریـق سـازمـان هـای مـحـل کـارشـان تـعـیـیـن شـود.

٢نـیـروی هـادی اقـتـصـاد سـرمـایـه داری حـداکـثـر سـود بـرای اقـلـیـت کـنـتـرل کـنـنـدۀ مـنـابـع اقـتـصـادی اسـت. اکـثـریـت مـردم بـایـد نـیـروی کـارشـان را بـه فـروشـنـد و مـجـبـور از چـشـم پـوشـی از ارزش اضـافـه و مـحـول کـردن حـق تـصـمـیـم گـیـری بـه صـاحـبـان سـرمـایـه گـردنـد.

مـبـارزۀ مـسـتـمـر بـیـن کـارگـران دسـتـمـزدی و سـرمـایـه داران بـر سـر تـقـسـیـم نـتـایـج تـولـیـد در جـریـان اسـت. هـمـکـاری طـبـقـاتـی بـا وجـود مـنـفـعـت ظـاهـری، مـوجـب تـقـویـت سـرمـایـه داری مـی گـردد. قـدرت بـر اقـتـصـاد پـیـوسـتـه در دسـت هـای قـلـیـلـی مـتـمـرکـز مـی شـود. کـارخـانـه هـا و شـرکـت هـای چـنـدمـلـیـتـی نـفـوذ فـزایـنـده در بـازار دنـیـا و در زنـدگـی تـولـیـدی و اقـتـصـادی کـسـب مـی کـنـنـد.

٣در سـابـق رشـد اقـتـصـادی بـه صـورت هـدف عـمـده مـلاحـظـه مـی گـردیـد. امـروز واضـح اسـت، کـه رشـد کـنـتـرل نـشـده در مـنـازعـۀ شـدیـد بـا مـحـیـط مـا، هـمـبـسـتـگـی مـا، بـا مـمـالـک فـقـیـر و مـسـئـولـیـت مـا در قـبـال نـسـل هـای آیـنـده قـرار مـی گـیـرد.

مـلاحـظـات زمـانـی و مـسـابـقـات کـار کـنـتـراتـی مـوجـد شـرایـط کـار نـاسـالـم مـی گـردنـد. مـواد مـسـمـوم، سـر و صـدا، گـرد و خـاک و لـرزش هـا مـحـل هـای کـار زیـادی را بـرای کـارگـران خـطـر نـاک مـی سـازنـد. زمـان کـار قـانـونـی بـا مـجـبـور گـردانـده شـدن بـسـیـاری بـه سـفـرهـای طـولانـی مـخـدوش مـی شـود، مـنـافـع سـود تـعـیـیـن کـنـنـدۀ بـرنـامـه ریـزی جـامـعـه مـی گـردد. عـواقـب آن مـحـیـط هـای آشـفـتـه و فـشـارآمـیـز شـهـرهـای بـزرگ، هـم چـنـیـن روسـتـاهـا و مـنـاطـق کـم جـمـعـیـت و خـالـی از سـکـنـه اسـت.

سـرمـایـه داری تـکـنـولـوژی را بـه مـقـاصـد سـودکـشـی و بـهـره بـرداری بـی رحـمـانـه از مـنـابـع طـبـیـعـی بـه کـار مـی گـیـرد: زمـیـن، آب و هـوا مـسـمـوم، اراضـی کـشـت و زرع شـده تـخـریـب مـی شـونـد. مـمـالـک فـقـیـر و نـسـل هـای آیـنـده از مـنـابـع مـحـروم مـی گـردنـد. بـحـران فـعـلـی مـنـابـع و مـحـیـط دارای ارتـبـاط مـسـتـقـیـم بـا روابـط اقـتـصـادی پـوسـیـده اسـت. هـم چـنـیـن در کـشـورهـایـی کـه خـود را سـوسـیـالـیـسـتـی مـی نـامـنـد، اهـداف رشـد سـرمـایـه داری بـه ضـایـع سـاخـتـن مـنـابـع مـنـجـر گـشـتـه اسـت. سـرمـایـه داری مـولـد ازدیـاد اقـتـصـاد بـرای اغـنـیـاء، ولـی نـاتـوان از تـسـهـیـم عـادلانـۀ غـنـایـم اسـت. آن در مـمـالـک صـنـعـتـی کـثـرت کـالا ایـجـاد مـی کـنـد، در حـالـی کـه بـخـش اعـظـم بـشـریـت بـا کـمـبـود غـذا روبـه رو اسـت.

٤هـر سـیـاسـت پـارلـمـانـتـاریـسـتـی و حـزبـی بـه ایـن مـفـهـوم اسـت، کـه نـمـایـنـدگـان بـدون اجـازۀ انـتـخـاب کـنـنـدگـان عـمـل کـنـنـد. مـطـالـبـۀ قـدرت از طـرف نـمـایـنـدگـان مـنـتـخـب بـا مـنـفـعـل گـرد یـدن انـتـخـاب کـنـنـدگـان افـزایـش مـی یـابـد و شـکـاف بـیـن آن هـا ژرف تـر مـی شـود. ایـن در مـورد سـیـاسـت شـهـرداری و کـشـور، هـر دو صـادق اسـت.

در مـقـابـل سـیـاسـت حـزبـی، اس.آ.ثـی بـر ایـن اسـت کـه مـسـائـل بـایـد مـشـتـرکـاً بـه وسـیـلـۀ اشـخـاص مـربـوط حـل شـونـد حـتـی الامـکـان مـسـتـقـیـمـاً، تـوسـط نـمـایـنـدگـان، هـر جـا کـه وجـود شـان ضـروری بـاشـد.

تـصـمـیـمـات مـهـم مـربـوط بـه شـرایـط هـسـتـی مـردم اغـلـب در بـیـرون از مـجـامـع پـارلـمـا نـتـاریـسـتـی اتـخـاذ گـردنـد. تـصـمـیـمـات مـبـتـنـی بـر پـیـش شـرط هـایـی هـسـتـنـد، کـه در نـهـایـت از طـرف سـرمـایـۀ بـزرگ دیـکـتـه مـی شـونـد و در خـدمـت مـنـافـع آن هـسـتـنـد. بـنـابـرایـن مـبـارزه بـرای یـک سـیـسـتـم اقـتـصـادی چـاره ای در وهـلـۀ نـخـسـت در داخـل تـولـیـد بـایـد بـه عـمـل آیـد. ایـن جـا و در زنـدگـی اجـتـمـاعـی مـشـارکـت خـود مـردم بـایـد تـعـیـیـن کـنـنـده بـاشـد.

تـجـربـه نـشـان داده اسـت، کـه مـالـکـیـت دولـتـی بـر وسـایـل تـولـیـد خـود بـه خـود بـه حـکـومـت مـردمـی مـنـجـر نـمـی گـردد. دمـوکـراسـی واقـعـی وانـگـهـی مـشـروط بـه خـوداداری قـرار گـرفـتـن تـولـیـد در اخـتـیـار کـارگـران و حـق خـودمـخـتـاری در امـور خـویـش در هـر سـطـحـی اسـت. ایـن هـدف بـدان مـفـهـوم نـیـسـت، کـه سـنـدیـکـالـیـسـت هـای امـروز نـسـبـت بـه آزادی هـا وحـقـوق دمـوکـرا تـیـک مـوجـود بـی تـفـاوت بـاشـنـد. سـازمـان هـای سـنـدیـکـالـیـسـتـی تـنـهـا در مـمـالـکـی بـا دمـوکـرا سـی سـیـاسـی قـادر بـه فـعـالـیـت عـلـنـی هـسـتـنـد، بـا وجـودی کـه امـکـانـات در ایـن جـاهـا نـیـز مـی تـوانـد مـحـدود بـاشـد.

٥فـدرالـیـسـم یـعـنـی ایـن کـه هـر گـروهـی در امـور خـود تـصـمـیـم گـیـرد، هـمـزمـان کـلـیـۀ گـروه هـا در امـور مـشـتـرک هـمـکـاری نـمـایـنـد. فـدرالـیـسـم مـبـتـنـی اسـت بـر ایـن کـه هـمـگـان بـرای نـیـل بـه تـصـمـیـمـات مـشـتـرکـانـه و عـمـلـی سـاخـتـن آن هـا کـار کـنـنـد. فـدرالـیـسـم جـای گـزیـن انـدیـشـگـی دولـتـی مـی گـردد و جـوامـع مـحـلـی را بـه وحـدت بـیـن الـمـلـلـی مـی کـشـانـد. ایـن بـدان مـعـنـاسـت کـه ارگـان هـای مـرکـزی مـادام کـه واحـدهـای مـحـلـی در امـورشـان، بـه مـسـئـولـیـت خـود و بـا مـنـابـع طـبـیـعـی خـود عـمـل نـمـایـنـد، قـادر بـه تـحـمـیـل یـا غـدغـن سـاخـتـن امـری بـه آن هـا نـمـی گـردنـد. چـنـان کـه بـه عـنـوان مـثـال سـازمـان هـای مـحـلـی اس.آ.ثـی از حـق اعـتـصـاب بـر خـوردارنـد، و هـیـچ حـق ردمـرکـزی قـادر بـه سـلـب آن از آن هـا نـیـسـت؛ الـبـتـه آن هـا بـایــد صـنـدوق اعـتـصـاب مـحـلـی تـهـیـه بـه بـیـنـنـد. بـه نـظـر اس.آ.ثـی حـق ردی کـه رهـبـری اتـحـادیـه هـای ال.او از آن بـرخـوردارنـد، تـجـاوز بـه حـق خـودمـخـتـاری مـحـلـی اسـت.

تـصـمـیـمـات مـشـتـرک بـایـد از سـوی هـمـگـان مـحـتـرم شـمـرده شـود. چـنـیـن تـصـمـیـمـاتـی بـایـد مـشـخـصـاً بـه خـوبـی در مـیـان افـراد مـشـمـول آن هـا ریـشـه کـنـد. ایـن بـا اِعـمـال قـدرت از طـریـق پـارلـمـان، دولـت، مـقـامـات و سـازمـان هـای بـا سـاخـتـار مـرکـزیـت دار مـمـکـن نـیـسـت.

٦تـا جـایـی کـه عـمـلاً امـکـان پـذیـر بـاشـد، تـصـمـیـم گـیـری بـایـد بـه شـکـل مـسـتـقـیـم صـورت گـیـرد. در مـوارد مـهـم تـر بـایـد نـمـایـنـدگـان مـنـتـخـب طـبـق نـظـم جـلـسۀ عـادی عـمـل کـنـنـد. اخـتـیـا رات نـمـایـنـدگـان بـه زمـیـنـه هـای از پـیـش مـعـیـن شـده مـحـدود گـردد.

بـیـنـش مـرکـزگـرایـانـه بـر رهـبـری در افـراطـی تـریـن شـکـلـش بـه شـخـص پـرسـتـی بـا عـواقـب مـصـیـبـت بـار مـنـتـهـی گـشـتـه اسـت.

رهـبـری حـتـی در شـکـل کـم تـر بـرجـسـتـه تـر زیـان بـخـش اسـت، زیـرا رهـبـری شـونـدگـان داو طـلـبـانـه از قـبـول مـسـئـولـیـت چـشـم پـوشـی مـی کـنـنـد، در ضـمـن ایـن کـه رهـبـران بـیـش از پـیـش حـرفـه ای و از مـردم جـدا مـی گـردنـد. بـه نـظـر سـنـدیـکـالـیـسـت هـا هـمـگـان بـایـد از امـکـان پـذ یـرش مـسـئـولـیـت بـرای خـویـش و بـرای گـروه بـرخـوردار و بـه آن تـشـویـق گـردنـد. بـهـتـریـن صـو رت عـمـلـی سـاخـتـن ایـن گـردش دادن مـشـاغـل مـعـتـمـدانـه در گـروه مـی بـاشـد. ولـیـکـن ایـن جـریـان را بـایـد بـه شـکـلـی تـرتـیـب داد، کـه تـداوم ضـروری تـصـمـیـمـات حـفـظ شـود.

ایـن اصـول بـا نـتـایـج خـوبـی بـه عـنـوان نـمـونـه در شـوراهـای یـوگـسـلاوی و در اشـکـال سـاز مـان یـافـتـۀ مـعـاوضـه در چـیـن عـمـلـی گـشـتـه اسـت.

٧سـازمـان اجـتـمـاعـی اس.آ.ثـی بـه ایـن طـرز تـشـکـیـل یـافـتـه اسـت، کـه کـارگـران دسـتـمـزدی بـه اتـفـاق سـایـر گـروه هـا از قـبـیـل دانـشـجـویـان، بـازنـشـسـتـگـان، بـی کـاران و غـیـره در یـک نـاحـیـۀ مـسـکـن یـک سـازمـان مـحـلـی ال.اس[ اخـتـصـار سـوئـدی اتـحـادیـۀ سـراسـری کـشـوری] ایـجـاد مـی کـنـنـد. چـنـد ال.اس در یـک مـنـطـقـه هـمـکـاری مـی نـمـایـنـد، و جـمـیـع ال.اس هـای کـشـور در یـک سـازمـان مـرکـزی اس.آ.ثـی بـه هـمـکـاری مـی پـردازنـد.

شـاخـۀ صـنـفـی بـه ایـن شـکـل بـنـا شـده اسـت، کـه اعـضـاء یـک مـحـل کـار یـک شـعـبـۀ کـارخـانـه تـشـکـیـل مـی دهـنــد. شـعـبـات کـارخـانــۀ مـخـتـلـف در رشـتــۀ واحـدی در یـک جـا در یـک سـنــدیـکــا ( اتـحــادیــۀ صـنــفـی) مـشـتــرکــاً عـمــل مـی کـنــنـد، و ایــن هــا نـیــز در فــدراسـیــون هـا ( اتـحـادیـه هـا)ی کـشـورشـمـول هـمـکـاری دارنـد. چـنـد فـدراسـیـون مـتـفـقـاً در کـمـیـتـه هـای صـنـعـتـی بـرای حـل مـسـائـل رشـتـه هـای مـخـتـلـط سـازمـان مـی یـابـنـد.

هـدف سـنـدیـکـالـیـسـم، یـعـنـی قـرار گـرفـتـن وسـایـل تـولـیـد و جـامـعـه در اخـتـیـار کـارگـران دسـتـمـزدی، فـعـالـیـت آمـوزشـی اس.آ.ثـی را بـه یـک امـر بـه غـایـت مـهـم و ضـروری تـبـدیـل مـی سـازد. تـجـارب عـمـلـی بـایـد بـا دانـش نـظـری تـکـمـیـل شـود. ایـن هـا جـهـت امـکـان کـار خـوداداری در یـک جـامـعـۀ صـنـعـتـی پـیـچـیـده ضـرورت دارد.

٨گـروه هـا و مـردمـی کـه اغـلـب در مـنـاطـق جـغـرافـیـایـی بـا مـرزهـا از یـکـدیـگـر جـدا شـده انـد، دارای مـنـافـع فـرهـنـگـی مـشـتـرک هـسـتـنـد. در مـقـابـل، دول مـلـی پـدیـده هـای مـصـنـوعـی مـی بـا شـنـد. کـلـیـۀ دول مـلـی شـامـل اقـلـیـت هــایـی در مـحـدودۀ خـود هـسـتــنـد. بــه عـنـوان مـثـال در سـوئــد از ازمـنـۀ قـدیـم گـروه هـای فـنـلانـدی و سـامـی بـه سـرمـی بـرنـد. و در زمـان اخـیـر صـدهـاهـزار مـهـا جـر آمـده انـد. تـحـقـق دولـت مـلـی مـنـوط بـه سـرکـوبـی اقـلـیـت هـا بـه وسـیـلـۀ اکـثـریـت اسـت.

واضـح اسـت، کـه طـبـقـۀ کـارگـر در سـرتـاسـر دنـیـا دارای مـنـافـع مـشـتـرک مـی بـاشـد، کـه حـا ئـز اهـمـیـت وافـری بـرای هـمـکـاری سـوسـیـالـیـسـتـی اسـت. دولـت مـلـی بـنـابـرایـن بـا سـوسـیـالـیـسـم سـازش نـاپـذیـر مـی بـاشـد. نـظـام فـدرالـیـسـتـی جـهـانـی تـنـهـا بـر مـبـنـای مـنـافـع مـشـتـرک طـبـقـۀ کـارگـر، هـمـزمـان بـا احـتـرام بـه مـنـافـع مـلـی ویـژۀ مـردم ایـجـادشـدنـی اسـت.

٩تـحـت سـرمـایـه داری کـارگـر دسـتـمـزدی مـجـبـور از فـروخـتـن نـیـروی کـارش بـه صـورت یـک کـالا در بـازار مـی گـردد. کـسـی کـه نـیـروی کـار را مـی خـرد، حـق صـاحـب الاخـتـیـار بـودن آن را بـه دسـت مـی آورد. کـار بـه یـک آفـت ضـروری، زحـمـت روزانـه بـرای بـقـاء تـبـدیـل مـی گـردد. تـبـعـیـض نـسـبـت بـه زنـان هـنـوز در بـازار کـار یـک واقـعـیـت اسـت. وقـت آزاد طـولانـی تـر و مـزد هـای بـالاتـر بـی گـمـان مـفـیـد مـی بـاشـنـد، ولـی هـرگـز قـادر بـه جـبـران خـطـاهـا و کـمـبـودهـا در کـار نـیـسـتـنـد.

سـوسـیـالـیـسـم آزاد ارزش واقـعـی کـار را بـه صـورت مـنـبـع وقـار و ارضـاء انـسـان بـه آن بـاز مـی گـردانـد. خـلـق اشـتـغـال پـرمـعـنـی بـرای هـمـگـان در گـرو تـقـسـیـم تـازۀ وظـایـف کـار و حـق تـصـمـیـم گـیـری بـا روح هـمـبـسـتـگـی اسـت. کـالا و اسـلـوب هـای تـولـیـد بـا نـیـازهـای انـسـان و گـردش طـبـیـعـت بـایـد وفـق داده شـونـد. تـکـنـولـوژی بـنـابـرایـن بـایـد در خـدمـت مـردم قـرار گـیـرد و خـاصـه بـا نـظـر بـه حـذف وظـایـف کـار کـسـالـت آور و بـخـصـوص دشـوار و جـریـانـات تـولـیـدی مـخـاطـره آمـیـز تـنـظـیـم گـردد.

١٠کـارگـران دسـتـمـزدی در طـی زمـان هـا تـجـربـه کـرده انـد، چـگـونـه مـبـارزۀ صـنـفـی در اثـر مـنـافـع ویـژۀ مـتـفـاوت دچـار پـراکـنـدگـی گـشـتـه اسـت، تـقـسـیـم سـازمـانـی آن هـا را بـه سـتـیـزه عـلـیـه هـم کـشـانـده اسـت. سـیـاسـت حـزبـی و تـعـصـب رسـتـه ای فـعـالـیـت صـنـفـی را مـسـمـوم و گـروه هـای بـسـیـاری را مـنـفـعـل سـاخـتـه اسـت. کـارگـران دسـتـمـزدی بـا پـراکـنـدگـی بـهـاء سـنـگـیـنـی بـرای مـنـافـع کـوتـاه مـدت احـتـمـالـی پـرداخـتـه انـد.

جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـر ایـن بـیـنـش مـبـتـنـی اسـت، کـه کـارگـران دسـتـمـزدی دارای مـنـافـع مـشـتـرک اسـاسـی مـی بـاشـنـد. نظـر بـه ایـن اس.آ.ثـی مـی کـوشـد تـا کـلـیـۀ کـارگـران را در یـک سـاز مـان واحـد گـرد آورد.

اس.آ.ثـی بـه مـنـزلـۀ یـک سـازمـان صـنـفـی بـرای بـهـسـازی شـرایـط کـار و مـزد و اسـتـخـدام کـارگـران دسـتـمـزدی مـبـارزه مـی کـنـد. اعـضـاء از مـسـاعـدت و یـاری در جـریـان مـذاکـرات، مـنـاز عـات و بـی کـاری بـرخـوردار مـی گـردنـد.

١١سـنـدیـکـالـیـسـم دشـمـن سـوگـنـد خـوردۀ نـظـامـی گـری اسـت و مـبـارزه عـلـیـه آن را یـکـی از مـهـم تـریـن وظـایـفـش بـه شـمـار مـی آورد. اس.آ.ثـی خـواسـتـار صـلـح طـلـبـی ریـشـه ای از اعـضـائـش نـیـسـت، ولـی خـواهـان احـتـرام بـی قـیـد و شـرط بـه کـسـانـی اسـت کـه از مـشـارکـت در خـشـونـت امـتـنـاع مـی نـمـایـنـد. از آزادی هـای صـنـفـی و اجـتـمـاعـی و حـقـوق بـشـر کـسـب شـده یـا کـسـب شـونـده در آتـیـه بـایـد در بـرابـر تـهـدیـد قـدرت هـای خـارجـی یـا دسـتـگـاه خـشـونـت خـود کـشـور دفـاع نـمـود.

اس.آ.ثـی خـود را بـا خـلـق هـای سـرکـوب شـده در مـبـارزۀ شـان عـلـیـه اسـتـثـمـار و سـتـم هـمـبـسـتـه مـی دانـد، حـتـی در وضـعـیـت هـایـی کـه آن هـا ضـرورةً بـه اسـلـحـه مـتـوسـل گـردنـد.

١٢اس.آ.ثـی بـر ایـنـسـت، کـه تـغـیـیـرات جـامـعـه بـایـد تـوسـط فـعـالـیـت خـود افـراد در مـحـل هـای کـار و نـواحـی مـسـکـن هـدایـت گـردد. چـنـیـن عـمـل مـسـتـقـیـمـی بـه مـفـهـوم عـمـل بـدون نـمـایـنـد گـاناسـت، یـعـنـی هـمـگـان فـعـالانـه در مـبـارزه بـه مـقـصـود حـل مـسـائـل مـشـتـرک بـه عـوض مـحـول سـاخـتـن مـنـفـعـلانـۀ امـر بـه دیـگـران شـرکـت مـی جـویـنـد. عـمـل مـسـتـقـیـم مـی تـوانـد اشـکـال گـونـاگـونـی بـسـتـه بـه قـضـیـه و وضـعـیـت مـبـارزه بـه خـود گـیـرد، امـا آن هـمـواره خـوا سـتـار هـمـکـاری سـازمـان یـافـتـه بـه صـور فـدرالـیـسـتـی اسـت.

از آن جـا کـه وظـیـفـۀ دولـت بـه صـورت یـک ضـرورت طـبـیـعـی ادارۀ جـامـعـۀ مـوجـود اسـت، احـزاب دولـتـی مـجـبـور از تـضـمـیـن مـوجـودیـت آن هـسـتـنـد. اس.آ.ثـی بـنـابـرایـن بـه شـیـوۀ سـیـاسـی حـزبـی کـار نـمـی کـنـد. اما اعـضـاء در بـیـرون از اس.آ.ثـی از حـق شـرکـت در فـعـالـیـت اجـتـمـاعـی، در مـطـابـقـت بـا اسـتـنـبـاط شـخـصـی شـان بـرخـوردارنـد، مـشـروط بـه ایـن کـه فـعـالـیـت آن هـا را بـه تـضـاد عـلـنـی بـا جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتـی سـوق نـدهـد.

از طـریـق تـصـمـیـمـات مـرکـزیـت یـافـتـه دولـت و احـزاب انـسـان هـا را مـنـفـعـل و قـوۀ ابـتـکـار و مـسـئـولـیـت را از آن هـا سـلـب مـی کـنـنـد. دولـت دیـوان سـالارسـازی و تـمـرکـز دهـی را تـشـویـق و اجـبـاری مـی نـمـایـد، حـتـی در خـصـوص سـازمـان هـای صـنـفـی و جـنـبـش هـای مـردمـی دیـگـر. بـنـابـرایـن جـنـبـش سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـایـد از اسـتـقـلالـش دفـاع کـنـد. اس.آ.ثـی بـا تـمـام قـوت در راه یـک سـازمـان اجـتـمـاعـی ضـدمـقـامـاتـی بـا اصـول فـدرالـیـسـم مـبـارزه مـی نـمـایـد.[9]

روشـنـگـری هـا ( از بـرگـردانـنـده )

١در 1908 در اعـلامـیـۀ اصـلـی عـقـیـده بــه سـازمـان سـیـاسـیحــذف شـد، و ایـن مـنـجـر بــه جـدایـی نـمـایـنـدگـان دو حــزب ســوسـیــالــیـسـتـی، Socialist Labor Party( حــزب کــار ســوسـیـالـیـسـت) بــا دانــیـل دِ لــئـون(Daniel de Leon) (1914- 1852) در رأس آن و Socialist Party( حــزب ســوسـیـالــیـسـت) بــه رهـبــری یــوجـیــن دبـز(Eugene Debs) (1926- 1855)، گـردیـد، و در اثـر ایـن آی.دابـلـوی.دابـلـوی مـشـخـصـۀ سـنـدیـکـالـیـسـتـی بـیـش تـری یـافـت.

٢اعـلامـیـۀ آمـیـن بــه چـنـد شـکــل الـهـام بـخـش و سـمـت ده جـنـبـش هــای سـنــدیـکــالــیـسـتـی سـائــر مـمـالـک گـردیـد، و عـقـیـدۀ آن بــه بـی طـرفـی در زمـیــنـۀ سـیـاسـت حــزبـی سـپـس تــا درجـۀ زیــادی حـفـظ شـد، حـتـی در مــرحـلـه ای کـه کـمـونـیـسـت هـا بـر ثـی.جـی.تـی مـسـلـط بـودنـد، ولـی تـسـلـطـی بـیـش تـر ظـاهـری تـا واقـعـی، زیـرا آن در سـال 1947 بـه انـشـعـاب در ثـی.جـی.تـی با خـارج گـردیـدن سـوسـیـال دمـوکـرات هـا و بـعـضـی سـنـدیـکـالـیـسـت هـا از آن و ایـجـاد سـازمـان کـشـوری شـان ثـی.جـی.تی اف.او مـنـجـر گـردیـد.

٣مـجـمـوعـۀ قـوانـیـن هـم چـنـیـن شـامـل یـک رشـتـه نـکـات و بـنـدهـای دیـگـرسـت، و چـنـیـن خـاتـمـه مـی یـابـد: ” بـه ایـن صـورت بــا رأی گـیــری در اوت 1919 بـه تـصـویـب رسـیــد.” تـوضـیـح ایـن کـه در بـرنـامـۀ کـار بـالا سـازمـان شـورایـی طـرح شــده در عـرصـه هـای اقــتـصـادی و نـظـامـی، تـوأمـاً انـدیـشـۀ تـسـلـیـح طـبـقـۀ کـارگـر طـبـیـعـةً هـنـایـش پـذیـرفـتـه از جـنـبـش شـوراهـای کـارگـران و سـربـازان در روسـیـه و آلـمـان در سـال هـای 19- 1917 – اعـلانـیـه ای بـود کـه تـقـریـبـاً بـر روی کـاغـذ بـاقـی مـانـد.

٤لازم بـه تـوضـیـح اسـت کـه مـراد از کـمـونـیـسـم آزاددر ایـن اعـلام اصـول آی.آ.آ نـظـام اجـتـمـاعـی بـدون طـبـقـات و بـدون دولـت، مـالـکـیـت اشـتـراکـی کـامـل زمـیـن و وسـایـل تــولـیـد، هـم چـنـیـن اجـنـاس مـصـرفـی مـی بـاشـد، و در ایـن نـظام پــول و سـیـسـتـم دسـتـمـزدی بـنـابـرایـن نـاپـدیـد مـی گـردد، چـنـان کـه خـاصـه پـیـوتـر کـروپُـتـکـیـن(Pjotr Kropotkin )( 1921- 1842) عـقـیـده داشـت. بـه عـبـارت دیـگـر آن قـطـب مـخـالـف سـیـسـتـم اجـتـمـاعـی حـاکـم در سـدۀ پـیـشـیـن در مـمـالـکـی اسـت، کـه احـزاب بـه گـفـتـمـان کـمـونـیـسـتـی در آن هـا صـاحـب قـدرت بـودنـد.

٥در کـنـگــرۀ آی.آ.آ در 1938 چـنـد تـغـیـیـر مـهــم در اعـلام اصـول فــوق بــه عـمـل آمـد، کـه عـبـارت بـودنـد از ایـن کـه بــا تـسـلـیـح طـبـقـۀ کـارگـر و حــق دفـاع نـظـامـی از کـشـوری کـه در آن انـقــلاب اجـتـمـاعـی روی داده یـا آغـاز گـشـتـه اسـت، مــوافـقـت شـد. گـفـتـنـی اسـت کـه ایـن هــر دو مـورد مـلـهـم از تـجــربـیـات تـکـامـل مـبــارزه در اسـپـانـیـا از و بـا 19 ژوئـیـه 1936 بـودنــد. ( بـرای ایــن مـوضـوع مـی تـوانـیـد رجـوع کـنـیـد بـه بـررسـی آنـارشـیـسـت هـا در انـقـلاب اسـپـانـیـا ( 1939- 1936)” از تـوفـان آراز در تـارنـمـای آنـارکـیـسـتـان، اوت 2020.)

٦مـصــوب هـشـتـمـیـن کـنـگــرۀ اتّـحـادیـه جـوانـان سـوسـیـالـیـسـت سـوئـد(Sveriges Ungsocialistiska Förbund) در چـلـۀ تـابـسـتـان 1934 و تـأیـیـد شـده از طـریـق رأی گـیـری.

٧فــرر بـنــیـان گــذار یـک سـیـسـتـم مــدارس و آمــوزش مـبـتـنـی بــر اصــول آنــارشـیــسـتـی بــود. او بــه ایــن سـبــب در مـعــرض حـمـلـۀ شـدیـد کـلـیـسـای کـاتـولـیـک واقـع شـد، و بـر اسـاس اتـهـام جـعـلـی کـلـیـسـا بـه مـرگ مـحـکـوم و اعـدام گـردیـد.

٨اعـلام اصـول بالا از سـوی اعـضـاء اس.آ.ثـی بـا رأی گـیـری در بـهـار 1976 بـه تـصـویـب رسـیـده اسـت. آن پـنـجـمـیـن اعـلام اصـول مـی بــاشـد. در آغــاز 1910 اولــیـن آن هــا تـصـویــب گـردیــده، سـپــس اعـلام اصـول هــای دیـگــری در 1916، 1922 و 1952 صـورت گـرفـتـه اسـت.

٩در رابـطـه بـا تـکـامـل اس.آ.ثـی مـقـالـه ای تـفـسـیـری با عـنـوان اس.آ.ثـی و انـقـلاباز سـردبـیـر روزنـامـۀ سـنـدیـکـالــیـسـتـی Arbetaren( کـارگـر)( اسـتـکـهـلـم) از 1950 تـا 1968 اورت آرویــدسـسـون(Evert Arvidsson)(90- 1902)، در سـال 1979 انـتـشـار یـافـتـه اسـت.

سهیل عربی آنارشیست را از چنگال دیکتاتوری دینی ایران نجات دهیم!

سهیل عربی آنارشیست را از چنگال دیکتاتوری دینی ایران نجات دهیم!

در ایران، شورش «پابرهنگان»، بدون رهبر و دستور، از روز ٧ دی و به مدت ده روز در ١۴۲ شهر و ٣١ استان روی داد.

جوانان، زنان و بینوایان بسیاری در میان شرکت کنندگان بودند که علاوه بر اعتراض به وضعیت اقتصادی خود، علیه اختناق دیکتاتوری دینی حاکم به پا خاستند.

در حالی که جنبش ١٣٨٨ به انتخاب رئیس جمهوری «اصلاح طلب» امیدوار بود، این بار تمام جناح هایی که قدرت را به دست دارند، زیر ضرب رفتند: «مرگ بر دیکتاتور!» گاهی به خودروهای پلیس، ساختمان های دولتی، مراکز مذهبی و پایگاه های بسیجیان حمله یا به آتش کشیده شدند.

اصلاح طلبان رئیس جمهور حسن روحانی و اصولگرایان «ولی فقیه» علی خامنه ای با سرکوب خشن «اغتشاشگران در محاربه با خدا» به دفاع از رژیم فاسد خود برآمدند و رسماً ٢١ کشته و هزاران بازداشت شده بر جای گذاشتند.

گروه های آنارشیست همچون «حلقه آزاد تهران» در تظاهرات شرکت داشتند. اما روزنامه نگار آنارشیست سهیل عربی نتوانست مستقیماً در اعتراضات شرکت کند، چرا که از آبان ١٣٩٢ در اوین زندانی ست. او با ارسال پیام از شورشیان پشتیبانی کرد و خواهان سرنگونی رژیم شد. سهیل را به «تبلیغ علیه دولت»، «ارتداد» و «سب النبی» متهم کرده اند، چرا که عکس هایی از اعتراضات ١٣٨٨ یا کاریکاتورهایی از خامنه ای در اینترنت منتشر کرد.

دادگاه جنایتکار تهران سهیل را نخست به اعدام محکوم کرد و سپس حکمش به هفت و نیم سال زندان کاهش یافت. سهیل روز ١ مهر ١٣۹۶ دست به اعتصاب غذا زد و نوشت:«اینجا بیان حقیقت ممنوع است. اما من یک آنارشیست هستم و برای من ممنوعیت ممنوع است. نگویید خاموش باش که در این گاه سکوت بزرگترین خیانت است. می خواهم صدای تمام آزاداندیشان محبوس باشم: محمد بهشتی لنگرودی، علی شریعتی، یوسف عمادی، آرش صادقی، سودا آغاسر و سایر دوستان در بند ٧.»

سهیل از روز ۴ بهمن بار دیگر، برای همبستگی با دو زندانی سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی، در اعتصاب غذاست. زندانبانان او را به زندان تهران بزرگ برده اند و با چکمه و باتوم پشت و صورت و پاهایش را مجروح کردند و به وی گفتند:«فکر نکن که اینجا اوین است. اینجا ته دنیا و جهنم است. فکر نکن که اعتصاب غذا کرده ای و صدایت به جایی می رسد.»

فدراسیون آنارشیست [فرانسه] صدای سهیل عربی را شنید و از امکانات خود همچون لوموند لیبرتر [نشریه] و رادیو لیبرتر استفاده می کند تا او و همه زندانیان ایران پشتیبانی شده و آزاد گردند.

فدراسیون آنارشیست

https://www.federation-anarchiste.org

ifa@federation-anarchiste.org

١ / ۲ / ٢٠١۸ (١٢ / ١١ / ١۳۹۶)

 

sa

دیمانەی جانێت بێل لەگەڵ بوکچین -دا سەبارەت بە شارەوانی ئازادیخوازان

وەرگێڕانی : زاهیر باهیر

05/06/2017

بوکچین باوەڕی بە  خۆبەڕێوەبەریی هەبووە نەك دەسەڵاتی کرێکاران ، ئەو باوەڕی بە هیچ جۆرە دەسەڵاتێك نەبووە لەوانەش دەسەڵاتی کرێکاران .  لە دیمانەکەیدا لەتەك Janet Biehl کە لە نۆڤەمبەری 1996 دا کردویەتی لە وەڵامی پرسیارێکیدا کە جانێت لێی کردوە ، هۆکارەکانی خۆی بۆ ڕەتکردنەوەی دەسەڵاتی کرێکاران ، زۆر بە جوانی ڕووندەکاتەوە.  هیوادارم هاوەڵانی  ئەم پەیجە و فەیسبووك بتوانن بیخوێننەوە و بیر لەم جەدەلە جدییە بکەنەوە و سەرنجی خۆیانی لەسەر بدەن .

 

پرسیار:     هه‌ندێك له‌ ئازادیخوازه‌ سۆشیالیسته‌کان ئه‌رگویمێنتی ئه‌وه‌ ده‌که‌ن که‌ تۆ زۆر به‌ خێرایی کۆنترۆڵی کرێکارانت ، له‌ به‌رنامه‌تا به‌ده‌رکرد.  قسه‌ و باسی ئه‌وان ئه‌وه‌یه‌ که‌ لای تۆ ” کرێکاران ”   به‌ده‌گمه‌ن چی تر  توێژاڵێك یاخود چینن.   زۆرینه‌یه‌ك له‌ خه‌ڵکانی پێگه‌یشتوی هه‌ردوو جێنده‌که‌ له‌ ئه‌مڕۆدا کرێکارن ، له‌و کاته‌وه‌ی که‌ توێژاڵه‌که‌ ئاوا گشتگیرە ، که‌واته‌ بۆچی شاره‌وانی ئازادیخوازان  ناتوانێت خۆی له‌گه‌ڵ کۆنترۆلی کرێکاراندا یه‌کبخات؟

 

وه‌ڵام :  به‌ڵێ، به‌شی زۆری خه‌ڵکی بۆ  به‌ ده‌ستهێنانی بژێوییان ده‌‌بێت کار بکه‌ن، پشکێکی زۆریشیان کرێکارانی به‌رهه‌مهێنه‌رن ، هه‌روه‌ها ژماره‌یه‌کی زۆریشیان به‌رهه‌مهێن نین.  ئه‌مانەی که‌ به‌رهه‌مهێنه‌ر نین  به‌ته‌واوی کار له‌گه‌ڵ بارودۆخه‌کان و له‌و‌ چوارچیوه‌یه‌دا، ده‌که‌ن که‌ سیسته‌می سه‌رمایه‌داری خولقاندویه‌تی ، وه‌کو ، تاووتوێکردن به‌ لیستی کڕین و فرۆشتنه‌کان، گرێبه‌سته‌کان، credit  slips ، کاروباره‌کانی ته‌ئمین و زۆرێك له‌مانه‌ .  ڕه‌نگه‌ نۆ له‌سه‌ر ده‌ی ( 10/09 ) “کرێکاران” له‌ کۆمه‌ڵێکی ژیرانەدا ، هیچ کارێکیان نه‌بێت ‌ که‌ بیکه‌ن، بۆ نموونه‌  که‌سێك داوای ته‌ئمینکردن ناکات یاخود هه‌ر شتێكی دیکه‌ له‌ چه‌شنی ‌ مامه‌ڵه‌ بازرگانییه‌کان لە ئارادا نامێنێت، تاکو کرێکار لەوێدا کار بکات.‌

له‌ کۆ‌مه‌ڵی شاره‌وانی ئازادیخوازانا  ئه‌نجوومه‌نه‌که‌ بڕیار له‌سه‌ر ته‌واوی کاروبار و یاسا و ڕێساکانی ئابووریی ده‌دات.  لێرەدا کرێکاران شوناسنامە پیشەییەکەیان و بەرژەوەندەییە تایبەتییەکەیان ، کاڵدەبێتەوە ، ئه‌وه‌نده‌ی که‌ گۆڕەپانە گشتییەکە  پێی باشه‌، ئەوان  خۆیان وه‌کو هاووڵاتییه‌ک له‌ کۆمۆنێتییەکەدا، ده‌بینن.   شاره‌وانییه‌که‌ له‌ ڕێگای ئه‌نجوومه‌نی هاووڵاتیانه‌وه‌ کۆنترۆڵ دەکرێت و  بڕیارە فراوانەکان  سه‌باره‌ت به‌ دووکانه‌کان ده‌دات،  کاروروباره‌کان ڕێکده‌خات هه‌موان ده‌بێت په‌یڕه‌وی بکه‌ن و هه‌میشه‌ کار له‌گه‌ڵ تێڕوانینه‌ مه‌ده‌نییه‌کان دەکرێت نەك بە تەنها  له‌گه‌ڵ  پیشه‌وه‌رییه‌کانا.

ئه‌وه‌ی که‌ خه‌ڵك ده‌یسه‌پێنێت و ده‌یه‌وێت که‌ کرێکاران مافی کۆنترۆڵکردنیان له‌ شاره‌وانی ئازاددا هه‌بێت ، ئه‌وه‌  ده‌گه‌یه‌نێت، ‌ کاتێك که‌ کۆمه‌ڵمان وه‌کو گشت  له‌ ڕێگای ئه‌نجوومه‌نە جەماوەرییەکەوە ، دیمۆکراتیانە کرد ‌ ، هاوکاتیش  ویستمان که‌ خودی  شوێنی سه‌رکاریش دیمۆکراتیانە بکەین، بەڵام بدرێته‌ ده‌ست کرێکاران بۆ کۆنترۆڵکردنیی، باشه‌ ئێستا ، ئه‌مه‌ یانی چی ؟   یانی ئه‌گه‌ر کرێکاران له‌سه‌ر پرۆژه‌کان، به‌ڕاستی له‌ هه‌وڵی ئه‌وه‌دا نه‌بن که‌ خۆیان پێش هه‌موو شتێك به‌ هاووڵاتیان بزانن له‌بری کرێکاران، ئه‌و کاته‌ ده‌رگا بۆ گریمانێکی به‌هێز ده‌که‌ینه‌وه‌ که‌ ئه‌ویش ئه‌وه‌یه‌ که‌ کرێکاران له‌ سه‌ر حسابی ئه‌نجوومه‌نه‌ جه‌ماوه‌رییه‌کان داخوازی ده‌سه‌ڵات  به‌سه‌ر شوێنه‌کانی سه‌ر کاردا، ده‌که‌ن.  ئه‌مه‌ش تا ڕاده‌یه‌ك سه‌ندنه‌وه‌ی ده‌سه‌ڵاته‌  له‌ ئه‌نجوومه‌نه‌ جه‌ماوه‌رییه‌که‌ و دەیدەیتە  ‌ ده‌ست شوێنی سه‌ر کار ، ئا له‌م حاڵه‌ته‌دا تۆ درزت خسته‌  نێوانی یه‌کێتی ئه‌نجوومه‌نە جەماوەرییەکەوە ، ئەم کارەش گریمانی ئه‌وه‌ زیاد ده‌که‌یت که‌ خودی شوێنی سه‌ر کار وه‌کو توخمێکی وێرانکار له‌ په‌یوه‌ندییا  له‌ ته‌ك ئه‌نجوومه‌نه‌ جه‌ماوه‌رییه‌کەدا، بێت ‌. ‌

لێمگه‌ڕێ با ئاسانتری بکه‌م:  زۆرترین ده‌سه‌ڵات که‌ شوێنی سه‌ر کار هه‌یه‌تی ، ئه‌نجوومه‌نه‌ جه‌ماوه‌رییه‌که‌ که‌مترین ده‌سه‌ڵاتی، هه‌یه‌، هەروەها کەمترین دەسەڵات کە شوێنی سەر کار هەیەتی ، ئەنجوومەنە جەماوەرییەکە زۆرترین دەسەڵاتی هەیە .  ئه‌گه‌ر کۆنترۆڵی کرێکاران له‌ پڕۆگرامه‌که‌مانا زیاتر تۆخ بکرێته‌وه‌ ، ئه‌و کاته‌ ئێمه‌ ده‌سه‌ڵات له‌ ئه‌نجوومه‌نه‌ جه‌ماوه‌رییه‌کانا، که‌مده‌که‌ینه‌وه‌  ، که‌واته‌ لێره‌دا ئێمه‌ گریمانی ئه‌وه‌ ده‌خه‌ینه‌ به‌رده‌م ، که‌ شوێنی سه‌ر کار له‌سه‌ر حسابی ئه‌نجوومه‌نی جەماوەریی ، ده‌سه‌ڵات به‌ده‌ستبهێنێت.

هه‌ر وه‌کو وتوومه‌ ، ته‌نها ده‌ستبه‌سه‌راگرتنی دووکانێك و به‌ڕیوه‌بردنی ئه‌و دووکانه‌ له‌ لایه‌ن کرێکارانه‌وه‌ ، مانای نه‌مانی ئه‌گه‌ری ڕوودانی ئه‌وه‌ی که‌ ئه‌وان گه‌شه‌ی پێده‌ده‌ن ،‌ –  یا لە ڕاستیدا  گه‌وره‌ی ده‌کەن –  بەرەو بەرژەوەندی تایبەتی ، ناڕەوێنێتەوە ،   هه‌میشه‌ هه‌ستێك سه‌باره‌ت به‌  ڕێکخستنی  به‌رژه‌وه‌ندی پرۆژه‌ی تایبه‌تی، لەوێدا  ده‌بێت.  کۆنترۆڵکردن له‌ لایه‌ن کرێکارانه‌وه‌ به‌ ئاسانی ده‌توانرێت ئه‌نجامی  به‌تایبه‌تیکردنیی یاخود   به‌ تایبه‌تنرخاندنی  کرێکارانمان بداته‌ ده‌ست [ جۆرێك له‌ پیرۆزییه‌ت- وه‌رگێڕ]،  ئیدی کاره‌کانیان هه‌رچی بێت.  له‌ سه‌رده‌می ئه‌نارکیسته‌ سندیکاله‌کانی به‌ر‌شه‌لۆنه‌ی ساڵی 1936 ،ئه‌و‌ کرێکارانه‌ی که‌ ده‌ستیان به‌سه‌ر شوێنه‌کانی کاردا گرتبوو ، با بڵێین کارگه‌ی چنین و ڕستن، زۆر وه‌خت خۆیان به‌ زیاتر یا خود به‌ ڕکه‌به‌رێك له‌ به‌رانبه‌ر هاوڕێکانی خۆیاندا له‌ هه‌مان به‌شی  پیشه‌سازیدا که‌ ده‌ستیان به‌سه‌ر ئه‌و هاوشێوه‌ دوکانه‌دا گرتبوو‌ ، ده‌زانی .  هه‌ر ئاوایه‌ ، ئه‌م کرێکارانه‌ زۆر کات ده‌بنه‌ سه‌رمایه‌داریی ده‌سته‌جه‌معی، هه‌ر وه‌کو Gaston Leval  له‌ نوسینی ، ده‌سته‌جه‌معیکردنی ئیسپانییه‌کان له‌ شاره‌کانا،  Spanish collectivization in the Cities 2 ، په‌نجه‌ی بۆ ڕاکێشاوه‌ که‌ کرێکاران  له‌ پێناوی ئه‌کسێس بۆ  مه‌تریاڵه‌ خاوه‌کان و بازاڕه‌کانا،  کێبڕکێی یه‌کدییان کردووه.   ئه‌مانه‌ هه‌مووی ڕویداوه‌ وێڕای ئه‌وه‌ی که‌ کرێکاران خۆیان به‌ ئه‌نارکیسته‌ سه‌ندیکالیسته‌کان ، زانیوه‌ و  له‌ژێر هه‌مان ئاڵای ڕه‌ش و سپیدا  له‌ هه‌مان به‌شی  پیشه‌سازیدا کاریان کردووه‌ و هه‌ر‌وه‌ها هه‌موویان سه‌ر به‌ هه‌مان‌ نقابه‌ی سه‌ندیکالیست بوون.  سه‌ره‌نجامیش نقابه‌ هات به‌شه‌کانی یپیشه‌سازی ڕێكخسته‌وه‌ و زه‌بتیکردنه‌وه‌ بۆ ئه‌وه‌ی ئه‌م پراکتیزه‌ ده‌سته‌جه‌معییه‌ سه‌رمایه‌دارییانه‌ ، بوه‌ستێنێت. که‌چی گاڵته‌جاڕیانه‌ بیرۆکراسیی CNT کۆنترۆڵی دووکانه‌کانی کرد و به‌وه‌ش  له‌ جه‌وهه‌ردا کۆنترۆڵی کرێکارانی که‌مکرده‌وه‌  تاکو چه‌ند جۆڕێك له‌ شێوه‌و ڕووکاری   هه‌ره‌وه‌زییانه‌ به‌رده‌وام بێت.

ئه‌گه‌ر مۆڵه‌ت به‌ دووکانه‌کان له‌ ڕێکخستنه‌وه‌ی پلانی کارروباره‌کانیانا بدرێت تاکو ‌ ڕۆڵیان له‌ هه‌لسووکه‌وتییانا هه‌بێت، بێ  بایاخدان و به‌ته‌نگهاتنه‌وه‌یان بۆ کۆمۆنێتییەکەیان وەکو  گشت، ئا لەم بارەدا ‌ ئه‌م دووکانانه‌ ڕه‌نگه‌ زۆر به‌باشی دووی ئاراسته‌گه‌لێك بکه‌ون نه‌ك هه‌ر ته‌نها پێچه‌وانه ڕێگایه‌ك یاخود ئاراسته‌کی جیاواز له‌ ئه‌وانه‌ی دیکەی ‌ کۆمۆنێتییەکەدا، دەگرنەبەر  به‌ڵکو له‌ به‌یه‌کادانیشدا ده‌بن له‌گه‌ڵ کۆمۆنێتییەکەشدا. ‌ ‌

هیوادارم ڕۆژێك بێت که‌ زۆربه‌ی کاروبار و مامه‌ڵەکان  ماشێنایز بکرێن  به‌تایبه‌ت به‌ڕێکردنی کاره‌ هه‌ره‌ سه‌خت و وزه‌پڕوکێنه‌کان.  با ئه‌وه‌ش بڵێین ئه‌مه‌ش ‌ته‌واو مانای  ئایدیایه‌کی خه‌یاڵاویی، نییه چونکە  من باوه‌ڕم وایه‌ سەرەنجام  زۆرێك له‌ کاره‌کان له‌لایه‌ن ماشێنه‌کانه‌وه‌ ده‌کرێن ، ئه‌و کاته‌ش کێشه‌ی کۆنترۆڵکردن له‌ لایه‌ن کرێکارانه‌وه‌ له‌ هه‌قه‌تدا بێ مانا ده‌بێت و هه‌موو کێشه‌کان که‌مده‌بنه‌وه‌ تا ئه‌و‌ ڕاده‌یه‌ی که‌ گرنگی  و بایاخیان نامێنێت.  منیش له‌ گۆڕه‌پانێکی موعاره‌زه‌دا ڕاده‌وه‌ستم و ئالێره‌وه‌ وه‌کو ئه‌نارکیستێکی خود-شێوه‌یی (self-styled )  سه‌ره‌تایی،  وه‌ک چۆن مافیای عه‌قاره‌کانی پێنجه‌م   بانگه‌شه‌ی دژ به‌ پێشکه‌وتنی ته‌کنه‌لۆجیا له‌ هه‌موو هه‌ل و مه‌رجێکدا، ده‌که‌ن.‌

 

طبقه ی کارگر و تشکل یابی از دیدگاه باکونین

طبقه ی کارگر و تشکل یابی از دیدگاه باکونین

(ترجمه ای به مناسبت اول ماه مه ۲٠١۶)

نویسنده : رنه برتیه (**René Berthier)
برگردان : نادر تیف

دشمن اصلی طبقه ی کارگر استثمار سرمایه داری است. باکونین بر این باور بود که امروز دولت با هر شکلی که دارد و با عطف توجه به قدرت سرکوبگرش ضامن همین استثمار است. وی سپس می افزاید که پرولتاریا باید «تمام نیروی خودش را» برای «متشکل شدن علیه بورژوازی و دولت» گردآوری کند.
باکونین همچنین معتقد بود که میان هدف و وسایل رسیدن به آن رابطه ای مستقیم و لازم وجود دارد. لذا باید اشکال و ماهیت هدف دقیقاً بررسی گردد. مارکس گفته بود که دستورالعملی برای انقلاب ندارد. باکونین می دانست که در این مورد با مارکس و سوسیال دمکرات ها اختلاف نظر دارد. او در کتابی به نام نوشته ها علیه مارکس که در جلد سوم مجموعه آثارش موجود است، چنین نوشت:«برنامه ی سیاسی، فرای جملات کلی، باید دقیقاً مشخص نماید که چه بر جای نهادهایی می گذارد که می خواهد سرنگون یا اصلاح کند.»
پرولتاریا و تشکل
باکونین به این نکته به خوبی توجه کرد که شکل های فعالیت و سازماندهی پیشنهادی مارکسیست های آلمانی با اهدافشان همخوانی دارد. آنان خواهان تشکیل دولت جمهوری خواه ملی و به زعم خودشان خلقی بودند. بی جهت نیست که مارکسیست های آلمانی وادار شدند با بورژوازی پیشرو متحد گردند. گروه های مختلف واحدهای انجمن بین المللی زحمتکشان (انترناسیونال اول، از این پس ابز) در زوریخ برنامه ی دمکرات های سوسیالیست آلمان را پذیرفتند و به قول باکونین به «ابزاری در دست رادیکالیسم بورژوایی» تبدیل شدند.
باکونین در نوشته ها علیه مارکس مثالی از وکیلی به نام امبرنی می آورد. او که عضو حزب رادیکال و ابز بود در «برابر شهروندان بورژوا به نیابت از ابز متعهد شد که در سال جاری (سال ١٨۷۲) هیچ اعتصابی رخ نخواهد داد.» جیمز گیوم هم یادآوری می کند که امبرنی نامزد عضویت در شورای بزرگ ابز بود و از کمیته ی محلی آن خواسته بود تا کارگران را برای رأی به وی بسیج کند. این در حالی بود که کارگران ساختمان می خواستند علیه کارفرمایان برای کاهش دستمزدها اعتصاب راه بیاندازند. فدراسیون ژوراسی علیه معامله ای که امبرنی پیشنهاد کرده بود، موضع گیری کرد. کروپوتکین در آن زمان در ژنو بود. او نیز در کتاب دور و بر یک زندگی نوشت:«اوتین به من گفت که راه اندازی اعتصاب در وضعیت کنونی برای انتخاب امبرنی فاجعه بار خواهد بود.» باکونین در نامه ای به «همراهان فدراسیون ژوراسی» در فوریه و مارس ١٨۷۲ نوشت:«هر بار که انجمن های کارگری با سیاست های بورژوایی همراهی می کنند به ضررشان تمام می شود و آنان را به ابزار بورژواها تبدیل می کند.»
باکونین در نامه ای دیگر که در شماره ی ۸ نشریه آزادی چاپ بروکسل روز ١ اکتبر ١۸۷۲ منتشر شد، نوشت که راهبرد پارلمانتاریستی سوسیال دمکراسی آلمانی منجر به عقد «پیمان سیاسی تازه بین بورژوازی رادیکال یا آن چه چنین نامگذاری شده است و اقلیت هوشمند و محترم پرولتاریای شهرها…» می گردد.
نظر کلی باکونین بر این اساس قرار داشت که تشکل زحمتکشان در شکلی که می گیرد نمی تواند با الگوی تشکلات جامعه بورژوایی همخوانی داشته باشد و باید بر اساس التزامات درونی مبارزه ی کارگری باشد که می خواهد جامعه ای دیگر بسازد. وی بر این باور است که شیوه ی سازماندهی پرولتاریا را اشکال ویژه ی مبارزاتش در محل کار تعیین می کند. واحد پایه ای سازمان زحمتکشان در کارخانه، یعنی در جایی است که استثمار می شوند. واحدهای مبارزاتی کارگری در کارخانه ها افقی (یا اگر خواسته شود جغرافیایی) گسترش می یابد و عمودی هر بخش صنعتی را دربرمی گیرد. مارکس و انگلس هیچ فرصتی را برای تمسخر باکونین از دست ندادند و وی را متهم به بی اعتنایی به سیاست کردند. چرا که به نظر آنان شیوه ای که باکونین پیشنهاد می کرد کارگران را کاملاً از هر چشم انداز پارلمانتاریستی دور می نمود. پارلمانتاریسم یگانه ی شیوه ی مبارزاتی سیاسی برای مارکس و انگلس بود. البته انگلس کاملاً به کنه نظر باکونین پی برده و آن را خوب فهمیده بود. انگلس در نامه ای به تئودور کونو به تاریخ ۲۴ ژانویه ١۸۷۲ نوشت:«انترناسیونال باکونین برای مبارزه ی سیاسی نیست، بلکه می خواهد به محض برچیدن دولت قدیمی، تا آن جایی که ممکن است به ایده آل باکونینیست برای جامعه ی آینده نزدیک گردد.»
انگلس به درستی نظر باکونین را خلاصه کرد، نظری که بعدها به آنارکوسندیکالیسم شهرت یافت. اگر ملغمه ی همیشگی مبنی بر این که باکونین به مبارزه ی سیاسی اهمیت نمی دهد چرا که مخالف پارلمانتاریسم است را به کناری بگذاریم، او چیز دیگری به جز آن چه در پی می آید، نمی گوید:
– سازماندهی زحمتکشان باید به شیوه ای صورت بگیرد که تا حد امکان به جامعه ای نزدیک باشد که طبقه ی کارگر می خواهد بسازد؛
– سازماندهی طبقاتی زحمتکشان که وسیله ای در مبارزه علیه سرمایه داری است الگویی برای سازماندهی جامعه ای است که پس از سرنگونی بورژوازی به وجود می آید. در همین جاست که باید بن مایه ی «نابودی دولت» درک گردد. نابودی دولت چیز دیگری نیست به جز جایگزینی سازمان طبقاتی بورژوایی با سازمان طبقاتی پرولتاریا.
این سازمان طبقاتی پرولتاریا افراد را به عنوان زحمتکش ابتدا در محل کار و سپس در ساختاری بین حرفه ای متشکل می کند. چنین ساختار دوگانه ای بر اساس الگوی فدراتیو به شکل افقی و عمودی تا سطح ملی و بین المللی گسترش می یابد.
خلاصه این که سازمان طبقاتی زحمتکشان که در دوران استیلای سرمایه داری ابزار مبارزاتی است، در عین حال الگوی سازمان سیاسی جامعه پس از انقلاب است. این است نظر پایه ای باکونین که بعدها نام آنارکوسندیکالیسم می گیرد و زمانی که ساختار افقی یا جغرافیایی ( بورس های کار*) با ساختار حرفه ای کارگران (سندیکاها یا اتحادیه ها) ادغام می گردند. نظریه پردازان مارکسیست همگی چنین شکل تشکل کارگری را رد کردند به جز پانکوک که نوشت:«مبارزه طبقاتی انقلابی پرولتاریا علیه بورژوازی از به دست گرفتن دستگاه تولید و در نتیجه تولید اجتماعی جدا نیست. شکل تشکل طبقاتی در این مبارزه در عین حال شکلی است که روند جدید تولید خواهد داشت. (پانکوک، شوراهای کارگری، صفحه ۲۷٣).
باکونین بر این باور بود که کارگران در مبارزه روزمره خود تشکیل طبقه می دهند، لذا شکل سازماندهی اشان نیز باید با این لزوم همخوان باشد. این در حالی است که مارکس تشکیل احزاب سیاسی ملی را برای گرفتن قدرت پارلمانی پیشنهاد می کرد. باکونین می گوید که در این جاست که ما راه خود را از سوسیال دمکراسی آلمان جدا می کنیم:«اهدافی که ما دنبال می کنیم اختلاف زیادی با سوسیال دمکراسی آلمان دارد، لذا ما به توده های کارگر تشکلی اساساً متفاوت پیشنهاد می کنیم.»(به رفقای فدراسیون واحدهای بین المللی ژورا، مجموعه آثار، جلد سوم، صفحه ۷۴).
نظر باکونین «اختراع» وی نبود، چرا که این نقل قول تاریخ سال ١۸۷۲ را دارد، اما ما آن را در متن کوتاهی از سزار دوپائپه پیدا می کنیم که مورخ ١۸۶۹ و عنوانش «نهادهای کنونی ابز از زوایه آینده اشان» است. دوپائپه، انقلابی بلژیکی بر این باور بود که تشکلات پرولتری که در زیر حاکمیت بورژوازی شکل می گیرند، نمایانگر سازماندهی جامعه پس از سرنگونی آن هستند. دوپائپه نوشت:«ما می خواهیم نشان دهیم که ابز نمونه جامعه آینده را نشان می دهد و نهادهایش با اصلاحاتی که خواهند داشت نظم اجتماعی آینده را شکل می دهند.» فراموش نکنیم که فعالان بلژیکی با آلیانس مخالفت ورزیدند، هر چند پشتیبانی خویش را با برنامه اش اعلام کرده بودند. لذا میان آنان و هواداران نظرات باکونین در ابز نزدیکی هایی وجود داشت و در عین حال مخرج مشترک هر دو دسته قطعاً نظرات پرودون بود.
ما دیدیم که واحد کارگری ساختار بین حرفه ای است که در مکانی شکل می گیرد و «شامل همه کارگران مشاغل مختلف می گردد. در آن اموری که کارگران بدان علاقه مند هستند، بررسی می گردد.» دوپائپه می گفت که این واحد «نوعی از کمون» است و باکونین نامش را «واحد مرکزی» گذاشت.
دوپائپه نام نهادی را که «انجمن های مقاومت» را در خود جای می دهد شورای فدرال گذاشت و باکونین همین نهاد را محلی برای به هم پیوستن «واحدهای شغلی» کارگران دانست که همانا اتحادیه ها یا سندیکاهای کارگری هستند. واحدهای شغلی کارگرانی را متشکل می کند که دارای یک شغل هستند. واحدهای شغلی به کارگران می آموزند که «در مورد منافع خود بحث کنند، بهای فروش و هزینه های تولید را مشخص نمایند تا بتوانند توانایی های خود را بسنجند. انجمن های مقاومت محلی برای سازماندهی کار آینده هستند.» دوپائپه سپس افزود که انجمن های مقاومت به کارگاه های تعاونی تبدیل خواهند گردید.
دوپائپه مجموعه نهادهایی را که طبقه ی کارگر خود تشکیل داده بود از نظر گذراند که از جمله این ها بودند: شرکت های تعاونی مصرف که جای بازرگانی کنونی را می گیرند، صندوق های همیاری تأمین اجتماعی و پس انداز که جایگزین شرکت های بیمه می گردند، شورای عمومی بین المللی روابط بین کشورها را تنظیم می کند و دیگر جایی برای دیپلمات ها و جنگ ها نخواهد بود.
کارگرانی که در کنگره بروکسل گردهم آمدند خواستار «آموزش کامل» شدند که دربرگیرنده ی آموزش حرفه ای و در عین حال علوم گوناگون باشد. این خواسته ی کارگران از آن لحاظ مطرح شد که انسان در صورتی می تواند رشد و تعالی پیدا کند که علاوه بر کار به مسائل مختلف نیز آگاه باشد. پس از این که کارگران چنین خواستی را مطرح کردند، باکونین مطلبی در نشریه برابری نوشت و از «آموزش کامل» دفاع کرد.
دوپائپه می گفت که واحدها در فدراسیون ها به یک دیگر مرتبط می شوند. این ارتباط منطقه ای و کشوری خواهد بود. فدراسیون ها دربرگیرنده ی گروه هایی خواهند بود که واحدها تشکیل می دهند و در عین حال گروه هایی را در بطن خود خواهند داشت که دربرگیرنده ی پیکره های مختلف شغلی خواهند بود، چنین گروه هایی در کمون ها نیز موجود خواهند بود. در چنین حالتی می توان کار را در کمون ها و در سطح تمام یک کشور سازماندهی نمود.
«ما اکنون بر این گمانیم که ابز در بطن خود تمام نهادهای جامعه ی آینده را دارد. در هر کمونی می توان واحدی از انترناسیونال داشت و این چنین جامعه ی آینده را پی ریزی نمود و جامعه ی کهن را فروپاشاند.»
دوپائپه کار دیگری به جز تعریف لغو دولت نمی کند. باکونین نیز همین تلاش را پی می گیرد و این پرسش که کدامیک دنبال روی دیگری بوده است مطرح نیست. آنارشیسم باکونین برخاسته از نظرات فدرالیست پرودون است که او توانست از فعالیت های کارگران سوئیسی، در مدت اقامتش در این کشور، استنتاج کند. نظراتی که باکونین و دوپائپه در مورد تشکل یابی پرولتاریا برای سازماندهی جامعه ی آزاد ارائه کردند در دورانی مطرح شدند که چنین خواستی جست و جو می شد.
اکنون می توان گفت که لنین به نوعی نشان داد که باکونین و دوپائپه حق داشتند. ما خوب می دانیم که بلشویک ها در ابتدا با نهادهای «طبیعی» که در دوران عروج مبارزات کارگران در شکل شوراها تجلی یافتند، مخالف بودند. به همین دلیل بود که بلشویک ها در انقلاب ١٩٠۵ خواستار انحلال شوراها شدند چرا که آن ها را مخل حرکت حزب خود ارزیابی می کردند. کمیته ی حزبی پتروگراد حتا ضرب الاجلی با این مضمون صادر کرد که «شورای نمایندگان و کارگران نمی تواند به حیات خود به عنوان سازمان سیاسی ادامه دهد و سوسیال دمکرات ها باید از آن خارج گردند چرا که با توجه به محتوای آن، این شورا به گسترش جنبش سوسیال دمکرات آسیب می رساند.»
زمانی که لنین به روسیه بازگشت، بلشویک ها وادار شدند به اهمیت شوراهای کارگری، که خودجوش تشکیل شده بودند، تن دردهند به طوری که فعالان اروپایی گمان کردند که بلشویک ها آنارشیست شده اند. لنین در تزهای آوریل سیاست هایی را به حزب تحمیل کرد که تا پیش از نگارش آن ها به کلی در مقابل سیاست هایش بود. از این پس می باید کارگران را مسلح کرد، شعار تمام قدرت به شوراها مطرح شد و علیه پارلمانتاریسم موضع گیری گردید. نزدیک ترین هواداران لنین به این تغییر سیاست ها با دیدی انتقادی می اندیشیدند. یکی از همکاران قدیمی لنین و عضو پیشین کمیته مرکزی که گلدبرگ نام داشت پس از خوانش تزهای آوریل لنین نوشت:«جای خالی آنارشیست بزرگ، باکونین دوباره پر شده است. آن چه ما در تزهای آوریل می خوانیم نفی کامل دکترین سوسیال دمکرات و کلیت نظریه ی مارکسیسم علمی است. این تزها بهترین تبلیغی است که می توان برای آنارشیسم کرد.» (به نقل از کتاب لنین نوشته ی دیوید شوب، صفحه ١۷٣)
لنین خوب فهمیده بود که ساختار تشکیلاتی محرک مردم همان است که آنان را با مسائل مبارزاتی مستقیماً درگیر می کند و این ساختار نیز چیزی به جز شوراها و کمیته های کارخانه نبود. اگر بلشویک ها در این مقطع از سیاستی خلدست مارکسیستی دنبال روی می کردند در بهترین حالت به جناح رادیکال چپ پارلمانی تبدیل می شدند. کامنف موضع لنین را در تزهای آوریل نپذیرفتنی دانست چرا که به زعم او «انقلاب بورژوا دمکراتیک با این موضع گیری خاتمه یافته تلقی می گردد و انقلاب فوراً به انقلاب سوسیالیستی تحول می یابد.»
نهمین شرط از بیست و یک شرط عضویت در انترناسیونال سوسیالیست چند سال بعدتر نیز در عمل درستی نظرات باکونین را به نوعی نشان داد. این شرط به هر حزب کمونیستی توصیه می کرد که در سازمان های توده ای طبقاتی کارگری سلول هایی تشکیل دهند تا با «فعالیتی آگاهانه و پیگیر اتحادیه ها (سندیکاها) را کمونیست» نمایند. چنین بود که مثلاً در فرانسه در سال های ۲۵ – ١٩۲۴ سلول های حزب کمونیست در کارخانه ها تشکیل شدند و این حزب با این اقدام بلشویکی شد. این در حالی بود که تا پیش از آن نهاد پایه ای حزب واحدهای شهری بودند که مشغول تبلیغات برای شرکت در انتخابات و فعالیت پارلمانی بودند. حزب بلشویکی شده ی کمونیست فرانسه با پی ریزی سلول های کارگری در کارخانه، بی آن که مبارزات پارلمانی را رها کند، تصمیم گرفت به جایی پای بگذارد که «دو طبقه ی اصلی» جامعه سرمایه داری حضور دارند.
ژاک دوکلو (دبیر اول حزب کمونیست فرانسه بین ١٩۵٣ – ١٩۵٠) در صفحه ی ۵ جزوه ای با عنوان به عضو جدید نوشت:«کارخانه مرکز اعصاب جامعه مدرن است و در کانون مبارزه طبقاتی قرار دارد. به همین جهت برای تو که کمونیست هستی کارخانه باید مرکز فعالیت های کمونیستی باشد.»
پی یر سمار (یکی دیگر از رهبران حزب کمونیست فرانسه) پیش از دوکلو در کنگره ی پنجم که در شهر لیل برپا شد، گفت:«واحدهای شهری کمی از کارفرمایان دور بودند. اما سلول هایی که در کارخانه ها تشکیل می شوند بسیار نزدیک تر هستند.» سلول های کارگری که «نیروی پایه ای تشکیلات حزب» ارزیابی شدند فقط به این جهت تشکیل نشدند که انتخابات گرایی انترناسیونال دوم و جناح مارکسیستی ابز را کمرنگ کنند، بلکه به این جهت هم بود که سدی در برابر سندیکالیسم انقلابی ایجاد نمایند که از بطن نظرات باکونینی انترناسیونال اول بیرون آمده بود. باید هر طور می شد جلوی خودسازمانیابی کارگری را در اتحادیه ها یا سندیکاهای انقلابی می گرفت.
سومین کنگره ی حزب کمونیست فرانسه در سال ١٩۲۴ تشکیل سلول های کارگری را در کارخانه ها محتمل دانست. پی یر مونات که خود عضو حزب بود شدیداً علیه چنین احتمالی موضع گیری کرد چرا که معتقد بود در چنین صورتی سندیکا زیر فرمان حزب قرار می گیرد. (مونات، کارگر چاپخانه در سال ١٩۲٣ به حزب کمونیست پیوست، اما سال بعد از آن به علت دفاع پیگیر از سندیکالیسم انقلابی از حزب اخراج شد. توضیح مترجم) حزب پس از این کنگره مدام علیه گرایشی که در اعضای پایه ای وجود داشت که خواستار تقدم فعالیت در سندیکا بود، موضع گیری کرد. مثلاً در صفحه ی ٣ کتابی با عنوان زندگی حزب در اکتبر ١٩۶۶ می خوانیم:«این نظر که سندیکا به تنهایی برای مبارزات کارگری کافی است بارها محکوم شده است چرا که به نقش حزب در کارخانه خسارت زیادی وارد می کند.»
پس ما می بینیم که مارکسیست ها سال ها وقت گذاشتند تا در اواسط دهه ی بیست سده ی بیستم میلادی دریابند که بر اساس اصل باکونینی باید در محل استثمار، یعنی در کارخانه به مبارزه با آن پرداخت. کارخانه گرانیگاه مبارزه و جایی است که ساختار پایه ای تشکل کارگری به وجود می آید.
نظر باکونین را خلاصه کنیم:
یکم: روش و شکل تشکل زحمتکشان نتیجه ی تاریخ هستند و از عمل و تجربه ی روزمره مبارزات زاده می شوند. همه ی طبقات بالنده در زمانی که زیر سیطره ی طبقات میرنده بودند، شکل دهی به تشکلات خود را آغاز کرده اند.
دوم: شکل تشکیلاتی بورژوازی شهروندان را فقط در چارچوب های پارلمانتاریستی به رسمیت می شناسد و آنان را افرادی ایزوله می پندارد. چنین است که قدرت واقعی که همانا قدرت کنترل وسایل تولید است در دست صاحبان آن باقی می ماند.
سوم: سازمان طبقاتی زحمتکشان دربرگیرنده ی شهروندان نیست، شامل تولیدکنندگان است، حال هر نامی می توان به این سازمان داد: سندیکا، شورای کارگری، کمیته کارخانه. ساختار چنین سازمانی طبقاتی باقی می ماند.
چهارم: اصلی که این سازمان بر رویش بنا می گردد فدرالیسم است.
گذار از جامعه ی استثمارگر به جامعه ی بی استثمار نمی تواند همانند تغییر یک جامعه ی استثمارگر به دیگری باشد. باکونین این درس مهم را با واکاوی مارکسی انقلاب فرانسه به جای گذاشت. باکونین در کتابش با عنوان نوشته ها علیه مارکس در سال ١٨۷۲ نوشت:«همه انقلاب های تاریخ، حتا انقلاب کبیر فرانسه، با تمام شکوهی که داشتند محصول مبارزه بین طبقاتی بوده اند که می خواسته اند ابزار امتیازاتی را که دولت در اختیارشان می گذارد در دستان خود حفظ کنند و لذا به مبارزه ای برای تسلط بر و استثمار توده ها منجر شدند.» سپس باکونین می افزاید که دولت شکل ویژه ی سازماندهی است که طبقات استثمارگر بر می گزینند و از آن جا نتیجه می گیرد که طبقه ی کارگر نمی تواند از این شکل ویژه برای گذار به جامعه ی بی استثمار استفاده کند. با این پیش فرض است که باید مفهوم لغو یا نابودی دولت درک گردد. پرواضح است که مفهوم لغو دولت این نیست که هیچ سازماندهی دیگری جایش را نگیرد، بلکه منظور این است که دولت در هر شکلی که بگیرد لزوماً و قطعاً به دولتی استثمارگر و بورژوایی تبدیل می گردد. پس اگرتشکل زحمتکشان می خواهد جامعه ای نوین بسازد و طرحی نو بریزد، نمی تواند هدفش را «فتح» قدرت یا دولت در نظر بگیرد. باکونین در نامه ای به رفقای فدراسیون واحدهای بین المللی ژورا و در بخشی که مسئله برنامه را مطرح می کند، می نویسد:«شیوه و ماهیت سازماندهی طبقه ی کارگر نمی تواند به ماهیت هدفش وابستگی نداشته باشد.»
شاید چنین سازماندهی طبقاتی کارگری تاکنون وجود نداشته است، اما دلیلی نیز برای «اختراع» آن نیست. چنین سازمانی اتوپیا، به این معنا که باید در ذهن روشنفکران به وجود آمده باشد، نیست. این سازماندهی از فعالیت واقعی روزمره طبقه ی کارگر بیرون می آید. چنین است که تجربه ی طبقه ی کارگر چنین سازمانی را در شکل های نطفه ای می آفریند تا به سوی جامعه آزاد و بی استثمار گام بردارد. تمام هم و غم باکونین در واپسین سال های زندگی اش و در زمانی که «آنارشیست» شد، فعالیت در این جهت بود. توضیحات باکونین در باره ی آگاهی کارگری و سازمان زحمتکشان نتیجه ی ذهنیات او نبود، بازتاب مشاهداتش در صحنه ی مبارزه و زندگی و کار کارگران در محیط هایی بود که او حضور پیدا کرده بود.
عروج جنبش های اجتماعی در سراسر اروپا موجب گردید که انجمن بین المللی زحمتکشان (ابز یا انترناسیونال اول) چنان گسترشی پیدا کند که تا آن زمان بی سابقه بود. هر چند دولت ها این جنبش های اجتماعی را شدیداً سرکوب کردند، اما ابز به پشتیبانی از آن ها ادامه داد و به آن ها دامن زد. درست در این مقطع بود که باکونین عناصر نظریه اش را برای تشکل یابی یا سازماندهی زحمتکشان با مشاهدات میدانی پروراند. باکونین حتا گفت که هدفی به جز «بازتاب اندیشه ها و سخنان» کارگران ندارد.
زمانی که باکونین از اتحاد برای صلح و آزادی بیرون آمد، دیگر اصول عمومی اندیشه ی سیاسی اش پخته و روشن شده بودند. با این حال اصل بزرگی در آن ها غایب بود و آن هم دیدگاهی برای راهکارها و راهبرد تشکیلاتی جنبش کارگری بود. این نقیصه با مشاهدات او از فعالیت های کارگری زمان خودش برطرف شد و او توانست اصول عمومی برای سازمانیابی طبقه ی کارگر را در نوشته هایش ارائه کند.
«واحدهای شغلی» و «واحدهای مرکزی»
باکونین در پاریس با نظرات پرودون در مورد فدرالیسم که ستون فقرات فعالیت های عملی آنارشیسم را تشکیل می دهد، آشنا شد. پرودون خود می گفت که فدرالیسم در زمانی که او دور و برش شروع به قلمفرسایی کرد، مقوله ی جدیدی است. بی جهت نیست که این واژه در نوشته های مختلف او منظرهای گوناگونی دارد. در آن زمان واژه ی فدرالیسم با توجه به آن چه از انقلاب کبیر فرانسه به جای مانده بود، باری تحقیرآمیز داشت به طوری که تشتت و انشعاب را می رساند. فدرالیسم برای ژاکوبینیست های تمرکزگرا به معنای تخریب وحدت و اقتدار ملی بود. آنان بر این باور بودند که اقتدار ملی نمی تواند بدون تمرکزگرایی سیاسی به وجود بیاید. آیا شگفت آور است که بعداً مارکس هم همین نظر را داشت؟ ژاکوبینیست ها که رقبای پرودون بودند، او را پس از شکست انقلاب ١٨۴٨ ناسزاگویانه، «فدرالیست» می نامیدند. اما وی وقعی بدانان نگذاشت و برعکس فدرالیسم را به پرچمی برای ابراز نظراتش تبدیل کرد.
باکونین بین سه نظریه پرداز آنارشیسم به مسئله ی فدرالیسم پرداخت بی آن که مانند آنان نقشی اولیه در آن داشته باشد. منظور همان انجمن بین المللی زحمتکشان است که باکونین سال ها پس از بنیان گذاری به آن پیوست. باکونین تا پیوستنش به این تشکل فقط شناختی نظری از فدرالیسم داشت و آن را هم با خوانش آثار پرودون به دست آورده بود.
ساختاری که انترناسیونال اول داشت تفاوتی با یک انجمن کارگری از نوع سندیکایی نداشت. یک شورای عمومی وظیفه داشت که «انجمن های مختلف کارگری را با یک دیگر چنان در ارتباط قرار دهد که کارگران هر کشور بتوانند دائماً در جریان جنبش های هم طبقه ای هایشان در کشورهای دیگر قرار بگیرند.» این جمله دارای اهمیت به سزایی است، چرا که در همین جا بود که اختلافات هواداران نظرات مارکس و طرفداران نظرات باکونین در ابز برجسته شدند. اختلاف آنان بر سر نقش شورای عمومی آغاز شد. چنین بود که مارکسی ها خواهان تمرکزگرایی و باکونینی ها طرفدار فدرالیسم شدند.
باکونین به واحدهای بین الملل در سوئیس توجه کرد. او فقط مشاهداتش را به رشته ی تحریر درآورد بی آن که چیزی از خود ابداع نماید، اما از همین جا به یک نظریه ی واقعی سازماندهی دست یافت. از نوشته های گوناگون باکونین در رابطه با سازماندهی طبقه ی کارگر چنین برمی آید که او آن را به شکل دو ساختار مکمل هم می بیند، یکی عمودی و صنعتی و دیگری افقی و بین حرفه ای.
کارگران در ساختار افقی نخست گرد هم می آیند و متشکل می شوند «نه بر اساس نظر خاصی بلکه بر پایه ی ملزوماتی که شغل مشترکشان دارد.» وی در کتاب اعتراض به الیانس می نویسد:«واقعیت اقتصادی یک صنعت خاص با شرایط ویژه ای که دارد و با توجه به روشی که سرمایه برای بهره برداری از آن برمی گزیند بین کارگران همبستگی را به وجود می آورد که برخاسته از وضعیتشان در آن شاخه ی صنعتی و رنج هایشان است. همین هاست که بن و پایه ی واقعی وحدتشان را تشکیل می دهد. نظری که از درون این واقعیت برمی خیزد پس از توضیح و تبیین چنین مشاهده ای صورت می گیرد.»
واحدهای شغلی برای گسترش خود راه طبیعی را می پیمایند، آن ها از حرکت آغاز می کنند تا به نظر برسند. باکونین بر این نکته پافشاری می کند که افراد اندکی حاضراند به نظرات تجریدی تن دردهند. بورژواها و پرولترها بیش از هر چیز به واقعیات تکیه می کنند. باکونین می گفت برای این که پرولتاریا به ابز توجه نماید باید نظراتی عمومی را ارائه کرد که «در پیوند واقعی و زنده با رنج هایش» باشند.
باکونین آلام روزمره کارگران را از منظر مشخصشان معرفی و تأکید می کند که آن ها ویژه هستند و علل کلی و دائمی دارند. اما توده کارگر که وادار شده است با رنج امروز را به فردا برساند و «به زحمت فراغتی می یابد که به آینده بیاندیشد» دردهایش را می شناسد چرا که دقیقاً و منحصراً با آنها درگیر است و هیچ گاه به عمومیت آن نظر نمی افکند.
برای این که بتوان پرولتاریا را حساس کرد باید همواره با او «نه از دردهای عمومی طبقه ی کارگر جهانی، بلکه از رنج های روزمره اش» سخن گفت. باکونین در اعتراض به الیانس می نویسد:«باید با کارگر از شغل مشخصی که دارد و وضعیتش در محلی که کار و زندگی می کند، سخن گفت. باید از سختی و ساعات طولانی کار روزانه حرف زد. باید بر ناچیزی دستمزدها انگشت گذاشت. باید دشمنی کارفرما را با کارگر برجسته کرد. باید گرانی نان و بنشن را توضیح داد و باید روشن کرد که چرا کارگر نمی تواند با ثمره ی کارش به راحتی نیازهای خانواده اش را تأمین نماید.»
باید به کارگران راهکارهای بهبود وضعیتشان را پیشنهاد کرد بی آن که در همان آغاز از روش های انقلابی سخن گفت. چرا که احتمال دارد با توجه به پیشداوری های مذهبی و سیاسی چنین روش هایی را نپذیرند. باکونین در همان نوشته، می افزاید:«پیشنهاد روش هایی که طبیعی هستند و از تجربه ی روزمره کارگران می آیند موجب می شود که آنان ردشان نکنند.»
آگاهی انقلابی خودبه خود و خودجوش نیست. این نظر باکونین با بدفهمی های فراوانی مواجه گردید. باکونین بر این باور بود که آگاهی انقلابی کارگران پله به پله و در پیوند با تجربیات روزمره اشان حاصل می گردد. برای این که کارگر بتواند به چنین آگاهی انقلابی برسد، باید بتواند بار سنگین پیشداوری های سیاسی و مذهبی را ازسر باز کند. نمی توان به ضرب و زور کارگر را انقلابی کرد. آموزش می خواهد، آموزشی برآمده از آن چه او زیسته است و در پیوند با دیگر زحمتکشانی که پیشتر متشکل شده اند.
ارتباط کارگر تازه به میدان مبارزه آمده به او می آموزد که همبستگی موجود میان کارگران همکار در مشاغل دیگر نیز وجود دارد و می تواند در میان کارگران تمام یک محل نیز وجود داشته باشد. باکونین می نویسد:«همبستگی بین کارگران مشاغل مختلف به ضرورت تبدیل شده است، چرا که کارفرمایان بخش های مختلف نیز با یکدیگر پیوند دارند.»
همبستگی عملی بین کارگران نخستین گام به سوی دستیابی به آگاهی طبقاتی است. هرگاه این اصل پدید آید، دیگر اصول نیز گسترشی طبیعی و لازم خواهند داشت چرا که از «تجربه ی زنده و پررنج مبارزه ای خواهند آمد که هر روز گسترده تر، ژرف تر و بی باک تر می گردد.»
بسیار بودند کسانی که خواستند اختلافات هواداران مارکس از یک سو و طرفداران باکونین را از سوی دیگر در ابز به عنوان اختلافات فردی توضیح دهند و حتا بگویند که کارگران آگاه تر همچون در آلمان و انگلستان از مارکس دفاع می کنند و بقیه از باکونین. حتا گفته شد که کارگرانی که در صنایع بزرگ کار می کنند با مارکس همسویی دارند و کارگران کارگاه ها و شرکت های کوچک به باکونین نزدیک تراند. البته مسئله اصلاً چنین نبود. موضوع عبارت از این بود که کارگران چگونه می توانند برای بهبود وضعیت خود دست به مبارزه بزنند؟ آیا آنان باید به پارلمانتاریسم چشم بدوزند یا نه؟ تبیین ها و توصیه های نظری، تشکیلاتی و راهبردی هر کدام از این دو اندیشمند دور و بر این مقوله می چرخید.
باکونین در اعتراض به الیانس می نویسد:«کارگر هر چند هم آگاه و آماده نباشد، زمانی که در جریان مبارزه قرار می گیرد خودبه خود انقلابی، آنارشیست و خداناباور می گردد بی آن که خودش متوجه بشود که چگونه شده است.»
واحدهای شغلی در نگاه باکونین ساختارهایی هستند که در محل کار به وجود می آیند و نه گروه هایی که فقط به خود و منافع شغل خود می اندیشند. این واحدهای شغلی توانایی آموزش عملی به همه ی اعضای خود را دارند. فقط آنها هستند که می توانند ابز را به تشکلی توده ای تبدیل نمایند. باکونین می افزاید:«بدون چنین تشکلی پیروزی انقلاب اجتماعی هرگز ممکن نخواهد شد.»
باکونین سپس می گوید که واحدهای مرکزی همان تشکلی هستند که هیچ صنعت خاصی را نمایندگی نمی کنند «چرا که دربرگیرنده ی آگاه ترین کارگران همه ی صنایعی هستند که در آنها گرد هم آمده اند.» می توان در زبان امروزی آن ها را ساختارهای بین حرفه ای نامید که نشانگر آن چه هستند که انترناسیونال نامیده می شد. وظیفه ی واحدهای مرکزی تلاش و فعالیت برای رهایی کارگران همه کشورها و نه فقط این صنعت و آن کشور است. واحدهای مرکزی کانون های فعالی هستند که در آنها «نظر رهایی کارگران همه کشورها تبلیغ و متمرکز می شود و گسترش می یابد.» کسی به عنوان کارگر این یا آن شغل وارد آن ها نمی شود بلکه به عنوان زحمتکش به طور کلی .
در واحدهای شغلی فعالیت از حرکت آغاز می شود تا به نظر رسید، اما در واحدهای مرکزی نظرات پخته می شوند تا حرکتی پویاتر برنامه ریزی گردد. باکونین یادآوری می کند که اگر در ابز فقط واحدهای مرکزی وجود می داشتند، این تشکل بین المللی به چنین نیروی عظیمی تبدیل نمی گردید و تبدیل به «آکادمی های کارگری» می شد که در آنها تا ابد در مورد مسائل اجتماعی فقط بحث صورت می گرفت بی آن که کوچک ترین امکان اجرائی به وجود بیاید.
اگر فقط واحدهای مرکزی وجود می داشتند شاید فقط می شد «شورش های مردمی» راه انداخت یا در بهترین حالت آگاه ترین و مصمم ترین کارگران را در آنها گرد آورد بی آن که توده های وسیع کارگری به آنها بپیوندند. لذا باکونین تأکید می کند که جنبش سرنگونی نظم سیاسی و اجتماعی حاضر به شرکت میلیون ها نفر نیازمند است.
واحدهای مرکزی نقشی سیاسی دارند. این واحدها در مناطق جغرافیایی به وجود می آیند و زحمتکشان را بدون توجه به شغلشان متشکل می کنند تا بتوانند به واحدهای شغلی چشم انداز مبارزاتی فرای هر شرکت و کارخانه بدهند. واحدهای مرکزی به تمام زحمتکشان امکان می دهند تا از وضعیت یکدیگر مطلع گردند و در صورت لزوم به همبستگی میان خود شکل بدهند. طبیعی است که مسائل مختلف در واحدهای مرکزی به بحث و بررسی گذاشته می شوند. واحدهای مرکزی کانونی برای سازماندهی و تشکل یابی زحمتکشان است.
باکونین می گوید که کانون اصلی تاریخچه ی واحدهای مرکزی از لندن می آید. این ها به ابز رخصت دادند تا گسترش یابد، آن هم با رفتن به جایی که توده های کارگر «در زندگی روزمره با مشاغل تخصصی مختلف» مشغول به کار بودند. مخاطبان بنیان گذاران واحدهای مرکزی کارگرانی بودند که کمابیش بر اساس ضرورت شغل مشترکشان در هر صنعت به خصوص متشکل بودند. این بنیان گذاران فقط در این جهت تلاش نمودند که «در مقابل هر شغلی واحد مرکزی آن تأسیس گردد.» چنین بود که واحدهای مرکزی که همه جا روح و جان ابز را نمایندگی می کردند به تشکلاتی واقعی و قدرتمند تبدیل شدند.
واحد مرکزی و سپس سازمان عمومی واحدهای مرکزی در سطح بین المللی ساختاری است که به تشکل یابی کارگری جهتی ژرف می دهد و کارگرانی که به آن می پیوندند دارای چشم اندازی گسترده می شوند. واحد مرکزی پرولتاریا را به عنوان طبقه سازماندهی می کند و در عمل به اصل همبستگی و دفاع از منافع طبقاتی زحمتکشان تأکید می نماید.
واحد شغلی زحمتکشان را پیرامون شغلی که دراین بخش و آن بخش صنعتی دارند دربرمی گیرد و واحد مرکزی وظیفه اش تشکل آنان بر پایه آگاهی اشان است.
باکونین بر ارتباط دو روند شکل دهی به واحدهای شغلی و مرکزی پافشاری می کند و می افزاید که سنتز این دو به طبقه ی کارگر اجازه می دهد جایگزینی برای دولت پیدا کند. این در حالی است که در جامعه ی بورژوایی ساختارهای عمودی (تولیدی) و افقی (تصمیم گیرنده، سیاسی) از یک دیگر جدا هستند و این موجب فرمانبری دومی ها از اولی ها می شود، در حالی که در کمونیسم دولتی این ساختارها کاملاً یکی و متمرکز می شوند و موجب اطاعت هر دو از مرکز می گردند، باکونین خواستار مکمل بودن آن ها است که به شکل فدرالیست تحقق می یابد. در این نوع از فدرالیسم هر بخش تولیدی در چارچوب وظایفی که بر عهده می گیرد خودمختار و تصمیم گیرنده است و امکان قدرت گیری مرکز منتفی است چرا که همین خودمختاری مرکز را فاقد ماده ای می کند که بتواند اعمال اتوریته کند. در این نوع از فدرالیسم ضمانت هایی علیه حرکات تمرکزگرا وجود خواهد داشت چرا که اصل همبستگی ساختارها به وجود خواهد آمد. چنین است که باکونین «آنارشیسم» یا به عبارت دیگر «سوسیالیسم انقلابی» را تعریف می کند. واضح است که نباید این سوسیالیسم انقلابی را با جنبشی که در روسیه به همین نام به وجود آمد اشتباه گرفت.
برخی گمان می کنند که واحدهای مرکزی هنگامی که موفق به ایجاد سازمانی قدرتمند می شوند باید منحل گردند و فقط واحدهای شغلی باقی بمانند. باکونین می گوید که این اشتباه بزرگی است. چرا که «وظیفه ی ابز فقط چارچوبی اقتصادی و مادی ندارد و در عین حال به همان اندازه سیاسی هم هست.»
باکونین سازمان توده ای زحمتکشان را فقط سازمانی اقتصادی نمی بیند و تأکید می کند که اگر واحدهای مرکزی ابز در مسائل سیاسی دخالت نکنند، زحمتکشان نخواهند توانست برای به سرانجام رساندن فعالیت های خود ابزاری در دست داشته باشند. درست است که واحدهای مرکزی در ابتدا زحمتکشان را بر پایه ی منافع فوری اشان گردهم می آورند، اما همین واحدها باید بتوانند در باره ی سیاستی که آنان را به سوی رهایی می برد بحث نمایند و آن را بررسی و تهیه کنند. آیا دیگر جایی می ماند تا باکونین را به بی تفاوتی به مسائل سیاسی متهم کرد؟
باکونین نظراتش را به شیوه ای روشن در مقالاتی که در نشریه های کارگری زمان خودش منتشر می شدند، مطرح کرد. مارکس هرگز به شکلی همه جانبه و مدلل نظرات باکونین را رد نکرد. او فقط خود را به جدل قلمی راضی کرد. مارکس خوب می دانست که باکونین چه می گوید. مارکس در نامه ای به پل لافارگ به تاریخ ١۹ آوریل ١٨۷٠ باکونین را «خر» توصیف می کند که نقش طبقه ی کارگر را تشکل در سندیکاها می داند که می توانند روزی با یاری ابز دولت های موجود را نابود کنند. البته آن چه مارکس به لافارگ در مورد نظر باکونین برای تشکل یابی کارگری و برچیدن بساط دولت نوشت، درست بود، هر چند خیلی خلاصه بود.
اقلیت های انقلابی
باکونین در جامعه شناسی طبقات اجتماعی وامدار پرودون است. پرودون پیش از تشکیل انترناسیونال در متنی با عنوان توانایی سیاسی طبقات کارگر به نوعی وصیت نامه ی سیاسی اش را به رشته تحریر درآورد. متن او شگفت آورانه وضعیت جنبش کارگری آن زمان را توضیح می دهد. او در این متن شرایط توانمند شدن سیاسی پرولتاریا را برمی شمارد و می افزاید که آن ها هنوز تحقق نیافته اند. می توان مسائلی را که پرودون در متن پیش گفته نوشت به شرح زیر خلاصه کرد:
یکم: طبقه ی کارگر با توجه به روابطش با جامعه و دولت به نقش خود آگاهی یافته است. این طبقه می داند که موجودی جمعی، آدابی و آزاد است و از طبقه ی بورژوا جداست.
دوم: طبقه ی کارگر در مورد طبقه اش نظر دارد و قوانین، اوضاع و قواعد هستی خود را می شناسد.
سوم: طبقه ی کارگر هنوز برای سازماندهی جامعه ای که می خواهد بسازد که منتج از فعالیت های خودش باشد آمادگی ندارد. او هنوز توانایی آفرینش سازمانی را که بتواند به رهایی اش بیانجامد ندارد.
اقدام پرولتری به اوضاع گسترش واقعی اش بستگی دارد. اشکال و راهبرد مبارزه به این گسترش واقعی و به مناسبات طبقه ی کارگر با دیگر طبقات وابسته است.
باکونین در نوشته ها علیه مارکس و اعتراض علیه الیانس به سهم خود برآمد جنبش کارگری را در دیالکتیکی با سه حرکت واکاوی می کند:
یکم: پرولتاریا با درک واقعی و زنده از رنج های خود به آگاهی طبقاتی می رسد.
دوم: پرولتاریا در فعالیت متشکل علیه سرمایه خودآموزی می کند و به کارگران از این راه مستقیماً نشان می دهد که نیازمند تشکلی قدرتمند برای رسیدن به پیروزی است.
سوم: پرولتاریا در بحث سیاسی آزاد در سازمانش و در تجربه ی مبارزاتی ابتدا به وحدت واقعی اقتصادی می گراید و سپس لزوماً یگانگی سیاسی می یابد.
باکونین بر این باور بود که طبقه ی کارگر هنوز به مرحله ای نرسیده است که از یک اقلیت انقلابی چشم پوشی کند. علت چند دستگی پرولتاریا زبان ها، فرهنگ ها و درجات متفاوت رشد و همچنین پیش داوری های سیاسی و مذهبی است. ابز می تواند ابزاری جایگزین نشدنی برای وحدت پرولتاریا باشد. باکونین با این دید با تدوین یک برنامه ی سیاسی اجباری در ابز مخالفت ورزید. او بر این گمان بود که تجربه ی مبارزات و همبستگی کارگری خودبه خود به وحدت پرولتاریا می انجامد و نه این که برنامه ای از بالا تحمیل گردد. وی تأکید می کرد که تا زمانی که چنین وحدت طبیعی به وقوع نپیوندد، آگاه ترین بخش پرولتاریا و روشنفکرانی که به او پیوسته اند می توانند خود را برای تسریع روند وحدت متشکل نمایند.
«خطائی بزرگ تر از این نیست که از یک طبقه، یک نهاد یا یک فرد خواسته شود که بیش از توانش کاری انجام دهد. چنین خطائی آن ها را دلسرد و سرخورده می کند یا می کشد. ابز دستاوردهای زیادی در زمانی اندک داشته است. طبقه ی کارگر را هر روز برای مبارزه ی اقتصادی متشکل می کند و خواهد کرد. آیا این دلیلی است برای این که امیدوار بود که انترناسیونال ابزاری برای مبارزه ی سیاسی هم هست؟» (نوشته ها علیه مارکس – صفحه ١٨٣)
فراموش نکنیم که منظور باکونین از مبارزه ی سیاسی، مبارزه ی انتخاباتی پارلمانتاریستی بود. او تلاش فراوانی کرد که ابز را نتوان به بازیچه ای سیاسی تبدیل کرد. البته این بدان معنا نبود که انترناسیونال باید به سیاست بی اعتنایی می کرد.
با این حال، اصول عمومی که باکونین مطرح کرد در آن لحظه با ظرفیت های واقعی ابز برای عمل انقلابی همخوانی نداشت. ابز فقط آغازی برای تشکل زحمتکشان در فرای مرزهای دولتی و جهان بورژوایی بود. ابز «نخستین جوانه های تشکل وحدت پرولتاریا برای آینده» بود. باکونین می دانست که ابز نخواهد توانست نهادی چنان توانا باشد که انقلاب را سازماندهی و رهبری کند. «انترناسیونال عناصر سازمان انقلابی را آماده می کند، اما خود انقلاب نمی کند.» انترناسیونال مبارزه ی عمومی و قانونی کارگران را سازماندهی می کند. تبلیغ تئوریک نظرات سوسیالیستی را انجام می دهد. ابز نهادی مناسب و لازم برای سازماندهی انقلاب است، «اما هنوز سازمان انقلاب نیست.» ابز زحمتکشان را صرف نظر از نظرات و مذاهبشان متشکل می کند به شرطی که آنان اصل همبستگی کارگری را علیه استثمارگران پذیرفته باشند. پرودون می گفت که پذیرش اصل همبستگی کارگری به تنهایی قادر است جدائی رادیکال طبقات را پدید آورد، اما برای جهت گیری انقلابی پرولتاریا کافی نیست.
تردیدهای باکونین در رابطه با ظرفیت های ابز برای هدایت پرولتاریا به سوی انقلاب منجر به طرح مسئله ای با این مضمون شد که آیا چنین وضعیت مشخصی برآمده از کمبود تجربه ی تاریخی طبقه ی کارگر در آن دوران بود یا این که مختص سازمانی همچون انترناسیونال است؟
سازمانی که اقلیتی انقلابی و متشکل را دربرگیرد ضروری بود. با این حال پرسش دیگری نیز نیازمند پاسخ بود. چگونه سازمان فعالان انقلابی باید روابط خود را با سازماندهی توده ای تنظیم نماید؟ روشن است که یک سازمان انقلابی باید جایی وجود داشته باشد. باکونین بر این باور بود که چنین سازمان انقلابی نباید وظیفه ی خود را کنترل سازمان توده ای قرار دهد، بلکه باید در درون خود سازمان توده ای را به دربرگیری کل جامعه سوق دهد. یادآوری کنیم که در سال ١٨٧٠ شکل چنین سازمانی هنوز کشف نشده بود و شاید هنوز هم نشده باشد. امروز نباید به این پرسش با دید آن دوران پاسخ داد، چرا که اکنون طبقه ی کارگر بیش از یک سده تجربه در انبان خود دارد.
اتحاد بین المللی برای دمکراسی سوسیالیستی در سال ١٨۶٨ در آخرین روز دومین کنگره لیگ برای صلح و آزادی پی ریزی شد. باکونین از این تشکل دمکرات های انقلابی جدا شد. او روز ٢٢ دسامبر ١٨۶٨ در نامه ای به مارکس نوشت:«من هوادار تو هستم و افتخار می کنم.» چنین است که باکونین اعتراف می کند که با بیست سال تأخیر نسبت به مارکس به مبارزه طبقاتی می پیوندد. البته باکونین قصد داشت با شیرین زبانی مارکس را به پذیرفتن اتحاد بین المللی برای دمکراسی سوسیالیستی در ابز متقاعد نماید…اما مارکس نپذیرفت. با این حال نمی توان شک کرد که باکونین به نقش آفرینی مهم مارکس در ابز واقف نبود. باکونین علیرغم اختلافات ژرفی که با مارکس داشت همیشه با دیدی طبقاتی به راهکارهای مهم که باید در ابز انتخاب می شد نگاه می کرد، چرا که در مناظرات این تشکل بین المللی گرایش های مختلف سیاسی وجود داشت. باکونین به ژرفای اختلافات خود با مارکس آگاه بود، اما زمان ابراز عمومی آن ها را عمداً عقب می انداخت.
باکونین در نامه ای به توماس گونزالز موراگو که با دو اسپانیایی دیگر به نام لورنزو و مورا شاخه ی مادرید ابز را بینان گذاری کرده بودند، دیدگاه خود را به روشنی در رابطه با اتحاد بین المللی برای دمکراسی سوسیالیستی مطرح کرد. در این نامه که روز ٢١ مه ١٨٧٢ نوشته شده است، این اتحاد «مکمل لازم ابز» معرفی گردیده است. اتحاد و ابز هدفی مشترک دارند اما راه های متفاوتی را دنبال می کنند. باکونین تأکید می کند که «ابز توده های کارگر را گرد هم می آورد. کارگرانی که شغل های گوناگون دارند و از کشورهای مختلف هستند در تنی بزرگ و فشرده به نام ابز گردهم می آیند.» وظیفه ی اتحاد بین المللی برای دمکراسی سوسیالیستی «نشان دادن راه انقلابی به این توده های عظیم کارگر» است.
«برنامه های ابز و اتحاد بی آن که ضد هم باشند نمایانگر درجات مختلف گستردگی آن هاست. برنامه انترناسیونال اگر جدی باشد می تواند به جوانه ها و فقط به جوانه های برنامه اتحاد پیوند داشته باشد. برنامه ی اتحاد بین المللی برای دمکراسی سوسیالیستی دربرگیرنده ی هدف نهائی ابز است.»
شاید ما به این بیاندیشیم که الگوی سوسیال – دمکرات تقسیم کار بین مبارزه ی سیاسی که مختص حزب است و مبارزه ی اقتصادی که به اتحادیه یا سندیکا واگذار می گردد در این جا نیز تکرار شده است. به ویژه این که باکونین در نامه ی پیش گفته تأکید می کند:«ابز نباید دکترین خاصی را تحمیل کند. اگر بنیان گذاران ابز چنین می کردند، تشکلی به این وسعت نمی شد و فقط انجمن کوچک یا فرقه ای می شد و به اردوی بزرگ پرولتاریا جهانی علیه طبقات مسلط و استثمارگر تبدیل نمی گردید.» ما قطعاً چنین رابطه ای را می بینیم، اما با این حال تفاوت بسیار عمیقی نیز وجود دارد. این تقسیم کار همیشگی و دائمی نیست. هدف سوسیال – دمکراسی تسخیر قدرت سیاسی با حزب و حفظ و تداوم این تقسیم کار است در حالی که فعالیت اتحاد بین المللی برای دمکراسی سوسیالیستی این بود که سازمان طبقاتی قدرت اجتماعی را بگیرد.
نامه باکونین به موراگو اهمیت فراوانی دارد، چرا که خطاب به فعالی مطمئن و عضوی از اتحاد بین المللی برای دمکراسی سوسیالیستی ارسال شده است و نویسنده به روشنی نظراتش را منعکس کرده است. باکونین این نامه را چند ماه پیش از اخراجش از ابز می نویسد. البته باکونین در همان زمان نیز می دانست که مارکس در لندن دارد دسیسه ی اخراج او و دوستانش را می چیند. باکونین گویی در همین زمان است که تمام تلاش خود را می کند تا وحدت اساسی ابز بر پایه ی ملزومات عملی حفظ گردد و نگذارد که یکپارچگی آن خدشه دار گردد.
هراس باکونین از خطری که ابز را تهدید می کند در بخشی دیگر از نامه به موراگو هویدا می گردد. باکونین در این بخش به تنش بین انگلیسیان، آمریکاییان و آلمانیان از سویی و فرانسویان، بلژیکیان، اسپانیاییان، ایتالیاییان و اسلاویان از سوی دیگر اشاره می کند. او می پرسد:«آیا باید دو انترناسیونال داشت؟ یکی برای کشورهای ژرمانی و دیگری اسلاوی – لاتینی ؟» سپس پاسخ می دهد که چنین حالتی پیروزی برای بورژوازی خواهد بود. آن گاه پرسش دیگری مطرح می کند:«آیا امکانی وجود دارد تا برنامه ی مارکسی را با برنامه ی ما آشتی داد؟» پاسخ به این پرسش منفی است. و سرانجام پرسش سوم:«آیا باید هر گونه که شده وحدت ابز حفظ گردد؟» جواب این سئوال نیز نه است.
باکونین سپس می نویسد که باید وحدت ابز آن جایی جست و جو گردد که وجود دارد. این وحدت در نظریات سیاسی و فلسفی نیست، این وحدت در عزم پرولتاریای کشورهایی است که برای رهایی مادی و اقتصادی خود به همبستگی واقف شده است. این وحدت را باید در زمین مبارزه ی اقتصادی و عملی روزمره ی کار جست که سرمایه استثمار می کند.
همبستگی واقعی اعضای ابز یگانه نقطه ای است که وحدت آن را ضمانت می کند. بقیه نکات پایه ای نیستند. باکونین تأکید می کرد که در مناظرات کنگره های ابز مسائلی از قبیل «آموزش کامل، لغو دولت یا رهایی کارگران از شر دولت، رهایی زنان، مالکیت جمعی، برچیدن حق ارث، خداناباوری، ماتریالیسم و خداگرایی» مطرح می شوند و همه مهم و جالب هستند چرا که به بالا بردن آگاهی ذهنی و روحی پرولتاریا یاری می رسانند. اما همو بر این موضوع پای می فشرد که هیچ کنگره ی ابز نباید برای همه ی اعضایش دستورالعمل واحدی را برای هر موضوعی صادر کند و آن را تحمیل نماید. باکونین نوشت:«امروز (سال ١٨٧٢) وضعیت تغییر کرده است. جنگ فرانسه و پروس، کمون پاریس و یکپارچه شدن آلمان رخ داده اند. تسلط مارکس و هوادرانش بر دستگاه ابز دیگر کسی را تکان نمی دهد. سازماندهی مبارزه بین المللی، اقتصادی، عملی و روزمره جهان کار علیه سرمایه باید یگانه هدف روشن و تنها قانون اجباری و عالی ابز باشد.»
باکونین چهار ماه پیش از اخراجش از ابز بیش از پیش بر همبستگی که زحمتکشان را متحد می کند پافشاری می کرد و می گفت که این همبستگی «کاملاً از گرایش های سیاسی و فلسفی که توده های کارگر کشورهای گوناگون دنبال می کنند مستقل است. اگر مثلاً کارگران آلمان تصمیم گرفتند اعتصاب و علیه بورژوازی قیام کنند، شما نباید از آنان بپرسید که آیا به خدا اعتقاد دارند یا نه، آیا خواهان نابودی دولت هستند یا نه؟ شما باید با توانی که دارید از جنبششان پشتیبانی کنید چرا که زحمتکشانی هستند که علیه استثمار خود به پا خواسته اند.»
بررسی سازمان اقلیت انقلابی در زمان مارکس و باکونین را نباید با عینک جناح چپ سوسیال – دمکراسی یعنی بلشویسم در آغاز سده ی بیستم میلادی دید. نباید فراموش کرد که در آن زمان هنوز جدایی مارکسیسم انقلابی از انترناسیونال دوم رخ نداده بود. همچنین باید به یاد داشت که مارکسیسم زمان خود مارکس اساساً پارلمانی بود.
تلاش هایی در دهه ی ١٨۷٠ – ١٨۶٠ برای تشکیل سازمانی انقلابی شد که نتیجه نداد. هیچکس راه حلی پیدا نکرد. باکونین نمی دانست که آیا چنین سازمانی باید علنی باشد یا مخفی، البته این موضوع از آن جایی ناشی می شد که سازمان های کارگری در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و بلژیک غیرقانونی اعلام شده بودند. سازمان های مخفی وجود داشتند، اما فقط شبکه هایی بودند برای ارتباط بین فعالان خود و ادعای رهبری پرولتاریای بین المللی را نمی کردند. هدف اصلی این بود که فعالان پرکار و باعزم سازماندهی شوند تا از دورن آنان کادرهایی پرورش یابند که بتوانند در صورت لزوم مهر خود را بر یک سازمان توده ای بکوبند.
باکونین مسئله ی سازمان انقلابیان و روابطش را با توده ها مطرح کرد. او این مسئله را در مخالفت با راهبرد سیاسی مارکس که انتخاباتی و پارلمانتاریستی بود، بیان نمود. جانشینان مارکس عمداً فراموش می کنند که در انقلاب ١٨۴٨ آلمان سازمانی انقلابی به نام اتحادیه کمونیست ها وجود داشت که مارکس و انگلس منحل کردند.
مسئله ی سازمان انقلابیان در آن دوره تازه مطرح شد و نظری در مورد راه و چاره برای آن نبود. لنین بعدها با یقین های خودش این مسئله را مطرح کرد و به خیال خود حلش کرد.
جالب است به این نکته توجه شود که سی سال پس از باکونین، سوسیال – دمکراسی آلمان نقد لنینی می شود و به پایه گذاری بلشویسم می انجامد. باکونین تا زمانی که زنده بود نتوانست پاسخی برای مسئله ی سازمان انقلابیان پیدا کند و امروز ما می دانیم که پاسخ لنین نتیجه ای فاجعه بار در پی آورد.
هر چند باکونین پاسخی نیافت اما او پایه های نظریه ی سازمان انقلابی پرولتاریا را ریخت. نه خوانش ساده نگرانه ی رقیبان وی و نه برخوردهای برخی از کسانی که خود را حتا با باکونین در یک سمت و سو می بینند نتوانستند از اهمیت آن بکاهند.
تعریفی که باکونین از سازمان انقلابی پرولتاریا کرد در واقع تعریفی بود که بعدها آنارکوسندیکالیسم نامیده شد. اما تعریف باکونین خود ادامه ی نظر پرودون بود که می خواست دمکراسی پایه ریزی شده بر رای گیری عمومی را با دمکراسی صنعتی جایگزین کند. در حزب بلشویک جناحی به نام اپوزیسیون کارگری وجود داشت که الکساندرا کولونتای و شلیاپنیکوف از نمایندگانش بودند که این دید را مطرح می کردند. بی جهت نبود که لنین آنان را به «آنارکوسندیکالیسم» متهم کرد.

* بورس های کار: این نهادهای کارگری یکی از ویژگی های جنبش سندیکایی در فرانسه است که تاریخچه اشان به پیش از ١٩١۴ برمی گردد. پیش از ایجاد بورس های کار، کارگران فقط در ساختارهای عمودی فدراسیون های مشاغل صنعتی متشکل بودند که هدفشان ایجاد همبستگی کارگری در یکایک این مشاغل در سطح کشوری و پیشبرد مبارزاتشان بود. بورس های کارگری به سندیکالیسم فرانسه بُعد دومی داد تا بتوانند نهادی افقی و منطقه ای داشته باشند و کارگران مشاغل گوناگون را به یکدیگر نزدیک و مرتبط نمایند. کارگران توانستند با بورس های کار در منطقه های مشخص جغرافیایی نهاد طبقاتی دیگری داشته باشند تا بتوانند اهداف خود را برای تغییر جامعه دنبال نمایند.
می دانیم که کنفدراسیون عمومی کار یا ث . ژ. ت. در فرانسه که امروز، در سال ۲٠١۶، همچنان بزرگترین سندیکای کارگری این کشور است در آغاز تأسیس گرایش های آنارشیستی داشت و سپس با دخالت های بیجای حزب کمونیست فرانسه بلشویکی شد. دنبال روی جنبش اتحادیه ای یا سندیکایی کارگری از احزاب سیاسی، با هر ایدئولوژی، همیشه برای آنها زیان بار بوده و خواهد بود. آیا این یکی از دلایلی نیست که تعداد اعضای ث. ژ. ت. را از بیش از چهار میلیون نفر به کمی بیش از نیم میلیون تن رسانده است؟
فرنان پلوتیه که از سال ١٨٩۵ تا زمان مرگش در سال ١٩٠١ دبیراول ث . ژ. ت. و آشکارا آنارشیست بود از جمله کسانی است که به تأسیس بورس های کار دامن زد. بورس های کار نه فقط محلی برای همبستگی کارگری در بُعدی فراشغلی و محلی بودند بلکه فعالیت های فراوان دیگری و از جمله آموزش به کارگران داشتند. (توضیح مترجم)

** رنه برتیه – René Berthier – یک پژوهشگر آزادمنش، فعال آنارشیست و آنارکوسندیکالیست در فرانسه است. او در سال ١٩۴۶ متولد شد.
برتیه در سال ١٩۶۷ – ١٩۶۶، زمانی که در دانشگاه کان دانشجو بود با جنبش آنارشیستی آشنا شد. او سپس برای ادامه ی تحصیل به سوربون آمد، اما با توجه به قطع شدن بورسش از آن بازماند. برتیه یک شغل پاره وقت پیدا کرد و به عضویت اتحادیه ی کارگران پاره وقت پاریس در CFDT درآمد. وی در سال های ١۹۷١ – ١۹٧٠ نایب دبیر این سندیکا شد.
برتیه بین سال های ١۹۶٩ تا ١۹۷٢ به عضویت مرکز جامعه شناسی آزادمنش درآمد که مسئولیتش بر عهده ی گاستون لووال (Gaston Leval) بود. او در این دوره پایه های شناخت نظری خود را تحکیم کرد.
برتیه در سال های دهه ی ٧٠ میلادی به پی ریزی اتحاد سندیکالیستی انقلابی و آنارکوسندیکالیستی (ASRAS) یاری رساند. این تشکل در سال ١۹۸١ خود را منحل کرد.
برتیه در سال ١۹٧٢ به عضویت اتحادیه کتاب ث. ژ. ت. (CGT) درآمد. او پس از پایان خدمت سربازی درسال ١۹۷٣ کارگر چاپخانه ای به نام ژورژ لانگ شد که در آن ١۸٠٠ نفر کار می کردند. برتیه موفق شد همزمان با کار در چاپخانه، تحصیلاتش را در دانشگاه سوربون پاریس به پایان برساند.
برتیه در طی پانزده سال نمایندگی های مختلف کارگران چاپخانه را برعهده داشت. او بین سال های ١۹۹٧ تا ۲٠٠٣ نایب دبیر اتحادیه مصححان ث.ژ.ت.، عضو دفتر کمیته ی بین اتحادیه ای چاپ و کتاب پاریس و دو سال عضو دفتر فدرال فدراسیون کتاب اتحادیه ث.ژ.ت. بوده است.
رنه برتیه در سال ١۹٨۴ به گروهی از فدراسیون آنارشیست پیوست و تا امروز نیز در این تشکل آنارشیستی فرانسوی فعالیت می کند. برتیه در سال های ١۹۸۵ – ١۹۸۴ جزو کمیته ی بنیان گذاران پشتیبانی از معدنچیان اعتصابی انگلستان بود. او مدتی از مجریان برنامه های رادیو لیبرتر (آزادمنش)، رادیوی فدراسیون آنارشیست بود که همچنان روی موج اف. ام. در پاریس و از طریق اینترنت برای جهان پخش می شود. برتیه همچنین یکی از بنیان گذاران کمیته ی هماهنگی علیه محاصره ی اقتصادی مردم عراق بود و در سال ١۹۹٣ به دبیراولی آن رسید. برتیه هم اکنون عضو انجمن عدالت و صلح برای فلسطین است.
رنه برتیه که اکنون یک کارگر بازنشسته است، بیش تر وقت خود را صرف نوشتن متون نظری و تاریخی می کند که از فعالیت عملی او برآمده است. او بر این باور است که جنبش آنارشیستی باید با مفاهیم کهنه قطع رابطه نماید و راهبردهای جدیدی را اتخاذ نماید تا بتواند تأثیرگذاری گسترده داشته باشد.

آثار رنه برتیه:
باکونین سیاسی: انقلاب و ضدانقلاب در اروپای مرکزی – ۲۴٠ صفحه – سال ١۹۹١
غرب و جنگ علیه اعراب: بررسی جنگ خلیج و نظم نوین جهانی – ١٨۷ صفحه – سال ١۹۹۴
یوگسلاوی سابق، نظم جهانی و فاشیسم محلی – ١۹۲ صفحه – سال ١۹۹۶
اکتبر ١۹١٧، ترمیدور انقلاب روسیه – ۲۲١ صفحه – سال ١۹۹٧
اسرائیل – فلسطین: جهانی سازی و خرده ملی گرایی ها – نایاب – سال ١۹۹٨
فلسطین، پای دیوار – سال ۲٠٠٨
بحث هایی درباره ی انقلاب آلمان ١۹۲۳ – ١۹١٨ – ١٨١ صفحه – سال ۲٠٠۹
چادری روی مبارزات زنان – ۶٨ صفحه – سال ۲٠٠۹
تجربه ی «اتحاد سندیکایی» و نقد منشور آمی أن – سال ۲٠٠۹
مطالعات پرودونی، جلد اول، اقتصاد سیاسی – ١۹۲ صفحه – سال ۲٠٠۹
آنارکو سندیکالیسم و سازماندهی طبقه ی کارگر – ١۹۶ صفحه – سال ۲٠١٠
مطالعات پرودونی، جلد دوم، مالکیت – سال ۲٠١۳
کروپوتکین و جنگ بزرگ – سال ۲٠١۵