لە سایەی سیستەمی سەرمایەداریدا

جیهان نۆرمان

20/11/2021