مەگەر دەتوانرێت باری قورسی فێرکاربوون و چاندنی تۆوی هوشیاری لەسەر شان بێت و دەم نەکەیتەوە؟

مەگەر دەتوانرێت قینی پەنگخواردووی فێریاران و ڕوخساری لاوازی ئەوان ببینیت و دەنگ نەکەیت؟

مەگەر دەتوانرێت لە ساڵی نەبوونی نەبوونی داد و دادپەروەریی فێڕکار بیت، بەڵام (ئەلف) و (بێ)ی هیوا و یەکسانی وانەنەدەدەیت، هەرچەندە کۆتایی ڕێگەش زیندانی ئەوین و مەرگ بێت؟

و. لە فارسیی : هەژێن