Na bo dewllet, na bo ceng, bellê bo serbexoyî û şorrşî komellayetî

Bangewazî be pele bo hawrrêyanî enarkîst û azadîxwaz le her kwêyekî cîhan hen

Bangewazêkî rastewxo û taybet bo hawrrêyanî enarkîst û azadîxwazî ‘erebî-zman

Na bo dewllet, na bo ceng, bellê bo serbexoyî û şorrşî komellayetî

Çend sall û mang û hefte û rojî raburdû ême enarkîstan û azadîxwazanî herêmî “kurdistan” be hellwêst û drûşmî (bellê bo serbexoyî hemû şwênêk û hemû komellêk, bellam na bo dewllet) dengî xoman djî dewlletandinî em herême lejêr perdey sînaryoy “rîfrandom bo serbexoyî” hellbrrî û bedillnyayîşewe hawrrê ‘erebî-zman û turkmanî-zman û aşûrîy û ewanî dîkeş hellwêstêkî lew coreyan hebuwe û debêt û heman çawerrwanîman le hawrrêyanî enarkîst û azadîxwazî sertaserî cîhan heye, ke le djî hellgîrsanî cengî newt û dewlletgerayî (berey nasîwnalîstan û çepe prro-faşîstekan), le (berey dje-cengî xellkî ‘îraq be hemû pêkhatekanîyewe) piştîwanîbken û le her şwênêk delwêt, xonîşandanî hawpiştî û djî ceng berrêbxen.

Ême dje-dewlletîn, leberewey djî sîstemî ramyarîn, djî partîyayetî û djî aydyolocîye desellatixwazîye çep û rasetekanîn, leberewey ke djî serwerîy çînayetîn, djî karî krêgirte û djî darayî taybetîn, ke hemû cengekanî mêjûy serwerîy çînayetî lepênaw parastinî ew sêkuçkeye bûn; serwerî çînayetî, darayî taybetî, karî krêgirte!

Ême djî ceng û çek û kînedozîy nêwan êtnîyekan û bazne kultûrekanîn, çunke ceng û çek û kînedozîy tenya ceng û merg û koyletî berencamdehênin û hergîz serencamî hîç cengêk, şorrşî komellayetîy nebuwe û hemû kat ceng lenêwberî wze û twanayî şorrşigêrrane û lawazkerî bzûtnewe cemawerîy û komellayetîye azadîxwazekan buwe û le beranberîş gerimkerî bazarî çekifroşî û dabînkerî newt bo karxanekanî çeksazîy û otomebêlsazîy û wêrangerî jînge û hejartirkirdnî hejaran û drêjkerewey temenî serwerîy çînayetî buwe!

Ême hawkatî dje-ceng bûn, xwazyarî ronanî xoberrêweberîy serbexoy komellekanîn le her şwên û hemû kat; xwazyarî ronanî xoberrêweberîy nawçe û herêmekan  leser bnemay herewezîye azadekan û komun û encumene serbexokanî şwênî kar û jyan heyn û azadî tak û birryarî serbexoyaney tak be bnaxey azadî û serbexoyî hemû komellêk dezanîn û beboçûnî ême le her şuynêk dewllet hebêt, lewê azadî bûnî nîye, le her şwênêk partîyayetî hebêt, lewê serbexoyî kesîy û awez û bîrkirdnewe bûnî nîye, le her şwênêk xawenkar û dara hebêt, lewê kesî beşmeynet û koyle heye. Her awa beboçûnî ême lenêwan fermandarîy bîst û şeş (26) salley borcwazîy herêmî “kurdistan” û cyabûnewey dewlletîyaney herêmî “kurdistan” cyawazî nîye û beşî ême nedaran û bêdesellatan her drêje û zyatribûnî bedbextîyekanî pêşûtir  debêt û dîwekey dîkeşî her dewlletmendtirbûn û behêztirbûnî ramyaran û sermayedaran û frawantirbûnî meydanî terratênî kompanîye cîhanxorekan û nêwendekanî wek sindûqî nêwdewlletîy draw û bankî cîhanî û bankî nêwendîy ewrupa û dewllete zilhêzekan debêt.

Ême enarkîstan, djî dewllet û djî ceng û djî serkutîn û bo ew mebesteş hemû hawderd û hawçîn û hawamanc û hawbîr û hawrrêkanî xoman le sertaserî cîhan bo piştîwanî le berey djî ceng û bergirtin le hellgîrsandinî cengî nasîwnalîstîy nêwan êtnîyekanî ‘îraq û nawçeke bangewazdekeyn; raste erkî rastewxo û xocêy û serekîtrîn çalakî rastewxoy djî ceng leser şanî kesanî azadîxwazî nêw ‘îraq û erkî rastewxoy kesanêk debêt, ke be zmanî êtnîyekanî nêw ‘îraq dedwên, bellam erkî êwe her azadîxwaz û enarkîstêk le her şwênêkî cîhan hen û be her zmanêk dedwên û le her şuynêk ledaykbûn, le erkî serşanî ême kerimtir nîye û nabêt, çunke hellxirrandin û rêkxistinî dengî narrezayetî şeqamî komellekanî xotan djî ceng, tewawker û msogerkerî serkewtinî denge dje-cengekanî nêwxoy ‘îraq û kemtirkerewey metrisî merg û awarebûnî mindallanî ‘îraqe.

Ême enarkîstanî kurdî-zman be dyarîkrawîy hawrrê (enarkîste ‘erebî-zmanekan û farsî-zmanekan û turkî-zmanekan) bo westanewe djî ceng û hawpiştîkirdin û yekêtî letek xoman djî (plan û birryarekanî serweran û sermayedaranî kurdî-zman û ‘erebî-zman û farsî-zman û turkî-zmanekan) bangewazdekeyn û her xogêlkirdin û her kemterxemîyek û xodûrgirtnêk lew barewe, be rezamendibûn letek ceng û ramyaran û sermayedaran û kompanîye cîhanxorekan dezanîn. Ême bêcge le dje-ceng bûn û hewll û pagendey bîst û çwar sate djî ceng, hîç hellbijêr û umêd û çareyekî dîkeşknabeyn, êweş xotan û wîjdan û erkî mêjûîy serşantan; ême le êwe daxwazîy piştîwanî û hawdengî dekeyn, nek birryar û sepandin û naçarkirdnî êwe, çunke bo kesî enarkîst dje-ceng bûn û çalakî xocêy û hawpiştî cîhanî elf û bay têkoşanî azadîxwazanen. Ême çawerrêy hellwêst û piştîwanî çalakî hawrrêyaney êweyn, mindallan û pîr û pekkewtan û nedaran û bêdesellatanî hemû beşekanî ‘îraq çawerrêy hellwêst û piştîwanî û xonîşandanî êwen!

Na bo ceng

Na bo dewllet û serwerîy

Na bo netewe û wllat û alla

Na bo sîstemî çînayetî

Bellê bo hawpiştî û yekrrîzî djî ceng

Bellê bo têkoşanî komellayetî

Bellê bo xorrêkxistinî komellayetî

Bellê bo şorrşî komellayetîy

Bellê bo raperrînî komellayetîy

Bellê bo xoberrêweberîy komellayetî

Sekoy Enarkîstanî kurdîy-zman

15î oktoberî 2017

Saytî  Sekoy Enarkîstan

www.anarkistan.com

Peycî Facebookî Enarkîstan

www.facebook.com/sekoy.anarkistan

Sekoy Enarkîstan le Twitter

https://twitter.com/anarkistan

Îmeyl Adresî Enakîstan

anarkistan@riseup.net

Ku-Latini

نە بە دولت، نە بە جنگ، آری بە استقلال وانقلاب اجتماعی

                                                                     فراخوان سراسری برای رفقای آنارشیست ھر جائی جھان باشند، در ضمن ومخصوصا

رفقای  آنارشیست و آزادیخواهان ( فارسی  و عربی و تورکی  زبان) در خاورمیانە

نە بە دولت، نە بە جنگ، آری بە استقلال وانقلاب اجتماعی

در سال جاری ما آنارشیستها و آزادیخواهان اقلیم “کردستان” با شعار :  ‘مناطق و جوامع آزاد و مستقل بدون دولت…’ موضع خود را اعلام داشتیم . همزمان علیه تبدیل شدن اقلیم کردستان به دولتی دیگر تحت سناریوی ” رفراندام برای استقلال  ”  ، نقطه نظرات خویش را ابراز داشتیم. ما متمئن ھستیم، کە رفقای عرب و فارسی زبان ، ترک و آسوری … همچنین عکس العمل مشابه  در مقابل قدرتھا و سیاست ھا و سناریو ھا داشته اند. ما همچنین انتظار داریم رفقای آنارشیست و آزادیخواه سراسر جهان علیه اقدامات دولتگرائی جبهه های ناسیونالیستها و چپ های طرفدار فاشیست ، از جبهه ضد جنگ مردم عراق پشتیبانی کنند و در صورت امکان با تظاهرات و… اعتراض خود را نسبت به جنگ پیش رو ؛ اعلام دارند.

از آنجائی که ما علیه سیستم موجود سیاسی هستیم. لذا ضد دولت و احزاب و افراد قدرت طلب و راست گرا نیز میباشیم. ما مخالف تسلط طبقاتی و مالکیت خصوصی و هرگونه سیستم مزدگیری میباشیم. و کلیه جنگهای تاریخ بشری را نتیجه حفظ تسلط طبقاتی ، مالکیت خصوصی و سیستم مزدگیری میدانیم.

ما علیه جنگ و دشمنی مابین اقوام و… در محدوده های جغرافیای فرهنگی و اجتماعی ؛ هستیم . جنگ و دشمنی نهایتا به نابودی و برده گی ختم میشود و سرانجام هیچ جنگ و دشمنی ” انقلاب اجتماعی ” نبوده است. جنگ انرژی و توانائی های انقلابی را از بین برده و حرکتهای اجتماعی و آزادیخواهانه را ضعیف و متلاشی می کند. و در مقابل بازار مناسبی است برای فروشندگان اسلحه و ضمانتی است برای دلالان نفتی و نابودی محیط زیست که نتیجه آن فقر توده ها و تسلط بیشتر طبقاتی نیروهای مقتدر خواهد بود.

ما مخالف جنگ و خواهان بنا کردن  جوامع مستقل ” خودگردان و آزاد ” در جامعه امروز هستیم. خواهان خودگردانی در مناطق و اقلیم های گوناگون بر مبنای تعاونی های آزاد و انجمن های مستقل در محل کار و زندگی هستیم و آزادی و اختیار مستقل فرد را مبنای جامعه آزاد و خودگردان میدانیم. به نظر ما وجود دولت منافی آزادی و اختیار فرد است. احزاب موجود استقلال ، قدرت تفکر و استعداد را از انسانها سلب می کند. و وجود کارفرما و مالک نتیجه اش بردگی و بدبختی است.

بدین منظور حکومت بیست و شش ساله اقلیم کرد زبان و دولتی شدن اقلیم ” کردستان ” تفاوت چندانی با یکدیگر نخواهند داشت. ثروتمندان و اقتدار گرایان ، مقتدر و ثروتمند تر و زیردستان بدبخت تر از گذشته خواهند بود.و اقلیم “کردستان” منطقه مناسبی میشود برای شرکتهای نفتی ، صندوق بین المللی پول و بانک  و بیمه های جهانی و نتیجتا به نفع ابر قدرتها خواهد بود.

ما آنارشیسهای کرد زبان خصوصا ( رفقای عرب، فارس ، ترک زبان…) با اتحاد خود علیه جنگ و مقابله با قدرتمدارها منطقە و سرمایه داران اقلیم “کردستان” …اعلام میداریم :  هرگونه بی تفاوتی و اجتناب در این زمینه به معنای موافقت با جنگ و هواداری از سرمایه داران داخلی و خارجی است. ما علاوه بر مخالفت با جنگ و تلاش شبانه روزی در این راه خواستار همبستگی بین المللی میباشیم. و منتظر موضع گیری فعالانه و همبستگی انسان دوستانه شما هستیم.

نە به جنگ

نە به دولت و سروری

نە به ناسیونالیسم ، کشور و پرچم

نە برای سیستم طبقاتی

آری به ھمبستگی و اتحاد علیە جنگ

آری بە خودسازماندھی اجتماعی

آری به  مبارزە اجتماعی

آری بە انقلاب اجتماعی

آری بە قیام اجتماعی

آری بە خودگردانی اجتماعی

فوروم آنارشیست ھای کوردی-زبان

١٥ اکتوبر ٢٠١٧

سایت  فوروم آنارشیست ھای کوردی-زبان

www.anarkistan.com

پیچ فوروم آنارشیست ھای کوردی-زبان

www.facebook.com/sekoy.anarkistan

فوروم آنارشیست ھای کوردی-زبان در تویتەر

https://twitter.com/anarkistan

ایمیل آدرەس فوروم آنارشیست ھای کوردی-زبان

anarkistan@riseup.net

Fa

لا للدولة ، لا للحرب ، نعم للحریة و الثورة الاجتماعیة

ندا‌ء عاجل الی الرفاق الأنارکیین و الأحرار في کل بقاع العالم

و نداء مباشر و خاص الی الأنارکیین و الأحرار الناطقین باللغة العربیة

لا للدولة ، لا للحرب ، نعم للحریة و الثورة الاجتماعیة

في السنوات والأشهور و الأسابیع الماضیة نحن الأنارکیین والأحرار فی الأقلیم “کردستان” رفعنا شعارات (نعم لتحریر وااستقلال کل المناطق و کل المجتمعات، ولکن لا للدولة) قلنا کلا لتدویل الأقلیم “کردستان” و سیناریوهات الاستفتاء، کما اننا متأکدون من ان رفاقنا الناطقین بالعربیة و الترکمانیة والاشوریة کان وسیکون لهم الموقف ذاتە. وهذا ما نتوقعە من رفاقنا الأنارکیین فی جمیع انحاء العالم ان یقفوا ضد حرب البترول اللذي اشعلە القومیون العنصریون والیسار المصطف مع الفاشیة، بتشکیل جبهة لادانة الاقتتال بین مکونات الشعب العراقي.

نحن ضد الدولة لاننا ضد تسییس المجتمع و ضد التحزب و الایدولوجیات بیمینها و یسارها، ولأننا ضد الاضطهاد الطبقي و ضد العمل المأجور و ضد الملكية الخاصة . فکل الحروب في الماضي کانت علی اساس الحفاظ علی مثلث التسلط الطبقي و الملكية الخاصة و العمل المأجور!

نحن ضد الحروب و التسلیح و الاحتفان بین مختلف الاعراق والحضارات المتعددة، لأن الحرب و الاقتتال بین المکونات الاجتماعیة لا تنتج الا الموت و الدمار و العبودیة و لا تثمر منها الثورات الاجتماعیة، بل تضعف الحرکات الجماهریة و الاجتماعیة وتستهلک الطاقات الثوریة و في المقابل ینتعش سوق بیع الاسلحة و یضمن الوقود للمصانع المنتجة للاسلحة و یزداد الفقیر فقرا و یطول عمر الاضطهاد الطبقی.

في الوقت اللذي نقف بالضد من الحروب نسعى الى تکوین الادارات الذاتیة في کل المناطق و المجتمعات خلال تأسيس الجمعیات التعاونیة و الکومونات و اللجان المحلیة في اماکن العمل . نؤمن بأن حریة الفرد هي اللبنة الأساسیة لتحرير المجتمع و نؤمن بأن لیست هناک حریة في اطار وجود الدولة أیة کانت نظامها و لیست هناک حرية للفرد داخل الاحزاب، بل ھی تسلب حریة التفکیر و الاستقلال الذاتي للفرد. في ضل تواجد رأسمال و صاحب عمل و سوق يستغل الناس ويجعلون عبید. في وجهة نظرنا. من خلال تجاربنا في الست و العشرون )26( عاما من حکم البرجوازیة الکردیة ايقنا ان الانفصال لن یغیر من معاناة الفقراء، بل يزيدها في حين یزداد رؤوس اموال السیاسیین و الراسمالیین فبذلک یتیح لاصحاب الشرکات العالمیة و الصندوق الدولي أن یمرحوا في الساحة کیفما یشاؤوا. نحن نخاطب جمیع رفاقنا من الکادحین و الفقراء واللذین هم نظرائنا في الاضطهاد الطبقي أن یساندوننا ضد الشوفینون العنصريون مدرکین انها بالأصل تقع علی عاتقنا مباشرة نحن الأحرار من العراقیین، ولکن دعمک لنا  لن یکون أقل تأثیرا من حراکنا و بمساندتکم لنا ستکتمل و ستدوم الاصوات المنادیة ضد الاقتتال الداخلي في العراق و ستقلل من مخاطر الموت و تھجیر اطفال العراق.

نحن الأنارکیین الناطقون باللغة الکردیة نخصکم انتم ایها الرفاق من الأنارکیین الناطقون باللغة العربیة والفارسیة والترکیة والآشوریة أن تقفوا بالضد من الحرب فاي تخاذل او اهمال منکم سیجعلکم من المصطفین مع حرب السیاسیین والراسمالیین و الشرکات العالمیة. نحن لا نملک سوی أصواتنا نستهجن لیل نهار الحرب والتناحر و نترک الأمر لضمائرکم و مسؤولیاتکم التاریخیة. فلا نفرض علیکم طلباتنا، بل نتوقع منکم المساندة‌، فالفرد لأنارکي بطبیعتیه‌ یقف بالضد من الحرب و یصطف مع نضال الأحرار. نحن واطفال وشيوخ وفقراء. العرتق بانتظار دعمکم لنا  فلتملا الساحات و الطرقات احتجاجاتکم و تظاهراتکم  منددين بالحرب و انعکاساتها  الکارثیة.

لا للحرب

لا للدولة و التسلط

لا للقومیة و العنصریة

لا للاضطهاد الطبقي

نعم للتضامن و وقوف صفا واحدا ضد الحرب

نعم للکفاح الاجتماعي

نعم للتنظیم الاجتماعي

نعم للثورات الاجتماعیة

نعم للانتفاضة الاجتماعیة

نعم للادارة الذاتیة الاجتماعیة

المنتدی الأنارکیین الناطقون باللغة الکردیة

١٥ تشرین الأول ٢٠١٧

الموقع الكتروني  لمنتدی الأنارکیین الناطقون باللغة الکردیة

www.anarkistan.com

الصحفة الفیسبکویة لمنتدی الأنارکیین الناطقون باللغة الکردیة

www.facebook.com/sekoy.anarkistan

الموقع تویتري المنتدی الأنارکیین الناطقون باللغة الکردیة

https://twitter.com/anarkistan

البرید الکتروني لمنتد الأنارکیین الناطقون باللغة الکردیة

anarkistan@riseup.net

Ar

No to State, No to war. Yes for self-administration and the Social revolution

Immediate call to all our comrades Anarchists and Libertarians wherever they are

A direct and special call to our comrades Anarchists and Libertarians Arabic-speaking

No to State, No to war.  Yes for self-administration and the Social revolution

For years and years we, anarchists and libertarian in Iraqi “Kurdistan”, Europe and other countries all our publicities and our slogan have been about Yes for self-administration in  everywhere  and for all the communities , but No to State.

We raised our voice against the Kurdistan Regional Government (KRG) and its very recent scenario of referendum on “independent Kurdish State”.  We are very sure the other anarchists among Arab, Turkish, Assyrian and others had the same attitude. We also believe the same attitude from our anarchist comrades throughout the world to say no to State, authority, nationalism and to be against the nationalist and against pro-fascist war.

Iraqi “Kurdistan” has been going through a very difficult time since Oct 2015.  The wages of public sector employees have been reduced to less than a half, the number of unemployment has increased sharply, the price of everything has gone up, business and the government services have dramatically been cut off. This all happened in addition to the war with Isis and disputes between (KRG) and the central government over the budget and the disputed lands and city  like Kirkuk and the others.

So many strikes, demonstrations and boycotting work during this couple of years took place.  Some of them lasted for few weeks even months.  KRG instead of resolving all these problems tried to divert the attention of people from the real problems by announcing in July the referendum of independent Kurdistan, state of Kurdistan, on 25th of Sep.

Masoud Barzani the head of KRG set up the day of referendum without consulting Iraqi, neighbourhood countries, US and European countries.  Once he called for referendum, all of them rejected it and told him that he will not get any support.

After the referendum of 25th of September Iraq, Iran and Turkey governments came together against it and threaten KRG with economic sanction.  Iraqi government asked KRG to withdraw the decisions of the referendum and get back to the Iraqi constitution in taking any decision.  Haider al-Abadi , the Prime Minster of Iraq gave Barzani warning that  if he does not back down, the Iraqi government  will  take  over control of  Kirkuk province’s oil wells that are at the moment under  the control of  KRG.

Three days ago the Iraqi government sent a huge numbers of Police, military and Hishdi Shaibe [ the Siha paramilitary  group] with various of heavy weapons to take positions on the city’s approaches.

The civil war now very imminent between Peshmarga, KRG forces, and the above forces of central government.

We are asking for support and solidarity from our comrades anarchists to protest, making a statement against this war, show their anger against the war and solidarity to Iraqi people.

We are anti State because we are against the current political system.  We are anti-political party and anti-authoritarian ideology from left to the right, because we are anti class superiority, and anti-private ownership and exploitation of the labour. All the wars in history happened due to protecting class superiority, private ownership and labour exploitation.

We are against war, weapons and hatters between the different cultures and between different ethnic minorities.  War in general produces death and slavery. The outcome of any war does not support starting the social revolution, in fact it damages and weakening the revolution climate. In the meantime, war opening a very big market for selling/ buying weapons and destroying the environment. War makes the poor people poorer and class superiority lasts longer.

While we are against war, we are very much in favour of people self-administration wherever they are living communally and working collectively.  We are also aware wherever the state exist there is no freedom, wherever political party is, there is no self-thinking and individual independency. Wherever the businessmen and money are, there are slavery wages and exploited people.

In Iraqi “Kurdistan” there has been a strong authority for the last 26 years, there has been the bourgeois in power.  For the last 26 years people deprived from the real freedom and from making the decision by themselves. For the long time the ruler has done very little for the people in “Kurdistan” in term of providing services. They encouraged people to move from the rural area to the towns and cities, making so many business contracts with the foreign oil company and corporations for their own profit, sold all the public lands and many more. In short “Kurdistan” became the home of many multinational companies, the financial institutions and the spies network of the neighbourhood countries and others. Since then they acted like a proper state in whatever they wanted to do. So why should we expect different when they set up their own “independent state” and think it will be better than what the people have it now?

We ask all our anarchist comrades to support and have solidarity with us to prevent this war.  It is true that your opposition to the military and nationalist war in Iraq, if happens, may not as effective as our opposition, however, your solidarity will be crucial and greatly appreciated.

We again are calling our whole comrade anarchists especially Arab, Persian, Turkish and Assyrian speakers to raise their voices and act to stop this viscous war that is not in the interest of working class and poor people in Iraq and “Kurdistan”.  Being silent and not be serious about it, is directly or indirectly serves the politicians, the big corporations and the capitalist system.  We therefore have no choice but fighting back the system, its action and its war.  We also expect the other anarchists wherever they are to stand with us, firm and to support the children, elderly and the disable people in Iraq.

No to war

No to State

No to nationalism and patriotism

No to capitalism system

Yes to solidarity and unite against the war

Yes to self-organise

Yes to the social struggle

Yes to social revolution

Yes to social uprising

Yes to self-administration

Kurdish-Speaking Anarchist Forum   (KAF)

15t Oct 2017

Website:

www.anarkistan.com

Facebook page

www.facebook.com/sekoy.anarkistan

Twitter

https://twitter.com/anarkistan

Email

anarkistan@riseup.net

en