Sîstem û Serwerî çînayetî bebê ceng û milhurrîy, efsaneye

Sîstem û Serwerî çînayetî bebê ceng û milhurrîy, efsaneye

Na bo ceng !17022299_1232515610119651_2613997210020241571_n
Bellê ruxanî dewllet û fermandarîy û parleman û sîstemî ceng û serwerî
Bellê bo xoberrêweberîy gel,
Bellê bo dêmokrasî rastewxo …

 

Aya ewende bese û detwanêt cengî nêwan dewlletan û partîyekan û mîlîşyakan û ..tid rabgirêt?
Aya ew peyamane sozî serweran debziwênin û destberdarî ceng û stemkarî û serwerîy û mişxorîy debin?
Raste birryarderanî ceng sermayedaran û ramyaran û desellatdaranin, bellam aya her ewan detwanin cengekan rabgrin?
Aya hergîz û hîç kat desellatdaran û desellatixwazan be bangewaz û parranewe û sozbizwandin destberdarî cengekan bûn?

Eger wellamî ew pirsyarane [na]ye,  ey çare û kê û çî detwanêt cengekan rabgirêt?

Bo wellamî ew pirsyare, pêwîste le xoman bpirsîn û serincibdeyn, sûtemenî û qurbanîyekanî ceng kên, bkeranî ceng û  cêbecêkeranî birryarekanî ceng kên; bêcge le çîn û twêje nedarkraw û bêdesellatkrawekan? Bêcge le serbazan û polîs û eşkenceder û hewallderekan ?

Bebê guman her êmeyn, êmey nedarkraw û bêdesellatkraw; ême koylanî sîstem û serwerî sermayedarî. Her awa ke hîç cengêk bebê milkeçî û amadeyî ême berpanakrêt, her awaş bebê yaxîbûnî ême le fermanî cenerrallekan û partîyekan û fermandarîyekan û parlemanekan, bebê xroşan û xonîşandan û mangirtnî giştî ême, esteme druşm û parranewe xoşbawerrîye ayînî û nasîwnalîstîyekan bitwanin ceng rabgrin û tenanet natwanin le bereyekî cengîşda çend sengerêk aram bkenewe û xraptir leweş berizkirdnewey ew druşme pûç û qêzewnanen, ke nîw sede zyatre mêşkî take nedarkraw û bêdesellatkrawekanî em herême jengawîy deken; druşmî “na bo cengî brakujîy” , “na bo cengî kurdkujîy” û …tid

Katêk ême wek azadîxwazêk sernicî ew druşmane dedeyn, em watayane beême debexşin; (bellê bo cengî xuşkkujî), (bellê bo cengî nakurdkujî) û …tid ew druşmane bêcge le koneperistbûn û djemrovbûnyan, hellgirî xoşbawerrîy û demargîrîy nasîwnalîstîn, ke hemû qsekeranî zmanêk yan “hawullatyanî” nêw çwarçêweyekî cugrafî û jêr sayey serwerîy borcwazî hawizman be “bray yekdî” debînêt, ke dîsanewe hellawardin û nadîdegirtnî jin û perdepoşkirdnî cyawazî çînayetî nêwan serweran û jêrdestane.

Êmey enarkîst, wêrray hellwêstî mêjûîyman djî ceng û pênawekanî ceng û serwerîy û sîstemî çînayetî ke hokarî hemû cengekanin, lêreda pêş hemû şit djayetî xoman û cyakirdnewey rîzî xoman le her dengêkî narrazî ke druşme pûç û qêzewnekanî “na bo cengî brakujîy” , “na bo cengî kurdkujîy” berizdekatewe û xoşbawerrîy û çawerrwanî jêrdestan be serwerîy borcwazî kurd ptewtir û zyatir dekat, radegeyênîn û le beranberda duşmî (na bo cengî ayînî û nasîwnalîstî û mîlîşyayî û dewlletî, bellê bo cengî nedarkrawan û bêdesellatkrawan beranber sîstem û serwerîy çînayetîy borcwazî kurd û ‘ereb û musullman û mesîhî û culeke û …tid) berizdekeynewe, cengêk ke amancî kotayîhênane be hemû cengekan û ew amancaney ke le pênawî ewan gişt cengkekan berpadekrên; newt û mşexorî û desellat û serwerî  çînayetî.

Bellam erkî ême be berizkirdnewey druşm û hellwêst-derbrrîn tewaw nabêt û ême be amanc nageyênêt, çunke ragirtnî ceng hengawî kirdeweyî û birryardanî lexobrrawaney dexwazêt, ke begwêrey ezmûnekanî xoman û hawderdekanman le sertaserî dunya, brîtîn le:

– berêxistnî kobûnewey giştî djî ceng le gişt gerrek û fêrge û karge û fermange û çayxane û perestge, le gişt gund û şaroçke û şarekan û pêkhênanî komîtekanî djî ceng …

– daxwazîkirdin le xzim û hawkar û hawsê û hawellanî xoman bo westanewe beranber fermanî cengixwazan û frrêdanî çek û gerranewe bo nêw xêzan û gerrek û gundekan û hatne nêw sengerî xellk djî ceng ..

– pêkhênanî grupî xocêy/ encumen/ şura / komunekanî xoberrêweberîy gerrek û gund û şar û komellekan û birryardan û hengawnan bepyadekirdnî dêmokrasî rastewxo le nêwendî kobûnewe giştîyekanewe.

– kobûnewe û yekgirtnewe letek komîtekanî djî ceng ke le şwênekanî dîke pêkhatûn û sertaserîkirdnewey bzûtneweke, sertaserîykirdnewe nek nêwendîykirdnewe! Pêwîste hemû birryarekan xocêy bin …

– peywendîkirdin be hêze çekdarekan û handanyan bo berpakirdnî kobûnewey giştî û birryardan bo baykotkirdnî ceng û frrêdanî çek û peywestibûn be berey dje-cegî xellkewe …

– derkirdnî hêze çekdarekan lenêw gerrek û gund û çwardewrî şarekan …

– berrêxistnî rêpêwan û karwanî djî ceng bo ew nawçaney ke bûnete berey ceng yan xerîke debne berey ceng …

– nardinî piştîwanî û komek bo ew gund û nawçaney ke djî birryarekanî desellat xoyan çekdarkirduwe û birryarî xoparêzîyan dawe …

– derkirdnî binkey hemû partîyekan [hizbekan] lenêw şwênî jîyan û kar û çalakî xellk …

– pêkhênanî hêzekanî xoparêzgarîy gelîy lenêw gerrek û gund û şaroçke û şarekan her le rêgey kobûnewe giştîyekanewe …

– hewilldan bo dagîrkirdnî şwênekanî birryardan lewane binkey layeneke desellatdarekan, parleman, serbazge û polîsxanekan û binkey mîlîşyakan …

– nabêt rêgebdirêt narrezayetîyekanî djî ceng lelayen hîç partîyek û mîlîşyayek destemobkirên û nabêt bwarî sermayeguzarîy ramyarîy helperistan û desellatixwazan bdeyn, ke narrezayetîyekanî xellk djî ceng bkene destkelay xoyan bo yeklakirdnewey cengî desellatixwazaney xoyan. Bo ew mebeste pêwîste her kesêk ke wek nwêner û qsekerî her layenêk beşdarî kobûnewekan dekat, derbikrêt û riswabkirêt û bwarî partayetî û miştumrrî partayetîy nedrêt.

– ……. Emane û deyan û sedan hengawî wird û gewrey dîke bo bergirtin be ceng  û milhurrîy serweran.

Ewe hellwêstî êmey enarkîste beranber be ceng û sîstem û serwerîy çînayetî û ew hengawaneş zadey hoşî ême nîn, bellku wane û ezmûnî mêjûîy mrovayetîn djî ceng û serwerîy çînayetî.

Ême le hemû hengawêkî djî ceng piştîwanî dekeyn, bellam bebê xoşbawerrîy û çawerrwanî û parranewe le serweran û razîkirdnî ewan, ême djî hemû druşmêkîn, ke sûkayetî û hellawardinî regezî û nejadî û ayînî û ..tid lexobgirêt, ême endamanî çîn û twêje nedarkraw û bêdesellatkrawekan be xuşk û bray yekdî, be hawderd û hawamancî yekdî dezanîn nek desellatdar û bêdesellat, sermayedar û krêgirte; ceng jîyan-kuje, jînge wêrankere, gerimkerî bazarî kompanîyekan û amrazî manewe û behêzkirdnewey serwerîy çînayetîye.

Ême be hemû twanamanewe piştîwanî le berey xellk le hemû nawçekan û bedyarîkrawî nawçey êzîdî-nşîn dekeyn û westanewe û berengarî ewan djî desellatdaranî herêmî kurdistan be hellwêstêkî şorrşigêrane dezanîn û dengî azadîxwazaney xoman dexeyne pişt deng û berxudanî xellkî (xana sûr) djî milhurrîy desellatdaranî herêmî kurdistan û piştîwanî le berxudanî xellkî (xana sûr û hêz û xoberrêweberîy êzîdîyekan) be serekîtrîn hengawî djî ceng û milhurrîy serweran dezanîn.

Sekoy Enarkîstanî Kurdî-zman
3î azarî 2017


http://www.anarkistan.com

 

https://www.facebook.com/sekoy.anarkistan

 

https://www.facebook.com/sekoy.anarkistan

سیستەم و سەروەری چینایەتی بەبێ جەنگ و ملهوڕیی، ئەفسانەیە

سیستەم و سەروەری چینایەتی بەبێ جەنگ و ملهوڕیی، ئەفسانەیە

نا بۆ جەنگ !17022299_1232515610119651_2613997210020241571_n

بەڵێ ڕوخانی دەوڵەت و فەرمانداریی و پارلەمان و سیستەمی جەنگ و سەروەری

بەڵێ بۆ خۆبەڕێوەبەریی گەل،

بەڵێ بۆ دێمۆکراسی ڕاستەوخۆ …

ئایا ئەوەندە بەسە و دەتوانێت جەنگی نێوان دەوڵەتان و پارتییەکان و میلیشیاکان و ..تد ڕابگرێت؟

ئایا ئەو پەیامانە سۆزی سەروەران دەبزوێنن و دەستبەرداری جەنگ و ستەمکاری و سەروەریی و مشخۆریی دەبن؟

ڕاستە بڕیاردەرانی جەنگ سەرمایەداران و ڕامیاران و دەسەڵاتدارانن، بەڵام ئایا هەر ئەوان دەتوانن جەنگەکان ڕابگرن؟

ئایا هەرگیز و هیچ کات دەسەڵاتداران و دەسەڵاتخوازان بە بانگەواز و پاڕانەوە و سۆزبزواندن دەستبەرداری جەنگەکان بوون؟

ئەگەر وەڵامی ئەو پرسیارانە [نا]یە،  ئەی چارە و کێ و چی دەتوانێت جەنگەکان ڕابگرێت؟

بۆ وەڵامی ئەو پرسیارە، پێویستە لە خۆمان بپرسین و سەرنجبدەین، سووتەمەنی و قوربانییەکانی جەنگ کێن، بکەرانی جەنگ و  جێبەجێکەرانی بڕیارەکانی جەنگ کێن؛ بێجگە لە چین و توێژە نەدارکراو و بێدەسەڵاتکراوەکان؟ بێجگە لە سەربازان و پۆلیس و ئەشکەنجەدەر و هەواڵدەرەکان ؟

بەبێ گومان هەر ئێمەین، ئێمەی نەدارکراو و بێدەسەڵاتکراو؛ ئێمە کۆیلانی سیستەم و سەروەری سەرمایەداری. هەر ئاوا کە هیچ جەنگێك بەبێ ملکەچی و ئامادەیی ئێمە بەرپاناکرێت، هەر ئاواش بەبێ یاخیبوونی ئێمە لە فەرمانی جەنەڕاڵەکان و پارتییەکان و فەرماندارییەکان و پارلەمانەکان، بەبێ خرۆشان و خۆنیشاندان و مانگرتنی گشتی ئێمە، ئەستەمە دروشم و پاڕانەوە خۆشباوەڕییە ئایینی و ناسیونالیستییەکان بتوانن جەنگ ڕابگرن و تەنانەت ناتوانن لە بەرەیەکی جەنگیشدا چەند سەنگەرێك ئارام بکەنەوە و خراپتر لەوەش بەرزکردنەوەی ئەو دروشمە پووچ و قێزەونانەن، کە نیو سەدە زیاترە مێشکی تاکە نەدارکراو و بێدەسەڵاتکراوەکانی ئەم هەرێمە ژەنگاویی دەکەن؛ دروشمی “نا بۆ جەنگی براکوژیی” ، “نا بۆ جەنگی کوردکوژیی” و …تد

کاتێك ئێمە وەك ئازادیخوازێك سەرنجی ئەو دروشمانە دەدەین، ئەم واتایانە بەئێمە دەبەخشن؛ (بەڵێ بۆ جەنگی خوشککوژی)، (بەڵێ بۆ جەنگی ناکوردکوژی) و …تد ئەو دروشمانە بێجگە لە کۆنەپەرستبوون و دژەمرۆڤبوونیان، هەڵگری خۆشباوەڕیی و دەمارگیریی ناسیونالیستین، کە هەموو قسەکەرانی زمانێك یان “هاووڵاتیانی” نێو چوارچێوەیەکی جوگرافی و ژێر سایەی سەروەریی بۆرجوازی هاوزمان بە “برای یەکدی” دەبینێت، کە دیسانەوە هەڵاواردن و نادیدەگرتنی ژن و پەردەپۆشکردنی جیاوازی چینایەتی نێوان سەروەران و ژێردەستانە.

ئێمەی ئەنارکیست، وێڕای هەڵوێستی مێژووییمان دژی جەنگ و پێناوەکانی جەنگ و سەروەریی و سیستەمی چینایەتی کە هۆکاری هەموو جەنگەکانن، لێرەدا پێش هەموو شت دژایەتی خۆمان و جیاکردنەوەی ڕیزی خۆمان لە هەر دەنگێکی ناڕازی کە دروشمە پووچ و قێزەونەکانی “نا بۆ جەنگی براکوژیی” ، “نا بۆ جەنگی کوردکوژیی” بەرزدەکاتەوە و خۆشباوەڕیی و چاوەڕوانی ژێردەستان بە سەروەریی بۆرجوازی کورد پتەوتر و زیاتر دەکات، ڕادەگەیێنین و لە بەرانبەردا دوشمی (نا بۆ جەنگی ئایینی و ناسیونالیستی و میلیشیایی و دەوڵەتی، بەڵێ بۆ جەنگی نەدارکراوان و بێدەسەڵاتکراوان بەرانبەر سیستەم و سەروەریی چینایەتیی بۆرجوازی کورد و عەرەب و موسوڵمان و مەسیحی و جولەکە و …تد) بەرزدەکەینەوە، جەنگێك کە ئامانجی کۆتاییهێنانە بە هەموو جەنگەکان و ئەو ئامانجانەی کە لە پێناوی ئەوان گشت جەنگکەکان بەرپادەکرێن؛ نەوت و مشەخۆری و دەسەڵات و سەروەری  چینایەتی.

بەڵام ئەرکی ئێمە بە بەرزکردنەوەی دروشم و هەڵوێست-دەربڕین تەواو نابێت و ئێمە بە ئامانج ناگەیێنێت، چونکە ڕاگرتنی جەنگ هەنگاوی کردەوەیی و بڕیاردانی لەخۆبڕاوانەی دەخوازێت، کە بەگوێرەی ئەزموونەکانی خۆمان و هاودەردەکانمان لە سەرتاسەری دونیا، بریتین لە:

– بەرێخستنی کۆبوونەوەی گشتی دژی جەنگ لە گشت گەڕەك و فێرگە و کارگە و فەرمانگە و چایخانە و پەرەستگە، لە گشت گوند و شارۆچکە و شارەکان و پێکهێنانی کۆمیتەکانی دژی جەنگ …

– داخوازیکردن لە خزم و هاوکار و هاوسێ و هاوەڵانی خۆمان بۆ وەستانەوە بەرانبەر فەرمانی جەنگخوازان و فڕێدانی چەك و گەڕانەوە بۆ نێو خێزان و گەڕەك و گوندەکان و هاتنە نێو سەنگەری خەڵك دژی جەنگ ..

– پێکهێنانی گروپی خۆجێی/ ئەنجومەن/ شورا / کۆمونەکانی خۆبەڕێوەبەریی گەڕەك و گوند و شار و کۆمەڵەکان و بڕیاردان و هەنگاونان بەپیادەکردنی دێمۆکراسی ڕاستەوخۆ لە نێوەندی کۆبوونەوە گشتییەکانەوە.

– کۆبوونەوە و یەکگرتنەوە لەتەك کۆمیتەکانی دژی جەنگ کە لە شوێنەکانی دیکە پێکهاتوون و سەرتاسەریکردنەوەی بزووتنەوەکە، سەرتاسەرییکردنەوە نەك نێوەندییکردنەوە! پێویستە هەموو بڕیارەکان خۆجێی بن …

– پەیوەندیکردن بە هێزە چەکدارەکان و هاندانیان بۆ بەرپاکردنی کۆبوونەوەی گشتی و بڕیاردان بۆ بایکۆتکردنی جەنگ و فڕێدانی چەك و پەیوەستبوون بە بەرەی دژە-جەگی خەڵکەوە …

– دەرکردنی هێزە چەکدارەکان لەنێو گەڕەك و گوند و چواردەوری شارەکان …

– بەڕێخستنی ڕێپێوان و کاروانی دژی جەنگ بۆ ئەو ناوچانەی کە بوونەتە بەرەی جەنگ یان خەریکە دەبنە بەرەی جەنگ …

– ناردنی پشتیوانی و کۆمەك بۆ ئەو گوند و ناوچانەی کە دژی بڕیارەکانی دەسەڵات خۆیان چەکدارکردووە و بڕیاری خۆپارێزییان داوە …

– دەرکردنی بنکەی هەموو پارتییەکان [حزبەکان] لەنێو شوێنی ژییان و کار و چالاکی خەڵك …

– پێکهێنانی هێزەکانی خۆپارێزگاریی گەلیی لەنێو گەڕەك و گوند و شارۆچکە و شارەکان هەر لە ڕێگەی کۆبوونەوە گشتییەکانەوە …

– هەوڵدان بۆ داگیرکردنی شوێنەکانی بڕیاردان لەوانە بنکەی لایەنەکە دەسەڵاتدارەکان، پارلەمان، سەربازگە و پۆلیسخانەکان و بنکەی میلیشیاکان …

– نابێت ڕێگەبدرێت ناڕەزایەتییەکانی دژی جەنگ لەلایەن هیچ پارتییەك و میلیشیایەك دەستەمۆبکرێن و نابێت بواری سەرمایەگوزاریی ڕامیاریی هەلپەرستان و دەسەڵاتخوازان بدەین، کە ناڕەزایەتییەکانی خەڵك دژی جەنگ بکەنە دەستکەلای خۆیان بۆ یەکلاکردنەوەی جەنگی دەسەڵاتخوازانەی خۆیان. بۆ ئەو مەبەستە پێویستە هەر کەسێك کە وەك نوێنەر و قسەکەری هەر لایەنێك بەشداری کۆبوونەوەکان دەکات، دەربکرێت و ڕسوابکرێت و بواری پارتایەتی و مشتومڕی پارتایەتیی نەدرێت.

– ……. ئەمانە و دەیان و سەدان هەنگاوی ورد و گەورەی دیکە بۆ بەرگرتن بە جەنگ  و ملهوڕیی سەروەران.

ئەوە هەڵوێستی ئێمەی ئەنارکیستە بەرانبەر بە جەنگ و سیستەم و سەروەریی چینایەتی و ئەو هەنگاوانەش زادەی هۆشی ئێمە نین، بەڵکو وانە و ئەزموونی مێژوویی مرۆڤایەتین دژی جەنگ و سەروەریی چینایەتی.

ئێمە لە هەموو هەنگاوێکی دژی جەنگ پشتیوانی دەکەین، بەڵام بەبێ خۆشباوەڕیی و چاوەڕوانی و پاڕانەوە لە سەروەران و ڕازیکردنی ئەوان، ئێمە دژی هەموو دروشمێکین، کە سووکایەتی و هەڵاواردنی ڕەگەزی و نەژادی و ئایینی و ..تد لەخۆبگرێت، ئێمە ئەندامانی چین و توێژە نەدارکراو و بێدەسەڵاتکراوەکان بە خوشك و برای یەکدی، بە هاودەرد و هاوئامانجی یەکدی دەزانین نەك دەسەڵاتدار و بێدەسەڵات، سەرمایەدار و کرێگرتە؛ جەنگ ژییان-کوژە، ژینگە وێرانکەرە، گەرمکەری بازاری کۆمپانییەکان و ئامرازی مانەوە و بەهێزکردنەوەی سەروەریی چینایەتییە.

ئێمە بە هەموو توانامانەوە پشتیوانی لە بەرەی خەڵك لە هەموو ناوچەکان و بەدیاریکراوی ناوچەی ئێزیدی-نشین دەکەین و وەستانەوە و بەرەنگاری ئەوان دژی دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان بە هەڵوێستێکی شۆڕشگێرانە دەزانین و دەنگی ئازادیخوازانەی خۆمان دەخەینە پشت دەنگ و بەرخودانی خەڵکی (خانا سوور) دژی ملهوڕیی دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان و پشتیوانی لە بەرخودانی خەڵکی (خانا سوور و هێز و خۆبەڕێوەبەریی ئێزیدییەکان) بە سەرەکیترین هەنگاوی دژی جەنگ و ملهوڕیی سەروەران دەزانین.

سەکۆی ئەنارکیستانی کوردی-زمان

٣ی ئازاری ٢٠١٧

——————————————————-

http://www.anarkistan.com

https://www.facebook.com/sekoy.anarkistan

https://www.facebook.com/sekoy.anarkistan