فراخوان

« فراخوان »

بدینوسیله به اطلاع عموم میرسانیم: تعدادی از فارسی زبانان آزادیخواه ساکن شهر کلن ( آلمان ) جهت دستیابی به جامعه آزاد که آزادی اندیشه شالوده و بنیان آن را تشکیل میدهد؛ طی نشست های گوناگون بدین نتیجه رسیدیم که برای رسیدن به اهداف جامعه ای آزاد ( برداشت ما از جامعه آزاد ؛ جامعه ای است که آزادی اندیشه ، عدم خشونت که ناشی از اعمال و افکار غیرانسانی مانند نژادپرستی، تبعیض دینی، تبعیض جنسی، هومو و ترانس فوبی است) فعالیت خویش را بسط و گسترش دهیم. تصور ما از جامعه آزاد ، زندگی در جامعه ای است که آزادی و آزاد اندیشی فضای عمومی را بخود جلب کرده وفرصت و امکان برخورد آرا و عقاید به پویندگی و بالندگی جامعه یاری میرساند. یک چنین جامعه ای که فضای سیاسی اجتماعی آن ، از هر نوع تهدیدی مصون است، فرد بی پروا از هرگونه رعب و وحشت با رعایت حقوق و اختیار دیگران آزادانه زندگی می کند.

ما برای دستیابی به چنین جامعه ای ، آنارشیسم را آن اندیشه ای می دانیم که قادر است ما را به مقصد خویش نزدیک میکند. اندیشه آنارشیسم و راهبرد های آن نقشه راهی است که به انسجام ما یاری خواهد رساند. لذا برای نزدیک شدن به اهداف و راهی که انتخاب کردیم شرط را بر همفکری و باهم اندیشیدن با دوستان راغب و علاقمند میدانیم تا مشترکا قادر باشیم ؛ فاصله ها را کوتاه کرده و زیر یک سقف گفتگو را آغاز کنیم.

با توجه به اهتمام ویژه و تحکیم روابط دوستانه در راستای فعالیت مشترک ، جمع ما به لزوم توسعه وتلاش مشترک و جلب مشارکت با دوستان فارسی زبان ساکن کشورهای دیگر اروپا و آمریکا؛ اعتقاد دارد. بدین منظور ازدوستان علاقمند دعوت میشود در نشستی دو روزه ( زمان و مکان آن بعدا به اطلاع خواهد رسید) حضور بهم رسانند تا بتوانیم جهت ارتقای سطح همکاری، بسط و تعمیق فرهنگ گفتمان ،همیارِی و هم زبانی مشترک ، تبادل اندیشه و اطلاعات ؛ همکاری نمائیم.

به منظور پاسخگوئی به نیاز های متنوع اجتماعی فرهنگی و رشد خلاقیت و سامان بخشیدن کوشش های خودانگیخته جهت نیل به ارزش های جامعه آزاد، نیاز به تفاهم و تشکلی همگانی است تا تمامی مولفه های آنارشیستی قادرباشند ضمن استقلال و هویت سیاسی خویش، به فعالیت در سطح گسترده تری ادامه دهیم. جهت بهتر برگزار شدن نشست مشترک ، نیاز به ارتباط نزدیکتر لازم میباشد. لذا خواهشمندیم ازطریق ایمیل آدرس زیر با ما در تماس باشید.

با درود فراوان

جمعی از آزادیخواهان فارسی زبان ساکن شهر کلن – آلمان

gafz@riseup.net

وەڵامێک بنووسە

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.