فرنسە / پاریس : نمایشگاه کتاب آزادیخواه ٢٠١٤

نمایشگاه کتاب آزادمنش (آنارشیست)A book fair 2014 Farsi

نمایشگاه کتاب آزادمنش (آنارشیست) ٢٠١٤

روز أول : جمعه ٩ مه، از ساعت ١٤ تا ساعت ٢٠ ،

روز دوم: شنبه ١٠ مە، از ساعت ١١ تا ساعت ٢٠ ،

و روز آخر: یکشنبه ١١ مه، از ساعت ١١ تا ساعت ١٦

مکان برگزاری :                  d’animation des Blancs-Manteaux
48, rue Vieille-du-Temple
75004 – Paris

ایستگاە میترو:

lignes 1 ou 11 : station Hôtel de Ville ou Saint-Paul

ورودیە : آزاد.

با شرکت و تجمع بیش از صد ناشر و نویسندگان .

سە روز مباحثات، نمایشگاه ها، کتابخوانی ، انیمیشن …

سازماندهی: کتابفروشی پوبلیکو، هفتەنامەی لوموند لیبرتر

و رادیو لیبرتر

آدرس الکترونی:        salon-livre-libertaire@sfr.fr

شمارە تلفن :       01 48 23 20 98 ، سه شنبە تا شنبه

از ساعت ١٤ تا ساعت ٣٠:١٩

آدرس پستی:             Salon du livre libertaire 145,

rue Amelot 75011 – Paris

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.